Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Oppdatert info om fv 2910 Rukkedalsvegen

Vi er nå i sluttfasen av å få bygget opp igjen vegen i sin fulle bredde. På de hardest belastede strekningene er vegskråningen mot elva bygget som en damplastring. Der elva har hatt mindre kraft, er vegskråningene bygget opp igjen/forsterket med sammenfengt sprengstein. Metodikken er utarbeidet av fagfolk på området og vi har god tro på at dette vil holde en flom av minst tilsvarende størrelse som Hans.

De fleste punktene som ble ødelagt, har fått asfalt og det er også lagt nytt slitelag på flere strekninger. Det gjenstår noen få gruspunkter og vi håper å få asfalt på de denne uka.

På de strekningene som ikke har fått nytt slitelag, framstår vegen dessverre som et ‘lappeteppe’. Ambisjonene er at disse strekningene skal få et helt nytt slitelag til neste sommer.

Rekkverk som mangler, vil bli satt opp igjen og vi håper også å få på plass nytt rekkverk før jul på noen strekninger der flomme tok med seg all vegetasjon mellom vegen og elva.

Vi har også registrert noen setninger/ujevnheter fra Bilplaneten og nedover mot Nesbyen. Dette er punkter som blir holdt under oppsyn og evt. planlagt utbedret til sommeren.

Framkommeligheten gjennom Rukkedalen har ikke vært enkel til tider, men vi håper at arbeidet ikke har satt for mange begrensinger for de som ferdes gjennom dalen.

Viken fylkeskommune.

Sist endret: 14.11.2023