Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vil du være praktikant på støl i sommer?

Prosjektet «Stølsdrift i framtidas landbruk» tilbyr praktikantordning på støler i Hallingdal og Sigdal i sommeren 2023.

Hovedbilde kopi.png

Målet er å øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk, samt å formidle arbeidskraft. Praktikantordning er organisert slik at praktikanter kan jobbe på støl en uke og lære om stølsdrift. Praktikantene deltar i den daglige drifta på stølen, noe som innebærer stell og melking av dyr, gjerding og tilsyn med dyr på beite, og for noen også kinning av smør og ysting av ost. Noen av praktikantene får tilbud om jobb som stølshjelp etter endt praktikantperiode.

Er du interessert i å være praktikant til sommeren, eller bare få mer informasjon om ordningen? Ta kontakt med prosjektleder i Buskerud Næringshage, Nina Iversen, eller meld deg på her https://forms.office.com/r/RU4CpR0XzR.

Hol kommune er prosjektansvarlig og Buskerud Næringshage har prosjektledelsen.

Erfaringer fra praktikantordning i 2022

Både stølseiere og praktikanter er begeistret etter ei ukes praktikantperiode på støl sommeren 2022.

Totalt deltok 10 praktikanter og 8 støler, og tilbakemeldingene er rett og slett fantastiske. Praktikantene fikk ei lærerik uke i fjellet, samtidig som de som driver stølen fikk hjelp i drifta.

Tilbakemeldingene fra praktikantene og stølene er udelt positive. I en spørreundersøkelse som ble gjennomført etter sesongen svarer alle praktikantene at de er fornøyd ned læringsutbyttet. Alle melder også at de fikk god innsikt i norsk stølskultur. De som driver stølen svarer i samme spørreundersøkelse at de synes praktikantene var veldig interessert i å lære om stølsdrift, og vil anbefale andre støler å ha praktikant.

Sist endret: 08.02.2023