Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Legetjenesten i Nesbyen

Bemanningssituasjonen ved Nesbyen legesenter er i positiv endring

Nesbyen legesenter, Jordeslykkja 6

  • Kommuneoverlege og fastlege Nils Høva jobber 100%.
  • Fastlege Ståle Onsgård Sagabråten har pr. i dag 50% stilling ved Nesbyen legesenter. Fra 1.9.21 tiltrådte han som leder av Den Norske Legeforenings fagstyre for to år.
  • Lege Nils Rune Nilsen jobber inntil videre som vikar i 50% i Ståle sitt fravær.
  • Fastlege Silje Helene Mauritzen har permisjon i ett år fra 1. januar 2022 for å jobbe ved Hallingdal sjukestugu. Hun kommer tilbake 2. januar 2023.
  • Fastlege Cathrine Sevre starter i 100% stilling fra og med 17. oktober 2022. 

Ved akutte henvendelser utover åpningstid skal legevakt kontaktes på 116 117.

Legepraksis El-Hage, Alfarvegen 134:

  • Fastlege Mouhamed El-Hage driver privat praksis.

Sist endret: 10.10.2022