Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Aksellastrestriksjoner

Oppheving av aksellastrestriksjoner våren 2022

F.o.m. onsdag 11. mai kl. 08.00 oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger.

For Vassfarvegen gjelder opphevingen inn til bommen.

Dispensasjoner:

Fritatt for restriksjoner er følgende transporter: Rutegående persontransport, mjølketransport, utrykningskjøretøy, bergingsbil og renovasjonsbil.

Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last. Dispensasjonssøknader behandles av Statens Vegvesen.

Søknader sendes via Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no

Sist endret: 04.05.2022