Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Nesbyen og Flå kulturskole

Nes og Flå kulturskole er en interkommunal skole som gir opplæring innen musikk og dans.

Søknadsfrist

20. juni for skoleåret 2020/2021. Søknadene må sendes inn elektronisk

Nytt elektronisk søknadsskjema skal kun brukes av nye søkere, tidligere elever skal ha mottatt påloggingsinformasjon til Speedadmin. Foresatte til eksisterende og tidligere elever kan også logge inn med ID-porten (samme påloggingsmåte som til Skooler for grunnskolen).

Søk plass i kulturskolen (nye søkere)

Elevavgift 2021

Gruppeundervisning: kr 3015,-
Individuell undervisning: kr 3475,-
(For søkere til Nesbyen skolekorps gjelder korpsets kontingentsatser)

Søskenmoderasjon/reduksjon v flere aktiviteter: kr. 300,-

Innlogging eksisterende elever

For mer info/hjelp ved påmelding, ring kulturskolen 901 55 173.

Aktiviter

Instrumentalopplæring

Undervisning på klaver, fløyte, klarinett, saksofon, trompet, waldhorn, trombone, baryton, tuba, slagverk, gitar, blokkfløyte, bass og sang.

 • Individuell undervisning, vanligvis en halv skoletime pr.uke
 • Undervisningen kan i perioder organiseres som gruppeundervisning
 • Nivåtilpasset undervisning
 • Opplæringen på korpsinstrumenter i samarbeid med skolekorpset
 • Mulighet for individuell opplæring i skoletiden for elever på barnetrinnet
Band

Et bandtilbud til deg som har lyst til å lære samspill på et av de vanligste bandinstrumentene (gitar, piano/keyboard, bass, trommesett eller sang).

Undervisningen er mer fokusert på samspillet enn på spesialisering på instrumentet.

Oppgi instrumentønske, slik at vi kan sette sammen fungerende grupper.

Aldersgruppe fra 6. klasse og oppover.

Afrikanske trommer

Opplæring i gruppe på afrikanske trommer, b. a Djembe, med Jimu Makurumbandi, danser og musiker fra Zimbabwe. 1 time pr uke.

Digital musikkproduksjon

Et nytt tilbud til ungdom som har lyst til å lære seg å lage musikk med PC-en som instrument. Målgruppen for kurset er elever fra 8. klasse og oppover, og det kreves ingen forkunnskaper. Lærer for gruppen er kulturskolens gitarlærer Audun Sporsheim, og det blir jobbet i gruppe en time pr uke. Kulturskolen samarbeider med ungdomsskolen slik at elevenes skole-PC får installert nødvendig programvare for kurset. Det er og mulig å velge å bruke privat PC. Elever som er eldre enn 10. klasse må ha egen PC. Elevene får låne lisens på aktuell programvare i kursperioden. Det er 5 elevplasser på gruppen.

Musikk for alle

Et tilbud til barn og unge med spesielle behov, som ikke uten videre kan dra nytte av det opplæringstilbudet som allerede finnes

 • Utfordringer tilpasset egne muligheter
 • Ulike typer slagverks- og rytmeinstrumenter Spille instrument etter fargesystem
 • Individuell utprøving og tilpassing av instrument og notesystem.
 • Alle kan oppleve at musikk skaper liv, glede og fellesskap.

Leder for gruppa har både musikkfaglig og spesialpedagogisk kompetanse.

Tilbudet gis i samarbeid med sosialetaten og kulturkontoret.

Dansegrupper

HIP HOP
Vil du trene spenst og akrobatikk og lære grunntrinn fra breakdance, funk og streetdance?  Morsomt dansetilbud som også passer bra for gutter.

BALLETT
Disse er oppdelt etter alder nivå og stil (klassisk og jazz). Ballettgruppene har undervisning en gang pr. uke. Viderekomne elever har muligheten for undervisning 2 ganger pr.uke både i klassisk ballett og jazz, hvis søknaden til dette er stor nok. Det vil da bli gitt reduksjon i elevavgiften for parti 2.

Ballett barn 4-6 år
Morsom dans til forskjellig musikk. Barna får oppleve å danse sammen og litt alene. De lærer noen trinn, men får også utfolde seg og bruke sin egen fantasi.

Ballett i alle former 1. og 2. klasse
Her får elevene innføring i alle ballettyper: moderne, klassisk og jazz. Det blir dans til variert musikk. Barna får bruke egen fantasi i improvisasjon. Et slags forstudium til klassisk og jazz.

Gruppestørrelse
For at ballettgruppene skal gi best mulig utbytte for elevene, bør ikke gruppene være for små eller for store. Av den grunn vil Nesbyen og Flå kulturskole sette en øvre og en nedre grense for gruppestørrelsen. Vi er derfor avhengig av at påmeldingen skjer innen fristen. Dersom en gruppe skulle bli for stor, er det om å gjøre å være først ute. De som er elever i år vil ha fortrinnsrett.

Konserter, forestillinger, utstillinger og annen utadrettet virksomhet er en viktig del av kulturskolens tilbud til kommunens innbyggere. Det holdes månedlige huskonserter i kulturskolens lokaler.

Lokale fagplaner

Lokale fagplaner

Viktig informasjon

All innmelding skal kun foregå elektronisk og utmelding skal være skriftlig til kontoret (ikke via lærer)

 • Påmeldingen er bindende.
 • Den enkelte elev er påmeldt for et skoleår av gangen.
 • Det gis ikke reduksjon i semesteravgift dersom eleven slutter i løpet av
  semesteret.
 • Påbegynt semester blir fakturert fullt ut.
 • All informasjon fra kulturskolen sendes på SMS og/eller epost. Elevens
  foresatte er ansvarlig for at oppdatert kontaktinformasjon er registrert
  på http://speedadmin.dk/ .
 • Eleven plikter å melde fra om fravær direkte til lærer, dette gjelder også
  elever som har undervisning i skoletiden.
 • En del elever følger rullerende timeplan på dagtid, husk at det ikke er
  grunnskolelærerens ansvar å holde orden på elevenes spilletimer.
 • Noter og annet forbruksmateriell er ikke inkludert i semesteravgiften.
 • Undervisningen følger normalt skoleruta for grunnskolen.
 • Kulturskolens konserter og forestillinger er en del av kulturskolens
  undervisningsopplegg og elevene forventes å delta på dette etter avtale med
  lærer.
 • Timeplanen vil i perioder kunne bli endret p.g.a. prosjekter og forberedelser
  til konserter/forestillinger. Endringer vil vises i elevens timeplan på http://speedadmin.dk/
 • Elever og foresatte må holde seg oppdatert om kulturskolens aktiviteter via http://speedadmin.dk/
Nesbyen og Flå kulturskole

Besøksadresse:

Beiavegen 6
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Arild Rønsen

Tittel: Leder kulturskolen / underv.insp.ungdomsskolen

Telefon: 901 55 173 / 32 06 84 91