Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode og seinest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Veileder til kommunal planstrategi.pdf

Kommunal planstrategi for perioden 2016-2019

Høring - forslag til kommunal planstrategi  for Nesbyen kommune 2020-2023

Kommuneplanutvalget har i møte 17.06.2020 vedtatt å legge forslag til kommunal planstrategi  for Nesbyen kommune 2020-2023 på høring.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 Forslag.pdf

Folkehelsenotat.pdf

Folkehelseprofil 2020.pdf

Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-2023 saksutredning.pdf

Vedtak om høring Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-2023.pdf

Høringsfrist er satt til 20.08.2020. Innspill sendes Nesbyen kommune.