Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Informasjon om etablert midlertidig renseanlegg – gledelig nyhet

Under ekstremværet Hans ble Nesbyen kommune hardt rammet av flom. Kommunens renseanlegg ble ødelagt i flommen og satt ut av drift. Det ble i september-23 sendt ut varsel til alle pågående byggeprosjekter om at man ikke kunne påregne å få midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før det nye renseanlegget stod ferdig våren 2024. 

En del av våre kunder ble satt i en vanskelig situasjon på grunn av utsatt innflytting og dette ønsket kommunen å finne en løsning på. Kommunenes tekniske enhet har brukt mye ressurser for å kunne hjelpe våre kunder i denne situasjonen og nå har vi lykkes. 

Det er derfor svært gledelig å melde at vi nå har fått satt i drift et midlertidig totrinns renseanlegg som skal erstatte det ødelagte renseanlegget, og dette skal være i drift frem til vårt nye anlegg står klart til våren-24.

Dette innebærer at vi nå kan gi midlertidig brukstillatelse eller ferdigattester til dem som ble stilt i bero, og i tillegg kan vi gi sanitærabonnement til de som har søkt om dette. Vi vil starte utsending av vedtak med en gang og sender dette ut så fort vi kan. Ta kontakt med kommunens byggesaksbehandlere om du skulle ha spørsmål til din sak.

Sist endret: 04.12.2023