Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Ansatte i Nesbyen kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Nesbyen kommune

Ansatte

Barnehage

Tandberg, Else Skogen
Tjenesteleder barnehage
Tlf: 32 06 83 00
E-post: else.tandberg@nesbyen.kommune.no

Børtnes, Gunvor
Styrer i Nesbyen barnehage
Tlf: 32 06 83 50
E-post: gunvor.bortnes@nesbyen.kommune.no

Hanserud, Anne Kari
Styrer i Briskebyen barnehage
Tlf: 32 07 16 03
E-post: anne.kari.hanserud@nesbyen.kommune.no

Lundekvam, Henrik M
Styrer i Friskussen barnehage
Tlf: 32 07 00 90
E-post: henrik.lundekvam@nesbyen.kommune.no

Skjellanger, Janne Iren
Styrer i Elvefaret barnehage
Mob: 32 07 19 50
E-post: janne.iren.skjellanger@nesbyen.kommune.no

Barneskole

Brenno, Kari Tovsrud
Rektor
Tlf:  32 06 84 50
E-post: kari.tovsrud.brenno@nesbyen.kommune.no

Dokk Høiberg, Maren
Leder SFO
Tlf: 409 18 182
E-post: maren.dokk.Hoiberg@nesbyen.kommune.no

Jorde, Gerd
Førstesekretær
Tlf: 32 06 84 50
E-post: gerd.kristin.jorde@nesbyen.kommune.no

Fellestjenester 

Rudkovska, Krystyna
Økonomisjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: krystyna.rudkovska@nesbyen.kommune.no

Brunborg, Hanne
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Tlf: 32 06 83 05
E-post: hanne.brunborg@nesbyen.kommune.no

Solberg, Aud Helen
Personalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: aud.helen.solberg@nesbyen.kommune.no

Bråten Juvhaugen, Svein Magne
Beredskaps- og kvalitetsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-postadresse: svein.magne.braten@nesbyen.kommune.no

Kjellesvik-Grote, Magni
Tjenesteleder fellestjenester
Tlf: 32 06 83 00
E-post: magni.kjellesvik-grote@nesbyen.kommune.no

Espegard, Maylinn
Arkivleder
Tlf: 32 06 84 07
E-post: maylinn.espegard@nesbyen.kommune.no

Gundersen, Unn Marit
Konsulent
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Unn.Marit.Gundersen@nesbyen.kommune.no

Baklid, Dag-Steffen Hougaard
IKT-fagkoordinator for administrativ/økonomisk programvare
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Dag.Steffen.Hougaard.Baklid@nesbyen.kommune.no

Vissebråten, Guro
Konsulent lønn
Tlf: 32 06 83 00
E-post: guro.vissebraten@nesbyen.kommune.no

Holbek, Anita
Konsulent
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anita.holbek@nesbyen.kommune.no

Rødningen, Wenke
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: wenke.rodningen@nesbyen.kommune.no

Efjestad, Bettina
Folkehelsekoordinator
Tlf: 32 06 83 00
E-post: bettina.efjestad@nesbyen.kommune.no

Garthus, Geir Olav
Spesialrådgiver
Tlf: 32 06 83 00
E-post: geir.olav.garthus@nesbyen.kommune.no

Dokken, Ann Kristin
Fagarbeider, økonomi, scanning
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ann.kristin.dokken@nesbyen.kommune.no

Helse og omsorg

Rustand, Randi Karin
Kommunalsjef,  helse og omsorg
Mob: 947 83 738
E-post: randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no

Mikkelsplass, Marit
Fagutviklingssykepleier
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mmi@nesbyen.kommune.no

Høva, Borghild
Tjenesteleder, demensomsorgen
Tlf: 32 06 83 00
E-post: borghild.hova@nesbyen.kommune.no

Tvedt, Margit G.
Tjenesteleder, hjemmebasert omsorg
Tlf: 32 06 83 00
E-post: margit.tvedt@nesbyen.kommune.no

Nørstebø, Solveig
Tjenesteleder, tjenester til utviklingshemmede
E-post: solveig.norstebo@nesbyen.kommune.no

Merødningen, Signe Lise
Tjenesteleder
E-post: signe.lise.merodningen@nesbyen.kommune.no

Ulsaker, Elianne
Rehabavdelingen
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Elianne.Ulsaker@nesbyen.kommune.no

Høva, Hanne Holm
Tjenesteleder helse og forebygging
Tlf: 32 06 83 74
Mob: 928 38 508
E-post: hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no

Larsen, Ellen Kathrine Haga
Ruskonsulent
Tlf: 959 78 759
E-post: ellen.kathrine.haga.larsen@nesbyen.kommune.no

Sundmoen, Vlasta
Saksbehandler tildelingskontoret
Tlf: 32 06 8531
Mob: 408 01 966
E-post: vlasta.sundmoen@nesbyen.kommune.no

Tveitan, Turid Hilde 
Saksbehandler tildelingskontoret
Mob: 408 01 964
E-post: turid.hilde-tveitan@nesbyen.kommune.no

Smedsgård, Siv Aasen
Leder merkantil stab Elverhøy helsetun
Tlf. 32 06 83 00
E-post: siv.aasen.smedsgard@nesbyen.kommune.no

Solheim, Ingeborg Helene
Sekretær, stab Elverhøy Helsetun
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ingeborg.helene.solheim@nesbyen.kommune.no

Helling, Marit
Sekretær, stab Elverhøy helsetun
Tlf: 32 06 83 00
E-post: marit.helling@nesbyen.kommune.no

Helsestasjonen

Høva, Hanne Holm 
Tjenesteleder helse og forebygging
Tlf: 32 06 83 74
Mob: 928 38 508
E-post: hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no 

Garthus, Astrid Båsen 
Ledende helsesykepleier / leder psykisk helse barn og unge
Tlf: 32 06 83 71
Mob: 409 09 267
E-post: astrid.garthus@nesbyen.kommune.no

Bråten, Bodil Skovhus
Helsesykepleier
Tlf: 32 06 83 77
E-post: bodil.skovhus.brathen@nesbyen.kommune.no 

Helberg, Gunhild Ween 
Helsesykepleier
Tlf: 32 06 83 73
E-post: gunhild.ween.helberg@nesbyen.kommune.no 

Sehl, Gunhild Iren
Helsesykepleier
Tlf: 977 95 494
E-post: gunhild.iren.ramsli@nesbyen.kommune.no

Myre, Marte Østenfor
Jordmor
Mob: 957 56 125
E-post: marte.myre@nesbyen.kommune.no

Legetjenesten

Høva, Nils
Kommuneoverlege/fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: nils.hova@nesbyen.kommune.no

Mauritzen, Silje
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80

Sagabråten, Ståle
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: stale.sagabraten@nesbyen.kommune.no

Plociennik, Karolina Katarzina
Turnuslege
Tlf: 32 06 83 80

Mohammed el-Hage
Fastlege
Trivind helsesenter
Tlf: 32 07 02 30/ 32 07 02 53

Spildrejorde, Berit
Kreftsykepleier
Mob. 915 26 074/ 32 06 83 80
E-post: berit.g.spildrejorde@nesbyen.kommune.no

Fysioterapitjenesten

Borgersen, Kai Glenn
Privatpraktiserende fysioterapeut
Tlf: 32 07 11 02
E-post: Kaiglenn@hotmail.com

Bjørge, Berit
Privatpraktiserende fysioterapeut
Tlf: 32 07 11 02
E-post: beritbjo@hotmail.com

Eriksen, Oda Neerbye
Kommunefysioterapeut
Tlf: 968 51 295
E-post: oda.eriksen@nesbyen.kommune.no

Sulejmanagic, Nermina
Fysioterapeut
Tlf: 409 09 254
E-post: nermina.sulejmanagic@nesbyen.kommune.no

Ergoterapitjenesten

Olsen, Kaja Tveito
(i permisjon)
Ergoterapeut
Tlf: 476 73 755
E-post: kaja.tveito@nesbyen.kommune.no

Ness, Amalie
Ergoterapeut
Tlf: 468 22 870
E-post: Amalie.Ness@nesbyen.kommune.no

Kultur

Lysfjord, Tor-Even
Tjenesteleder kultur
Tlf: 32 06 83 00
E-post: tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no

Øye, Linda Sofie
Biblioteksjef
Tlf: 32 06 85 00
E-post: linda.sofie.oye@nesbyen.kommune.no

Delbekk, Gro
Sekretær
Tlf: 32 06 85 00
E-post: gro.delbekk@nesbyen.kommune.no

Holum, Harald
Driftsleder Kulturhuset Banken
Tlf: 32 06 83 64
Mob: 904 18 263
E-post: harald.holum@nesbyen.kommune.no

Rådmann

Skovly, Henrik
Rådmann
Tlf: 32 06 83 00
E-post: henrik.skovly@nesbyen.kommune.no

Folkehelsekoordinator

Efjestad, Bettina
Folkehelsekoordinator
Tlf: 32 06 83 41
E-post: bettina.efjestad@nesbyen.kommune.no

Næringsutvikling

Skovly, Henrik
Rådmann
Tlf: 906 43 774
E-post: henrik.skovly@nesbyen.kommune.no

Servicetorget

Lundberg, Ingunn
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ingunn.lundberg@nesbyen.kommune.no

Sætre, Anne
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anne.saetre@nesbyen.kommune.no

Engen, Hilde
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: hilde.engen@nesbyen.kommune.no

Holum, Harald
Nettredaktør 
Tlf: 32 06 83 64
E-post: harald.holum@nesbyen.kommune.no

Teknisk

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anders.halland@nesbyen.kommune.no

Kaspersen, Jeanette
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jeanette.kaspersen@nesbyen.kommune.no

Åmellem, Gunn Hilde
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: gunn.hilde.amellem@nesbyen.kommune.no

Vann og avløp

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anders.halland@nesbyen.kommune.no

Klype, Lars-Håkon
Avdelingsingeniør/prosjektleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: lars-haakon.klype@nesbyen.kommune.no

Blyverket, Trond
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 906 76 474
E-post: renseanlegg@nesbyen.kommune.no

Tørrisplass, Fingar
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 971 47 745
E-post: renseanlegg@nesbyen.kommune.no

Grøslandsbråten, Bjørn Tore
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 988 49 082
E-post: renseanlegg@nesbyen.kommune.no

Byggesak- oppmåling og miljø

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anders.halland@nesbyen.kommune.no

Kaspersen, Jeanette
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jeanette.kaspersen@nesbyen.kommune.no

Tyribakken, Erik
Avdelingsingeniør/saksbehandler
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Erik.Tyribakken@nesbyen.kommune.no

Næsse, Ingrid Pauline
Byggesak
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ingrid.pauline.naesse@nesbyen.kommune.no

Grøtvedt, Einar
Avdelingsingeniør plansaker
Tlf: 32 06 83 66
E-post: einar.grotvedt@nesbyen.kommune.no

Smeby, Stephan
Avdelingsingeniør landbruk
Tlf: 32 06 83 33
E-post: stephan.johannes.smeby@nesbyen.kommune.no

Øien, Jan Børre
Oppmålingsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jan.borre.oien@nesbyen.kommune.no

Brøto, Anne Alu
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anne.alu.broto@nesbyen.kommune.no

Kommunal drift

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anders.halland@nesbyen.kommune.no

Grøtjorden, Roar
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: roar.grotjorden@nesbyen.kommune.no

Vinje, Knut Erik
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Knut.Erik.Vinje@nesbyen.kommune.no

Sauthon, Roger
Vaktmester skole
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 480 02 571
E-post: roger.sauthon@nesbyen.kommune.no

Vissebråten, Bjørn Olav 
Vaktmester - Elverhøy helsetun
Tlf: 32 06 83 00
Mob. 951 76 746
E-post: bjorn.olav.vissebraten@nesbyen.kommune.no

Granberg, Richard
Vaktmester, administrasjonsbygg
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 409 16 431
E-post: richard.granberg@nesbyen.kommune.no

Ungdomsskole og kulturskole

Knudsen, Petter Rød
Rektor
Tlf: 32 06 84 73
E-post: petter.rod.knudsen@nesbyen.kommune.no

Løvgaard, Stein
Rådgiver
Tlf: 32 06 84 70
E-post: stein.lovgaard@nesbyen.kommune.no

Mykkeltveit, Anne-Grethe
Førstesekretær
Tlf: 32 06 84 70
E-post: anne-grethe.mykkeltveit@nesbyen.kommune.no

Rønsen, Arild
Avdelingsleder kulturskolen
Tlf: 32 06 84 91
E-post: arild.ronsen@nesbyen.kommune.no