Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kulturmidler 2022

Frivillige og ideelle organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner kan søke.

Se under temaet Kultur og fritid for søknadskjemaer og retningslinjer for tildeling av kulturmidler. Det er ikke søknadsskjema for tilskuddsformene «Andre formål», «prosjekt» og «startbidrag». Det er ikke søknadsfrist for «prosjekt» og «startbidrag».

Søknadsfrist for «driftstilskudd», «andre formål» og «nyanskaffelser/investeringer»: Søknader må være kulturenheten i hende senest 20. mai. Søknader som kommer inn etter denne datoen kan ikke påregne tilskudd. Eventuell tildeling av midler til «nyanskaffelser/investeringer» og «andre formål» avgjøres på slutten av 2022.

Søknader sendes til: postmottak@nesbyen.kommune.no eller Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen og merkes «Kulturmidler 2022.»

Driftstilskudd gis kun til lag/foreninger o.a. hvor flertallet av medlemmene er barn/unge under 19 år (18 år og yngre).

Eventuelle spørsmål rettes til: tor.lysfjord@nesbyen.kommune.no eller tlf. 32 06 44 40/ 920 35 358.

Sist endret: 16.06.2022