Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Miljøfyrtårnsertifisering Reiseliv og Handel – Hallingdal

Avholdes i løpet av september. Dato for gjennomføring avtales med bedriftene som melder seg på kurset.

Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med kr. 12.500,- for bedrifter med 0-9 årsverk, og kr. 15.000,- for bedrifter mer enn 10 ansatte.

I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil kr. 11.000,-

Les mer på Hallingdal Næringshages nettside

Sist endret: 08.09.2023