Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Buskerud jordbruksfond

Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond, tilskudd kan gis til nydyrking, herunder overflatedyrking og grøfting

Buskerud jordbruksfond – søknadsfrist 30. september

Gårdbrukere som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i Buskerud fylke, kan søke om tilskudd fra fondet. Tilskudd kan gis til nydyrking, herunder overflatedyrking og grøfting. Se informasjon om fondet og hvordan du søker.

Hvordan søke?

Søknad vedlagt plan med kostnadsoverslag, samt utskrift av fastsetting av inntekts- og formueskatt og næringsoppgaver for de siste 3 år, sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no

Merk søknaden med «Søknad om tilskudd – Buskerud Jordbruksfond 2022».

Alternativt kan søknaden sendes per post til:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Landbruksavdelingen
Postboks 325,
1502 Moss

Søknadsfristen er 30. september 2022

Retningslinjer/statuttene for Buskerud jordbruksfond kan du lese her. 

Sist endret: 03.08.2022