Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Informasjon om foring av hjortevilt vinteren 2023

Mattilsynet har gitt tillatelse til foring av hjortevilt i Nesbyen kommunen vinteren 2023 av hensyn til viltpåkjørsler.

Mattilsynet har gitt tillatelse til foring av hjortevilt i Nesbyen kommunen vinteren 2023 av hensyn til viltpåkjørsler.

Tillatelse til fôring av hjortevilt for å forebygge viltpåkjørsler.pdf.pdf

Retningslinjer for foring av hjortevilt i Nesbyen kommune vinteren 2023.pdf

Når det gjelder utkjøring og tilsyn med foringsplasser så åpner Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §3i for dette: 

Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.

Drift av godkjente foringslasser vil være å regne som et kommunalt organisert akuttiltak, og motorferdsel vil dermed være tillatt i forbindelse med dette. All motorisert ferdsel i utmark krever grunneiers tillatelse.

Sist endret: 27.01.2023