Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskatteliste for Nesbyen kommune legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget, Embetsgarden, i 3 uker fra og med 27.02.23.

Eiendomsskatten forfaller i fire terminer (mars, mai, september og november) og blir fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter. Selv om du klager skal fakturert eiendomsskatt betales.

Du kan finne kopi av dine fakturaer eller søke om betalingsutsettelse på Min side (gjelder private kunder)

Bakgrunn

Eiendomsskatten skrives ut med bakgrunn i kommunestyrets vedtak (KS-sak 84/18) der det er vedtatt utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Nesbyen kommune. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 90/2022 om utligning av eiendomsskatt. For 2023 sendes det ut egne skattesedler til skatteytere som har fått ny eller endret skattetakst i forhold til 2022. Det sendes også ut skattesedler til alle hvor kommunen har benyttet Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag, da det har blitt noe endring på disse. Gjeldende takst og skattebeløp fremkommer av skatteseddelen.

Klage

For eiendommer hvor kommunen har benyttet Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag følger klagefristen for eiendomsskatt Skatteetatens klage-/endringsfrister. Les mer om formuesverdi og klage på eiendomsskatten på skatteetaten.no.
Klage skal sendes Skatteetaten enten elektronisk ved å følge linken eller per post til: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.

Eventuell klage på utskrevet eiendomsskatt på øvrig eiendom må sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Eiendomsskattekontoret, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no.

Klage må være kommunen i hende innen tirsdag 11.04.2023 kl. 12.00. Selv om du klager skal fakturert eiendomsskatt betales.

Hvis du mener taksten fortsatt er for høy og ønsker å klage på dette, anbefaler vi å legge ved (alternativt ettersende) takst fra offentlig godkjent takstmann som ikke er eldre enn 1 år.

Klagene behandles først etter at klagefristen er gått ut, og er gjenstand for politisk behandling. Svar på klagen kan derfor tidligst forventes i juni 2023.

Mer informasjon

Mer informasjon og spørsmål om eiendomsskatt

Sist endret: 21.02.2023