Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Stortingspresidenten på besøk i Nesbyen i dag

Stortingspresident besøk 230815.jpgFlom Nesbyen 2023.jpg

Nesbyen kommune fikk i dag besøk av stortingspresident Masud Gharahkhani. Han ønsket dialog med ordfører og representanter for beredskapsledelsen, frivillige og innbyggere, for å bli orientert om kommunens arbeid under flommen og de konsekvensene dette har hatt for bygda til nå. Han fikk også møte to berørte innbyggere og se deler av sentrum.

Da flommen var på topp så medførte det blant annet at ingen veier ut av Nesbyen var framkommelige i en periode. Det innebar at de fleste våre ca. 3.300 innbyggere og andre besøkende var berørt av flommen - en svært utfordrende situasjon. Ca. 220 personer måtte evakuere fra sine hjem. En del hus har blitt ubeboelige og andre har fått vann i kjelleren, det er skader på avlinger eller grunn og veier må repareres. Hele bygda har bidratt under og etter flommen. Med støtte fra bl.a. entreprenører, Sivilforsvaret, Røde Kors, politiet, frivillige og velvillige arbeidsgivere, kommunens ansatte og andre, så har det bidratt til at menneskeliv ikke har gått tapt. Vi tross alt har klart oss gjennom dette ekstremværet så godt som vi har kunnet i denne ekstreme situasjonen.

Det er store menneskelige og økonomiske konsekvenser av denne flommen, som var den verste på over 160 år! Nå er etterarbeidet godt i gang, men en del tiltak vil ta tid. Det er viktig at stat og fylkeskommune nå raskt følger opp med flomreduserende tiltak og opprusting av veinettet på riksvei 7 og fylkesveiene, ellers vil Nesbyen sentrum og enkelte grender være svært utsatt for nye flommer de kommende årene. Nesbyen kommune har fra før av en anstrengt kommuneøkonomi og vi frykter nå at den blir enda mer krevende. Kommunen håper også at vi ikke blir sittende igjen med en stor regning etter denne hendelsen, som igjen vil svekke tjenestetilbudet til innbyggerne.

Vi satte svært stor pris på å få besøk av stortingspresidenten i dag og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på søndag og deres positive tilbakemeldinger. Kommuneledelsen har vært tydelige på nødvendigheten av å få støtteordninger og bedre kommunikasjonskanaler til andre offentlige instanser raskt på plass.  Sammen kan vi lære av denne hendelsen og forhåpentligvis kunne redusere risiko neste gang ekstremværet treffer oss!

Sist endret: 15.08.2023