Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Stenging av matrikkelen og grunnboken

Stenging av matrikkelen og grunnboken i desember 2023 og konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering,

Stortinget vedtok 14. juni 2022 at tre fylker skal bli til sju og en kommune skal splittes.

Med bakgrunn tildeling av nye fylkes- og kommunenummer for berørte fylker og kommuner har Kartverket estimert antall endringer i matrikkel og grunnbok til å ligge på rundt 50 millioner endringer.

Endringer 1. januar 2024

Litt over 2 millioner innbyggere blir berørt når 114 av landets kommuner får nye kommunenummer fra 1. januar 2024. Alle endringene dette medfører skal ivaretas i matrikkel og grunnbok. For å redusere risiko og sikre kvaliteten på gjennomføringen av alle dataendringene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne mot nyttårsskiftet 2023/2024.

  • Matrikkelen stenger fredag 15. desember kl. 18.00
  • Grunnboken stenger fredag 29. desember kl. 20.00

Informasjonsbrev fra kartverket om konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering

Sist endret: 14.11.2023