Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Medlemskap i Sunne kommuner

Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Nesbyen kommune ble første kommune i Hallingdal som ble tatt opp i nettverket.

Nettverket er for og av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse og sosial bærekraft høyt i sin samfunnsplanlegging. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Gjennom nettverket Sunne kommuner får Nesbyen kommune delta i møteplasser og få inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Sunne kommuner er en koblingsboks mellom spennende aktører og innovative prosjekter. Gjennom nettverket møtes ulike fagfelt og bygger bro mellom akademia og praksisfeltet.

"Vi jobber for at alle kommunene i Hallingdal skal få medlemskap i Sunne kommuner, slik at vi kan jobbe aktivt sammen for bærekraftig samfunnsutvikling i hele regionen vår. Vi har et godt folkehelsenettverk i Hallingdal, og det er positivt å utvide nettverket ytterligere og bli en del av et større fagnettverk som kan dra veksel på kunnskap og gode erfaringer hos hverandre", sier folkehelserådgiver Magnhild Medgard Skår.

Sist endret: 20.10.2023