Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Justerer ordninger for å hjelpe bønder som er rammet av flom og tørke

Hver enkelt bonde gjør en selvstendig vurdering av egen fôrsituasjon og alternative fôrkilder.

Andelen av tilskuddet man kan få i forskudd økes på inntil 70 prosent for vekstsesongen 2023. Landbruks- og matministeren vil fastsette en midlertidig forskrift som lemper på dokumentasjonskravene i naturskadeordningen.

Dette vil gjøre det enklere for skadelidte å dokumentere naturskaden, noe som også vil gjøre saksbehandlingstiden noe kortere. 

Les mer om ordningen på regjeringen.no

Sist endret: 08.09.2023