Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Informasjon om gravearbeider

Oversikt over hva som skjer i forbindelse med gravearbeidene som pågår

Qvisten område

De allerede pågående gravearbeidene nede ved YK tomta innebærer boring under RV7 og ned til eksisterende renseanlegg er for å kunne legge nye rørledninger inn til den nye pumpestasjonen som skal stå inne på tomta hvor arbeidene nå pågår.

Videre borres det under krysset på Rukkedalsvegen og inn til oppstillingsplass for lastebiler på YK tomta med nye vann- og avløpsrør som skal gå i fra den nye pumpestasjonen og videre ut til pumpestasjon på Bringo.

Fra pumpestasjon Bringo skal det borres under RV7 og nye ledninger skal legges over Hallingdalselva og inn til det nye Renseanlegget.

Moan

Her er arbeidet med VA grøft i fra Maxbo og ned til Alfarvegen snart ferdig. Arbeidet med graving på sykkel/gangvei langs Alfarvegen fra krysset ved Maxbo og mot Nesbyen Auto er påstartet. Dette innebærer at syklende/gående må benytte midlertig gangvei opp ved gamle Nesbyen Camping og på baksiden av Maxbo og derfra over jordet og ned på sykkel/gangvei igjen. Når arbeidet i krysset ved Maxbo er ferdig blir det mulig å gå ned forbi Maxbo igjen og inn på sykkel/gangvei.

Etter påske den 11/4 stenges Alfarvegen for gjennomkjøring grunnet omfanget av gravearbeidene. Alle beboere sør for Maxbo krysset må kjøre via RV7 og inn i Alfarvegen ved Monter/Nesbyen Auto. Dette innebærer også at bussruter for videregående elever vil få påstigning ved Monter/Nesbyen Auto på rute retning Gol(buss snur inne på Monter plassen). Rute fra Gol til Nesbyen og videre til Flå vil da få avstigning ved Malia/Stuvseth for de dette gjelder.  

Sist endret: 30.03.2023