Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode og seinest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Veileder til kommunal planstrategi.pdf

Vedtatt planstrategi  for Nesbyen kommune 2020-2023

Vedtatt planstrategi for Nesbyen  kommune 2020-2023 (kommunestyret 15.10.2020 sak 46/20)

Planstrategi 2020-2023 151020.pdf

20-00348-13 Vedtak , 15102020, Sak 46_20, Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-202 511448_1_1.pdf

20-00348-7 Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-2023 498006_4_1.pdf