Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kulturmidler 2023

Søknadsskjemaer og retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Det er ikke søknadsskjema for tilskuddsformene «Andre formål» og «prosjekt» og «startbidrag». Det er ikke søknadsfrist for «prosjekt» og «startbidrag».

Søknadsfrist for «driftstilskudd», «andre formål» og «nyanskaffelser/investeringer» senest mandag 22. mai.

Søknader som kommer inn etter denne fristen kan ikke påregne tilskudd. Eventuell tildeling av midler til «nyanskaffelser/investeringer» og «andre formål» avgjøres på slutten av 2023.

Merk! Driftstilskudd gis kun til lag/foreninger o.a. hvor flertallet av medlemmene er barn/unge under 19 år (18 år og yngre).

Følgende beløp er til fordeling i 2023 som driftstilskudd:

  • Barn-/ungdomsforeninger kr 30.000
  • Skytterlag kr 19.700
  • Bomiljø (velforeninger o.l.) kr 7.300
  • Grendehus kr 47.000
  • Musikk kr 7.000
  • Idrett kr 83.400

Merk! For å være aktuelle for tildeling av kulturmidler må lag/foreninger/sammenslutninger ha trafikksikkerhetsrutiner som del av sitt reglement/sine retningslinjer. Reglement/retningslinjer skal legges ved søknad om kulturmidler.

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til kulturarbeid og drift

Søknad om midler til nyanskaffelser

Søknader sendes som e-post/ordinær post til: postmottak@nesbyen.kommune.no eller Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen og merkes «Kulturmidler 2023».

Eventuelle spørsmål rettes til kulturleder Tor-Even Lysfjord, tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no eller på tlf. 920 35 358.

Sist endret: 04.05.2023