Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nesbyen barneskole i august 2023, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november.

Dette gjelder barn født 2017 og eventuelle barn født 2016 med vedtak om utsatt skolestart. Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen og elever som flytter til kommunen i tida fram mot skolestart, må ta kontakt med skolen snarest mulig. Dette for at alle elever som skal begynne i 1. klasse ved Nesbyen barneskole skal få vedtak om innskriving. 

I innskrivingsvedtaket er det blant annet gitt melding om at barnet er skrevet inn ved Nesbyen barneskole.  Vedtaket er sendt ut uten forutgående søknad (endret rutine iverksatt i 2018). Vedtaket sendes som hovedregel ut elektronisk, men til dem som ikke mottar brev elektronisk så sendes det automatisk videre pr post til adresse oppgitt i Folkeregisteret. Dersom nåværende adresse ikke stemmer med det som står i Folkeregisteret, må foresatte melde fra til Folkeregisteret om korrekt adresse snarest. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nesbyen barneskole, Beiavegen 4, 3540 Nesbyen eller telefon 320 68 450 kl. 08.30 – 14.00

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Nye elever i 2. – 7./8.-10. klasse som flytter til Nesbyen

Så snart dere har bestemt dere for å flytte til Nesbyen, så er det fint om foresatte i 2. – 7. klasse tar kontakt med Nesbyen barneskole. Foresatte til 8. – 10. klasse kan ta kontakt med Nesbyen ungdomsskole. Sørg for at skolen dere flytter fra, sender flyttemelding til skolen på Nesbyen så snart som mulig. Barn og unge har både rett og plikt til grunnskoleopplæring og skal dermed møte i ny skole etter avtale med skolen, uten ugrunnet opphold.  

Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Sist endret: 18.11.2022