Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Velkomstmøte for nye innbyggere

I Nesbyen vil vi ta godt imot alle nye innbyggere og ønske dem hjertelig velkommen til bygda vår. Alle som har meldt adresseendring til kommunen i 2022 får personlig invitasjon til velkomstmøte i posten.

Nesbyen kommune har satt i gang et arbeid med bo- og blilyst i kommunen, i samarbeid med Nesbyen Turist- og Næringsservice og Skue Sparebank.

Det har tidligere blitt annonsert at det skal inviteres til velkomstmøter, men kommunen kom først i gang med dette i 2023. De som har flyttet til Nesbyen de siste par år, og som ønsker informasjon om kommunen og noe av det som skjer i Nesbyen, er også velkommen til å melde seg på velkomstmøtet i februar. Vi håper derfor å fange opp alle som ønsker å delta på et velkomstmøte, med en åpen invitasjon.

Tid: Tirsdag 21. februar 2023, klokka 16:30 -18:30

Sted: Kaffistugu i Embetsgarden (over biblioteket), Alfarvegen 117

Påmeldingsfrist: 10. februar, til Servicetorget på tlf: 320 68 300 eller epost: postmottak@nesbyen.kommune.no
Det er viktig at alle som ønsker å delta, melder seg på.

Agenda på velkomstmøtet

 • Velkommen ved ordfører Tore Haraldset og bolystgruppa
 • Filminnslag «Bo i Nesbyen»
 • Kulturelt innslag v/ kulturskolen
 • Enkel middag (suppe og brød)
 • Kort informasjon:
   • Nesbyen Turist- og Næringsservice (Nesbyen Turistkontor)
   • Nesbyen kommune
 • Mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill til kommunen
 • Utdeling av velkomstpakke

Vi ønsker alle nye og «nye» nesninger velkommen til velkomstmøtet i februar.

Foto 2.jpg

Foto: Tore Haraldset, fra første velkomstmøte i januar 2023 

 

Kontakt angående velkomstmøtet:
Magnhild Medgard Skår, Folkehelserådgiver: magnhild@nesbyen.kommune.no / 32 06 83 41

Sist endret: 27.01.2023