Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Åpent møte om terrengsykling i Nesbyen, 21.2.23

Referat og presentasjoner fra møtet finnes her.

Det var godt fremmøte på åpent møte om ferdigstilling av masterplan for terrengsykling på østsida. Totalt 35 personer deltok på møtet. Av de fremmøtte var grunneiere, velforeninger, historielaget og beboere i boligområdene som er berørt av stisyklingen, samt turgåere på Nesbyens østside. Vedlagt ligger referat fra møtet, samt presentasjoner fra kommunen og Trailhead, i tillegg til andre dokumenter det ble vist til i presentasjonene.

REFERAT - 21.2.23

Presentasjon Trailhead

Presentasjon kommunen

VEDLEGG:

Konseptplan for utvikling- mountain trail assessment v.2

OFT Guide sykkelstier -anlegg

Veileder for stibygging

 

Sist endret: 24.02.2023