Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan 01201805 – Tverrlie 8

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 12-10 har Nes kommune fattet følgende vedtak: Detaljreguleringsplan 01201805 – Tverrlie 8 legges ut til offentlig ettersyn.

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_vedtak_1høring.pdf

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_plankart_1høring_A2.pdf

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_bestemmelser_1høring.pdf

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_beskrivelse_1høring.pdf

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_ROS_1høring.pdf

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_VA-kart_1høring.pdf

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_VA-plan_1høring.pdf

3040_01201805_Rp_Tverrlie8_vegprofil_1høring.pdf

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nesbyen kommune ved planavdelingen, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 06.12.2020. 

Andre kunngjøringer

Vedtak om navn på hyttegrend: Nesfjellet

Teknisk utvalg vedtok i møte den 27.10.2020 med hjemmel i Lov om stadnamn § 7 navn på  ny hyttegrend: Nesfjellet. Avgrensning vises på eget kart. Eksisterende stedsnavn innenfor området endres ikke.

19-00480-23 Vedtak , 27102020, Sak 62_20, Navn på hyttegrend Nesfjellet - vedtak 514291_1_1.pdf

Områdenavn Nesfjellet M15000 A1.pdf

Klagerett fremgår av § 12 i Lov om stadnamn. Eventuell klage sendes Nesbyen kommune innen 07.12.2020 til postmottak@nesbyen.kommune.no eller Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.