Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Om Nesbyen kommune

Kommunevåpenet

På rød bunn en liggende gullspiss vendt mot heraldisk høyre. Våpenfiguren er valgt ut fra kommunens navn, og symboliserer et nes. Fargene gull og rødt er de kongelige fargene, og er valgt ut fra sagnet om kong Hadding.

Før Harald Hårfagre samla Norge til ett rike på slutten av 800-tallet, var landet delt opp i mange småriker. Ett av disse var Hallingdal. Sagnet vil ha det til at kongen som rådde over Hallingdal før rikssamlingen, hadde sitt sete på Garnås, og navnet var kong Hadding. Navnet Haddingjadal kan en finne til langt ut på 1500-tallet.

Velkommen til Nesbyen kommune

Nesbyen kommune ligger i Hallingdal i Buskerud fylke, 17 mil nordvest for Oslo og 30 mil øst for Bergen.

Nesbyen kommune har en utstrekning på 809,6 km2.

  • 14 km2 jordbruksareal i drift
  • ca. 300 km2 produktiv skog.
  • 70 % fjellområder.
  • 500 km2 utmark, snaufjell og vassdrag

Nesbyen stasjon ligger 168 moh. Per 01.01 2021 hadde kommunen 3 262 innbyggere. Det utgjør mellom fire og fem personer per km2. Mer enn 65 % av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Nesbyen.

Nesbyen kommune er kjent for gode sommertemperaturer og innehar Norges offisielle varmerekord på 35,6°C målt i 1970.

Nesbyen kommune er en betydelig turistkommune.

På begge sider av dalen er det veier som fører inn til fjellområder med setre og betydelig hyttebebyggelse. Eksempler er: Imle, Mythe, Fekjan, Saupeset, Liaset, Nystølen, Myking, Ranten, Grønhovd, Liemarka, Thoenmarka, Langevann/Buvannsområdet.

Mest kjent er imidlertid Natten-området, med alpinanlegg, golfbane og en voldsom ekspansjon i antall hytter de siste årene.

Det er også mange campingplasser i kommunen: Sjong, Sutøya, Nesbyen camping, Liodden camping, Fekjan setercamping og Bromma (Norsentret). I sentrum finner vi Thoen hotell. Nord i kommunen ligger Smedsgården hotell, og i Myking-området ligger Ranten hotell og Fagerhøy fjellstue.

Nesbyen kommune kan ikke skilte med de aller høyeste fjellene, men har likevel veldig gode turmuligheter i attraktive fjellområder. Høyeste fjell er Hallingnatten (1314 moh.) Om vinteren er det mange mil med svært godt preparerte løyper i alle retninger

Det drives også aktivt jord- og skogbruk i kommunen, men de fleste brukene er små, og mange har jobb ved siden av primærnæringen, eller bruket drives i kombinasjon med turisme.

Nesbyen er også en betydelig arrangementskommune.

Av bedrifter kan nevnes Defa og Protan.