Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Anleggsarbeider i Stasjonsvegen øvre

I uke 17 starter anleggsarbeidet for utskiftning av vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) i Stasjonsvegen øvre del og i Møllevegen.

Prosjektet går fra Jordeshagen/Stasjonsvegen opp og til elveparken i Møllevegen med kryssing av elva og inn i Sjåheimvegen og avsluttes ca uke 35.

Det kan komme endringer i hvor det graves for å tilrettelegge mest mulig for virksomheter og planlagte arrangementer i området. Derfor kan arbeidene flytte noe på seg.

 • Beboere i området og innbyggere vil måtte forvente begrenset framkommelighet og stengte veger i perioden.
  Det vil bli satt opp skilter.
 • Det kan også oppleves noe støy og rystelser ved komprimering av veibane, samt støvplager.
  Dette vil kommunen forsøke å begrense mest mulig.
 • Oppgravd veibane vil bli satt istand for trafikk forløpende som arbeidene skrider frem.
  Men i første omgang med grus inntil asfaltdekke kommer på plass.
 • Anleggsområde vil bli avsperret med sikringsgjerde.
 • Det legges til rette for at folk kommer seg hjem og at uttrykningskjøretøy kommer frem.
 • Fotgjengere og sykelister bør vurdere andre fremkomstveier under anleggsperioden.
 • Ved vannavstengninger varsles berørte beboere i god tid før avstengningen.

Kartet viser prosjektets omfang.

stasjonsvegen graving artikkel.png

Sist endret: 12.04.2022