Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Lag og foreninger

Arrangement

Festspillene i Nesbyen
v/ Stein Løvgård 
tlf. 32 07 10 46
E-post: stein.lovgaard@nesbyen.kommune.no
http://festspilleneinesbyen.no

Kjerringrådet
Kjerringtorget,
postboks 120,
3541 Nesbyen
E-post: post@kjerringtorget.no 
http://www.kjerringtorget.no/

Musikkforeningen Hjørnet Live
v/ Bård Haraldset
E-post: bardharaldset@gmail.com
www.hjornetlive.no

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Bromma Ungdomslag
v/ Hilde Engen,
3540 Nesbyen
E-post: Hilde.Engen@nesbyen.kommune.no

Nes ungdomslag
v/ Geir Liodden,
3540 Nesbyen
Tlf.: 91568450
E-post: geir.liodden@gmail.com

Hallingen 4H
v/ Janne Forsberg Noreng,
3540 Nesbyen
Tlf.: 994 59 984
E-post: j-noreng@online.no

Friluftsliv

Bruhaugen veg og hyttevel
v/ Hans-Are Ellingsrud
Tlf: 924 03 011
E-post: haell@online.no

Buvassbrenna Hytteforening
v/ Egil Iversen
E-post: egil.iversen@online.no
Mob: 909 34 551
Nettside: www.buvassbrennahytteforening.no

Buvasstølan sti- og løypelag
v/ styreleder Magne Maurset
Epost: post@buvatn.no
Mobil: 908 77 137
Nettside: http://www.buvatn.no/

Liemarka vel
v/ Anita Wang
E-post: anita.wang@micro-matic.no
Tlf: 991 56 561

Nes Nordmark Friluftslag
v/ leder Gerd Jorde 
Tlf: 414 20 811
E-post: gjorde@online.no 
Nettside: www.nesnordmarkfriluftslag.no 

Nes jakt- og fiskeforening
v/ Thorbjørn Erntzen
Tlf.: 988 85 147
E-post: 
thorbjorn.erntzen@hotmail.com
Nettside: https://www.njff.no/fylkeslag/buskerud/lokallag/nes

Nes Østmark Sti & løypeforening
v/ Erik Engebretsen
Tlf:  959 22 204
E-post: eriengeb@gmail.com
Nettside:  www.nesostmark.no

Nes Fjellheim Løypelag
v/ Geir Noreng
Tlf: 900 58 392
E-post: geir.magnar.nordeng@asker.kommune.no

Thoenmarka hyttevelforening
v/ Magne Gullingsrud
Tlf.: 907 38 878
E-post: mag-gu@online.no

Grendelag og velforeninger

Briskebyen velforening
v/ Frode Tangen
E-post: frodetangen@hotmail.com 
Tlf: 41 32 33 00

Dalen Vel
v/ Dag Olav Høiland Berger,
Blingsmovegen 47
3540 Nesbyen

E-post: dagolav@hotmail.no
Tlf.: 916 47 072

Dokken grendeforening
v/ Nils Halvard Bråten
Tlf.: 911 44 066

Kveimskogen velforening
v/ Rene Lover
E-post: Rene.Lover@nesbyen.kommune.no

Lie grendeforening
v/ Linda Ålien Dokken
Tlf.: 41421032
Epost: lindaalien@hotmail.com 

Rukkedalen vel
v/ Bjørn Skjelseth
E-post: skjelseth@icloud.com

Sahara velforening
v/ Ellen Marie Rukke
Tel: 907 52 930
Epost: emrukke@gmail.com

Helseorganisasjoner

A-larm
v/ Vidar Starion
Tlf.: 994 35 870
E-post: vidar.starion@a-larm.no

Flå og Nes hørsellag
v/ Halvard Haga
Nupelykkja 4
Tlf.: 906 59 805

Hallingdal lokallag av Norges Blindeforbund
v/ Tor Nøbben
Tlf.: 900 32 016
E-post: tor.nobben@hknett.no

LHL Nesbyen
v/ Marit Medalen
Tlf.: 456 17 842
E-post: maritmedalen@hotmail.com

Nedre Hallingdal og Hemsedal diabetesforening
V/ Ola Lagmandokk,
3540 Nesbyen
Tlf.: 32 07 19 52 / 908 60 838

Nesbyen revmatikerforening
v/ Mona Gretha Garborg
Tlf. 975 00 730
Instruktør: Margit Halvorsen
Tlf.: 900 41 450
E-post: margi.hal@gmail.com

Nesbyen Røde Kors Besøkstjenesten
v/ Inger Sorteberg 
Tlf:: 970 28 873

Nesbyen sanitetsforening
v/ Marianne Gran
Tlf. 913 50 519 
E-post: mgran2001@yahoo.no

Historielag og kulturvernorganisasjoner

Fortidsminneforeningen i Hallingdal
v/ Aud Eidal Berg
Tlf.: 993 95 749
E-post: aud@hallingdal-museum.no

Nes historielag

v/ Leif Olav Klype
Tlf.: 971 41 372
E-post: Nes.historielag.buskerud@outlook.com 
www.neshistorielag.org

Hobbyorganisasjoner

Dei Sceneleuge - teatergruppe
Tlf.: 913 54 143
E-post: deisceneleuge@outlook.com
https://www.facebook.com/Dei-Sceneleuge-1235623423146693/ 

Nesbyen husflidslag
v/ Randi Kari Bakken Andersen
Tlf.: 970 95 990
E-post: neshusflidslag@gmail.com
http://www.husflid.no/lokal_og_fylkeslag/buskerud/lokallag/nesbyen_husflidslag
https://www.facebook.com/Nesbyen-Husflidslag-200338230071389/

Nesbyen bridgeklubb
v/ Hans Dokken
Tlf: 32 06 73 74/ 481 23 720

Nesbyen kameraklubb
v/ Tore Haraldset
E-post tore@nesbyenfoto.no
Facebookside Tlf.: 909 55 422

Nesbyen quiltelag
v/ Kristin Solheim
Tlf.: 951 04 870

Hyttevelforeninger

Bruset Vel
v/ Svein Arne Bråthen
Tlf: 954 79 305

Bruhaugen veg og hyttevel
v/ Hans-Are Ellingsrud
Tlf: 924 03 011
E-post: haell@online.no

Buvassbrenna Hytteforening
v/ Egil Iversen
E-post: egil.iversen@online.no
Mob: 909 34 551
Nettside: www.buvassbrennahytteforening.no

Buvasstølan sti- og løypelag
v/ styreleder Magne Maurset
Epost: post@buvatn.no
Mobil: 908 77 137
Nettside: http://www.buvatn.no/

Bøgaset grendelag
v/ Eirik Larsson 
E-post: eirik.larsson@gmail.com

Darren hyttevel
v/ Einar Hem
E-post: einar.hem@gmail.com
Mobil: 907 78 757
Nettside: www.darren.no

Fekjan vel
v/ Espen Johansen
E-post: espen.johansen@hovelsen.no
v/Karin Ritter Jacobsen 
E-post karin@lorenskogvvs.no

Liaset
v/ Gudbrand Tandberg
E-post: gudbrand.tandberg@nesbyen.kommune.no
Mobil: 917 59 124

Liaset Veivel inkl. løypeprep.
v/ Kjell Aamodt
E-post: kjell.aamodt@live.no
Mobil: 930 99 034

Liemarka vel 
v/ Anita Wang
E-post: anita.wang@micro-matic.no
Tlf: 991 56 561
Nettside: www.nesostmark.no

Lyseren Vel
v/ Tor Krog
Tlf.: 901 75 846
E-post: tor.krog@gmail.com

Natten velforening
v/ Henrik Berg
Tlf: 913 61 515
E-post: post@nattenvel.no

Nes Fjellheim løypelag
v/ Geir Nordeng
E-post: geir.magnar.nordeng@asker.kommune.no
Mobil: 900 58 392

Nes Nordmark Friluftslag
v/ Gerd Jorde
Tlf: 414 20 811
E-post: gjorde@online.no 
Nettside: www.nesnordmarkfriluftslag.no

Nes Østmark Sti & løypeforening
v/ styreleder Erik Engebretsen
Tlf: 959 22 204
E-post: eriengeb@gmail.com
Nettside:  www.nesostmark.no

Saupeseth og Belgefet vel
v/ Kai Roger Hennum
Tlf: 917 50 968
E-post: kai.roger.hennum@gmail.com

Skålsrudstølen vel
v/ Tore Nilsen
Tlf.: 934 98 080
E-post: tnnielse@vikenfiber.no

Thoenmarka hyttevelforening
v/ Magne Gullingsrud
Tlf.: 907 38 878
E-post: mag-gu@online.no

Tronrudmarka vel
v/ Rolf Sverre Marthinusen
Tlf: 900 20 333 
E-post: rolf.marthinusen@gmail.com

Tverrlia 1
v/
Odd Anton Mehlum
Tlf. 915 62 966,
E-post: leder@tverrlia1.org

Tverrlia 2-3-4 hytteforening
v/ Adimpleo AS
Postboks 638 Strømsø
3003 Drammen
Tlf: 32 26 32 30 
Epost: gunnar@adimpleo.no 
www.tverrlie.no

Idrettsorganisasjoner

Bromma IL
v/ Pål Gunnar Mikkelsplass,
3540 Nesbyen
Tlf.: 45600773
E-post: pg@mikkelsplass.no

Nesbyen idrettslag
v/ daglig leder Per Rune Andersen
Jerpevegen 10
3540 Nesbyen
E-post: post@nesbyenil.no
www.nesbyenil.no

PU-trimmen
v/ Torgeir Laugerud
Tlf.: 400 73 418 
E-post: torgeir.laugerud@nesbyen.kommune.no

Nesbyen golfklubb
v/ Arve Aasen
Postboks 6
3541 Nesbyen
Tlf:  91 79 56 04

Interesseorganisasjoner

Lions Club Nesbyen
President: Eivind Haga
Mob.: 952 01 407

Nedre Hallingdal forsvarsforening
v/ Halvard Kleven
Tlf.: 913 80 760
E-post: halvardsk@gmail.com

Nes bondelag
v/ Harald Rustand,
3540 Nesbyen
Tlf.: 974 96 527

Nes museumslag
v/ Tonje Myre
Tlf.: 478 39 029
E-post: tonje.myre@gmail.com 

Nes pensjonistforening
v/ Ingrid Stensrud Hansen
Tlf.: 986 42 661
E-post: i-steha@online.no

Nesbyen framlag
v/ Anne Ålien Berg
Tlf.: 906 53 979
E-post: anneaalien@hotmail.com

Nesbyen Rotary
v/ Ole Johnny Moen
E-post:  ole@ojmoen.no
www.klubbinfo.no/nrk/

Rukkedalen skoles vel
v/ Kjell Eidal
Tlf.: 917 70 096
E-post: kjell.eidal@outlook.com

Kristne organisasjoner

Barne- og ungdomsarbeidet på Betel
v/ Kai Glenn Borgersen
Tlf.: 415 01 996
E-post: kaiglenn@hotmail.com

Eidal misjonsforening 
3540 Nesbyen 

Nesbyen pinsemenighet
v/ ledere
Reidar Løkken: 991 59 705
E-post: reidar.lokken@defa.com

Søndagsskole, Bedehuset
v/ Odrun Brusletten
Tlf.: 412 95 667
E-post: Odrun.brusletten@nesbyen.kommune.no

Kvinneforeninger

Nes bygdekvinnelag
v/ Gunvor Marie Bråten 
Tlf.: 481 37 876

Nesbyen kvinne- og familieforbund
v/ Vesla Moen  
Mob: 971 98 398

Musikk og kor

Nes spel- og dansarlag
Sigrun Bæra Svenkerud
Tlf.: 414 19 216

Nesbyen Hornmusikklag 
V/ Vigdis Røragen
Tlf.:97191061
E-post: vigdis.roragen@hotmail.no

Nesbyen skolekorps
v/ Nils Halvard Bråten
Haugaplassvegen 19,
3540 Nesbyen
Tlf.: 911 44 066 
E-post: nhb@skuesparebank.no

Musikkforeningen Hjørnet Live 
v/ Bård Haraldset
E-post: bardharaldset@gmail.com
www.hjornetlive.no

Toradergruppa
v/ Arne Roger Skjellerud
Tlf.: 911 24 859
E-post: arne-roger@hotmail.com

Redningskorps

Nesbyen Røde Kors
v/ Tore Bekkelund,
3540 Nesbyen
Tlf.: 916 66 604
E-post: tore.anskar.bekkelund@spordrift.no

Numedal og midtre Hallingdal lag av Norske Redningshunder
v/ Thomas Gunnar Øye
Tlf.: 913 32 124
E-post: redningshunden@gmail.com
www.redningshunden.com 

Samfunnshus og grendahus

Bromma idretts- og grendehus
v/ Åge Guttorm Brøto,
Eggedalsvegen 317
3540 Nesbyen

Espeset grendehus
v/ Oskar Renslo,
3540 Nesbyen
Tlf.: 906 52 791
E-post: oskar-renslo@c2i.net

Lie Grendahus:
v/ Linda Ålien Dokken
Tlf.: 41421032
Epost: lindaalien@hotmail.com

Sjugurdsrud grendastugu
v/ Lars Håkon Klype
Tlf: 971 79 323
E-post: lars.haakon.klype@gmail.com

Sollys
v/ Geir Liodden
Tlf.: 91568450
E-post: geir.liodden@gmail.com
Utleie: Geir Liodden, Tlf:  91568450

Skytterlag

Nes og Bromma skytterlag
v/ Anne-Iren G. Mohagen
Tlf.: 415 15 285
E-post:  nes-bromma@skytterlag.no

Nesbyen pistolklubb
v/ Knut-Torger Stensrud
Tlf.: 918 36 500
E-post: leder@nesbyenpistolklubb.com
www.nesbyenpistolklubb.com 

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Tor-Even Lysfjord

Tittel: Tjenesteleder kultur

Telefon: 32 06 83 00