Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Bygge- og deleforbud i Nesbyen

En del huseiere har mottatt brev om mulig bygge- og deleforbud i Nesbyen. Dette er ikke vedtatt, men vil mest sannsynlig bli behandlet i kommunestyret i november. De berørte huseiere har frist til 10. oktober for å melde tilbake til kommunen sine synspunkter rundt dette.

Varselet er sendt til et større antall huseiere. Hvis et bygge- og deleforbud blir vedtatt er det lite sannsynlig at alle som har mottatt varsel vil bli berørt av dette.

For de berørte som ikke kan flytte tilbake til eget hus, kan et bygge- og deleforbud være en forutsetning for å få fullt forsikringsoppgjør for hele eiendommen.

Brevet som er sendt er ment som et varsel, og er noe kommunen er lovpålagt å gjøre. Brevet inneholder dermed en del formelle juridiske krav som vi er klar over kan være vanskelig å forstå. 

Sist endret: 29.09.2023