Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Høring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 - 2030 for Nesbyen kommune

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 090920.pdf

Kulturminneplan - fagapport arkeologiske kulturminne vedlegg 7-1.pdf

Kulturminneplan fagrapport 030920 vedlegg 7-2.pdf

Vedlegg 7-3.pdf

Bevaringsliste vedlegg 7-4.pdf

Vedlegg 7-5 Tilskuddsordninger.pdf

Vedlegg 7-6 Begreper og definisjoner.pdf

Frist for å komme med innspill er 15.05.2021. Innspill sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no.

 

Andre kunngjøringer

Nytt veinavn for adressering vedtatt i hyttefelt Synstevassåsen

Den 16.02.2021 gjorde Teknisk utvalg vedtak om nytt veinavn for adressering for en veiparsell i hyttefelt Synstevassåsen. Vedtaket gjelder hvilket navn veiparsellen skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn). 

18-00109-157 Nytt veinavn for adressering - Brannsethaugan - vedtak 534743_1_1.pdf

Kart Synstevassåsen.pdf

Valg av navn på veiparsellen etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 12.

Eventuell klage sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 22.03.2021.