Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Andre planer

Gjeldende planer

Beitebruksplan for Nesbyen kommune

Beitebruksplan for Nesbyen kommune Handlingsplan

Beitebruksplan for Nesbyen kommune Vedlegg 1 Lover og forskrifter

Beitebruksplan for Nesbyen kommune Vedlegg 2-6

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken Nesbyen kommune 2017 - 2020

Strategisk plan for kultursektoren 2015 - 2025

Felles plan for barnehagene i Nesbyen rev. 2020.pdf

Regionale planer

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Strategisk plan for Hallingdal 2013 - 2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012-2016

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hallingdal 2018-2021, vedtatt i Nes kommunestyre 13.09.18.pdf