Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vakttelefoner

Vakttelefoner  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Vakttelefon beredskap 909 41 770
Barnevernvakt 112/911 14 600

Alarmtelefon for barn og unge 

116 111
Vakttelefon vei og teknisk anlegg 952 45 021
Vakttelefon vann/avløp 409 16 463
Vakttelefon veterinærvakt 32 07 46 75
Vakttelefon påkjørsel av vilt

909 66 261
905 11 8 89

Beredskapstelefon rovvilt 971 35 265

Vakttelefon psykisk helse og rusomsorg 
(bemannet alle dager, hele døgnet).

409 09 296

Sosial vakttelefon for Hallingdal
(Betjent alle hverdager kl. 09.00 - 15.00)

482 76 130

Rustelefon

08 588

Vakttelefon Botiltak

481 24 887
Jordmorvakt