Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lag og foreninger

Arrangement

Festspillene i Nesbyen
v/Soen Eng Yap
tlf. 32 07 10 46
E-post: eng@online.no
http://festspilleneinesbyen.no

Kjerringrådet
Kjerringtorget,
postboks 120,
3541 Nesbyen
E-post: kjerringtorget@yahoo.no
http://www.kjerringtorget.no/

Musikkforeningen Hjørnet Live
v/Bård Haraldset
E-post: bahara@online.no
www.hjornetlive.no

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Bromma Ungdomslag
v/Hilde Engen,
3540 Nesbyen
E-post: Hilde.Engen@nes-bu.kommune.no

Nes ungdomslag
v/ Geir Liodden,
3540 Nesbyen
Tlf.: 91568450
E-post: geir.liodden@gmail.com

Hallingen 4H
v/ Janne Forsberg Noreng,
3540 Nesbyen
Tlf.: 994 59 984
E-post: j-noreng@online.no

Friluftsliv

Bruhaugen veg og hyttevel
v/ Hans-Are Ellingsrud
Tlf: 924 03 011
E-post: haell@online.no

Buvassbrenna Hytteforening
v/ Egil Iversen
E-post: egil.iversen@online.no
Mob: 909 34 551
Nettside: www.buvassbrennahytteforening.no

Buvasstølan sti- og løypelag
v/ styreleder Magne Maurset
Epost: post@buvatn.no
Mobil: 908 77 137
Nettside: http://www.buvatn.no/

Liemarka vel
v/ styreleder Svein Otto Schjerven
E-post:ot-schje@online.no
Tlf: 992 03 843

Nes Nordmark Friluftslag
v/leder Gerd Jorde 
Tlf: 414 20 811
E-post: gjorde@online.no
Nettside:www.nnfriluftslag.org 

Nes jakt- og fiskeforening

v/Ole Petter Haugen
Tlf.: 994 19 448
E-post: paddedok@start.no

Nettside: https://www.njff.no/fylkeslag/buskerud/lokallag/nes

Nes Østmark Sti & løypeforening
v/ Erik Engebretsen
Tlf:  959 22 204
E-post: eriengeb@gmail.com
Nettside:  www.nesostmark.no

Nes Fjellheim Løypelag
v/ Geir Noreng
Tlf: 900 58 392
E-post: geir.magnar.nordeng@asker.kommune.no

Thoenmarka hyttevelforening
v/ Magne Gullingsrud
Tlf.: 907 38 878
E-post: mag-gu@online.no

Grendelag og velforeninger

Briskebyen velforening
v/Frode Tangen
E-post: frodetangen@hotmail.com 
Tlf: 41 32 33 00

Dalen Vel
v/Dag Olav Høiland Berger,
Blingsmovegen 47
3540 Nesbyen

E-post: dagolav@hotmail.no
Tlf.: 916 47 072

Dokken grendeforening

Kveimskogen velforening
v/Rene Lover
E-post: Rene.Lover@nes-bu.kommune.no

Lie grendeforening
v/ Linda Ålien Dokken
Tlf.: 41421032
Epost: lindaalien@hotmail.com 

Rukkedalen vel
v/ Anne Kristofa Lerskallen
E-post: lillemor.lerskallen@gmail.com

Sahara velforening
v/ Ellen Marie Rukke
Tel: 907 52 930
Epost: emrukke@gmail.com

Helseorganisasjoner

Flå og Nes hørsellag
v/Lars Aasen
Tlf.: 913 62 720
E-post: murelars@live.no

Hallingdal lokallag av Norges Blindeforbund

v/Tor Nøbben
Tlf.: 900 32 016
E-post: tor.nobben@hknett.no

LHL Nesbyen
v/Marit Medalen
Tlf.: 456 17 842
E-post: maritmedalen@hotline.com

Nedre Hallingdal og Hemsedal diabetesforening
V/Ola Lagmandokk,
3540 Nesbyen
Tlf.: 32 07 19 52 / 908 60 838

Nesbyen revmatikerforening

v/ Mona Gretha Garborg
Tlf. 975 00 730
Instruktør: Margit Halvorsen
Tlf.: 900 41 450
E-post: margihal@gmail.com

Nesbyen Røde Kors Besøkstjenesten
v/ Ida Lagmandokk
Tlf:: 971 72 697

Nesbyen sanitetsforening
Soen Eng Yap
Tlf. 32 07 10 46
E-post: eng@online.no

Historielag og kulturvernorganisasjoner

Fortidsminneforeningen i Hallingdal
v/Aud Eidal Berg
Tlf.: 993 95 749
E-post: aud@hallingdal-museum.no

Nes historielag

v/Leif Olav Klype
Tlf.: 971 41 372
E-post: Nes.historielag.buskerud@outlook.com 
www.neshistorielag.org

Hobbyorganisasjoner

Dei Sceneleuge - teatergruppe
v/Leif Inge Reime
Tlf.: 913 98 675
E-post: leif.inge.reime@nesbanken.no

Nes husflidslag
v/Hanna Smette
Tlf.: 906 39 820
E-post: neshusflidslag@gmail.com

Nesbyen bridgeklubb
v/Hans Dokken
Tlf: 32 06 73 74/ 481 23 720

Nesbyen kameraklubb
v/Tore Haraldset
E-post tore@nesbyenfoto.no
Facebookside Tlf.: 909 55 422

Nesbyen quiltelag
v/Inger Marie Stensrud
Tlf.: 32 07 16 76

Hyttevelforeninger

Bruset Vel
v/ Svein Arne Bråthen
Tlf: 954 79 305
E-post: svarbr@online.no

Bruhaugen veg og hyttevel
v/Hans-Are Ellingsrud
Tlf: 924 03 011
E-post: haell@online.no

Buvassbrenna Hytteforening
v/ Egil Iversen
E-post: egil.iversen@online.no
Mob: 909 34 551
Nettside: www.buvassbrennahytteforening.no

Buvasstølan sti- og løypelag
v/ styreleder Magne Maurset
Epost: post@buvatn.no
Mobil: 908 77 137
Nettside: http://www.buvatn.no/

Bøgaset grendelag
v/Johan Baklund
E-post: johanbaklund@gmail.com
Tlf.: 909 24 023

Darren hyttevel
v/Jan Samuelsen
E-post: jsamuel2@online.no
Mobil: 414 11 790 

Fekjan vel
v/Espen Johansen
E-post: espen.johansen@hovelsen.no
v/Karin Ritter Jacobsen 
E-post karin@lorenskogvvs.no

Liaset
v/Gudbrand Tandberg
E-post: gudbrand.tandberg@nesbyen.kommune.no
Mobil: 917 59 124

Liaset Veivel inkl. løypeprep.
v/Kjell Aamodt
E-post: kjell.aamodt@live.no
Mobil: 930 99 034

Liemarka vel
v/ styreleder Svein Otto Schjerven
E-post:ot-schje@online.no
Tlf: 992 03 843

Lyseren Vel
v/Tor Krog
Tlf.: 901 75 846
E-post: tor.krog@gmail.com

Natten velforening
v/Henrik Berg
Tlf: 913 61 515
E-post: post@nattenvel.no

Nes Fjellheim løypelag
v/Geir Nordeng
E-post: geir.magnar.nordeng@asker.kommune.no
Mobil: 900 58 392

Nes Nordmark Friluftslag
v/Gerd Jorde
Tlf: 414 20 811
E-post: gjorde@online.no
Nettside:www.nnfriluftslag.org 

Nes Østmark Sti & løypeforening
v/ styreleder Erik Engebretsen
Tlf: 959 22 204
E-post: eriengeb@gmail.com
Nettside:  www.nesostmark.no

Saupeseth og Belgefet vel
v/Kai Roger Hennum
Tlf: 917 50 968
E-post: kai.roger.hennum@gmail.com

Skålsrudstølen vel
v/ Tore Nilsen
Tlf.: 934 98 080
E-post: tnnielse@vikenfiber.no

Thoenmarka hyttevelforening
v/ Magne Gullingsrud
Tlf.: 907 38 878
E-post: mag-gu@online.no

Tronrudmarka vel
v/ Øyvind-Roger Hansen
Tlf: 900 29 400
E-post: oyvind-roger.hansen@telenor.com

Tverrlia 1
v/
Odd Anton Mehlum
Tlf. 915 62 966,
E-post: leder@tverrlia1.org

Tverrlia 2 hytteforening
v/ Trond Bøe
Tlf: 958 38 383
Epost: trondboe@me.no
www.tverrlie.no

Idrettsorganisasjoner

Bromma IL
v/ Pål Gunnar Mikkelsplass,
3540 Nesbyen
Tlf.: 45600773
E-post: pg@mikkelsplass.no

Nesbyen idrettslag
v/ daglig leder Helge Jensen 
Rukkedalsvegen 55
3540 Nesbyen
E-post: post@nesbyenil.no
www.nesbyenil.no

PU-trimmen
v/ Torgeir Laugerud
Tlf.: 400 73 418 
E-post: torgeir.laugerud@nes-bu.kommune.no

Nesbyen golfklubb
v/Arve Aasen
Postboks 6
3541 Nesbyen
Tlf:  91 79 56 04

Interesseorganisasjoner

Lions Club Nesbyen
President: Jan Halvor Haga
Mob.: 905 82 852

Nedre Hallingdal forsvarsforening
v/Halvard Kleven
Tlf.: 913 80 760
E-post: halvardsk@gmail.com

Nes bondelag
v/Harald Rustand,
3540 Nesbyen
Tlf.: 974 96 527

Nes museumslag
v/Tonje Myre
Tlf.: 478 39 029
E-post: tonje.myre@bfk.no

Nes pensjonistforening
v/Asbjørn Lein
Tlf.: 482 47 905
E-post: aslei@online.no

Nesbyen framlag
v/ Anne Ålien Berg
Tlf.: 906 53 979
E-post: anneaalien@hotmail.com

Nesbyen Rotary
v/ Ole Johnny Moen
E-post:  ole@ojmoen.no
www.klubbinfo.no/nrk/

Rukkedalen skoles vel
v/Kjell Eidal
Tlf.: 917 70 096
E-post: kjell.eidal@outlook.com

Kristne organisasjoner

Barne- og ungdomsarbeidet på Betel
v/ Kai Glenn Borgersen
Tlf.: 415 01 996
E-post: kaiglenn@hotmail.com

Eidal misjonsforening

v/ Gudny Eidal,
3540 Nesbyen
Tlf.: 992 94 071

Nes menighetshus

v/ Ingrid Borge
Tlf: 901 09 932
E-post: ingr-bor@online.no

Nes søndagsskolelag

v/ Rolf Strand
Tlf. 909 91 521
E-post: Rolf.Strand@nes-bu.kommune.no

Rukkedalen og Nes pinsemenighet
v/ ledere
Reidar Løkken: 991 59 705 
Reidun Brusletten: 413 87 446
Kai Glenn Borgersen: 415 01 996, kaiglenn@hotmail.com

Søndagsskole, Bedehuset
v/ Reidun Brusletten
Tlf.: 413 87 446

Søstermisjonen
v/ Elin Robinson
Tlf.: 32 07 01 27

Kvinneforeninger

Nes bygdekvinnelag
v/Ragnhild Høva
Tlf.: 32 07 11 81

Nesbyen kvinne- og familieforbund
v/Vesla Moen  
Mob: 971 98 398

Musikk og kor

Frivilligkoret,
Nesbyen Frivilligsentral.
Tlf:: 32 07 16 10 
E-post: frivillig.nes@tubfrim.no

Koret "Kor de´ lèt"
Kontaktperson: Astrid Brattested
Tlf.: 412 61 607
E-post: astrid.brattested@gol.kommune.no

Nes spel- og dansarlag
Kjell Eidal
Tlf.: 917 70 096
E-post: kjell.eidal@outlook.com

Nesbyen Hornmusikklag
v/ Vigdis Røragen 
E-post: vigdis.roragen@hotmail.no 
Tlf.: 971 91 061

Nesbyen skolekorps
v/ Nils Halvard Bråten
Haugaplassvegen 19,
3540 Nesbyen
Tlf.: 911 44 066 
E-post: nhb@skuesparebank.no

Musikkforeningen Hjørnet Live 
v/Bård Haraldset
E-post: bahara@online.no
www.hjornetlive.no

Toradergruppa
v/ Arne Roger Skjellerud
Tlf.: 911 24 859
E-post: arne-roger@hotmail.com

Redningskorps

Nesbyen Røde Kors
v/ Tore Bekkelund,
3540 Nesbyen
Tlf.: 916 66 604
E-post: tore.anskar.bekkelund@jbv.no

Numedal og midtre Hallingdal lag av Norske Redningshunder

v/ Ingrid Frostholm, 
Tlf.: 957 98 592
E-post: redningshunden@gmail.com
www.redningshunden.com 

Samfunnshus og grendahus

Bromma idretts- og grendehus
v/Åge Guttorm Brøto,
Eggedalsvegen 317
3540 Nesbyen 

Espeset grendehus
v/ Oskar Renslo,
3540 Nesbyen
Tlf.: 906 52 791
E-post: oskar-renslo@c2i.net

Lie Grendahus:
v/ Linda Ålien Dokken
Tlf.: 41421032
Epost: lindaalien@hotmail.com 

Sjugurdsrud grendastugu

v/ Lars Håkon Klype
Tlf: 971 79 323
E-post: lars.haakon.klype@gmail.com

Sollys
v/ Geir Liodden
Tlf.: 91568450
E-post: geir.liodden@gmail.com
Utleie: Geir Liodden, Tlf:  91568450

Skytterlag

Nes og Bromma skytterlag
v/Anne-Iren G. Mohagen
Tlf.: 415 15 285
E-post:  nes-bromma@skytterlag.no

Nesbyen pistolklubb
v/Knut-Torger Stensrud
Tlf.: 918 36 500
E-post: leder@nesbyenpistolklubb.com
www.nesbyenpistolklubb.com 

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Tor-Even Lysfjord

Tittel: Tjenesteleder kultur

Telefon: 32 06 83 00