Kontakt oss Ledige stillinger Min side

SMIL tilskudd i jordbruket

Økonomisk støtte kan gis til tiltak som tar vare på jordbrukets kulturlandskap

  • planleggings- og tilretteleggingsprosjekt
  • fremme biologisk mangfold
  • sette i stand gamle kulturbeiter
  • legge til rette for oppleving av kulturlandskapet med f.eks. stier
  • skjøtsel på og omkring kulturminner / -miljø
  • restaurere verneverdige bygninger
  • tiltak som reduserer forurensing fra jordbruket f.eks. høytørke, hydrotekniske anlegg
  • andre tiltak i kulturlandskapet

OBS! Ny søknadsfrist: 1. mars og 20. august

Søknadsskjema på:
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Landbruksdirektoratet eller kommunen si nettside

Kommunens prisliste er oppdatert, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for mer info.

Sist endret: 30.03.2022