Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv  

Offentlig ettersyn detaljregulering Buvatn Nes Østmark, planid 01202001

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Buvatn Nes Østmark (planID: 01202001) ut til høring og offentlig ettersyn etter delegert vedtak for 1. gangs behandling, fattet den 12.01.2021.

Planområdet er i samsvar med vedtatt kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

01202001, Buvatn Nes østmark - detaljreguleringsplan - 1. gangs offentlig ettersyn.pdf

Buvatn Nes Østmark - Planbeskrivelse.pdf

Buvatn Nes Østmark - Planbestemmelser.pdf

Buvatn Nes Østmark - Arealplankart.pdf

Buvatn Nes Østmark - Helningskart.pdf

Buvatn Nes Østmark - VA-plankart.pdf

Buvatn Nes Østmark - VA-planbeskrivelse.pdf

Buvatn Nes Østmark - Veiprofiler V3-V5.pdf

Buvatn Nes Østmark - Veiprofiler V6-V7.pdf

Buvatn Nes Østmark - Veiprofiler V8.pdf

Buvatn Nes Østmark - Veirpofiler V9-V10.pdf

Buvatn Nes Østmark - Kulturminneregistrering.pdf

Buvatn Nes Østmark - ROS-analyse.pdf

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i Nesbyen kommune, tlf. 32 06 83 00.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Nesbyen kommune ved teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 26.02.2022.

 

Offentlig ettersyn detaljregulering Brynhildstjern, planid 01201501

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Brynhildstjern (planID: 01201501) ut til høring og offentlig ettersyn etter delegert vedtak for 1. gangs behandling, fattet den 23.12.2021.

Planområdet er i samsvar med vedtatt kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

01201501, Brynhildstjern - detaljreguleringsplan - 1. gangs offentlig ettersyn.pdf

Brynhildstjern - Planbestemmelser.pdf

Brynhildstjern - Planbeskrivelse.pdf

Brynhildstjern - Arealplankart.pdf

Brynhildstjern - Innkomne merknader.pdf

Brynhildstjern - Flomfarevurdering.pdf

Brynhildstjern - ROS-analyse.pdf

Brynhildstjern - VA-plan.pdf

Brynhildstjern - Veiprofiler.pdf

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i Nesbyen kommune, tlf. 32 06 83 00.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Nesbyen kommune ved teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 10.02.2022.

 

Offentlig ettersyn detaljregulering Buvasslie, planid 01201707

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Buvasslie hyttegrend (planID: 01201707) ut til høring og offentlig ettersyn etter delegert vedtak for 1. gangs behandling, fattet den 10.12.2021. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles gjeldende reguleringsplan for Buvatn (planID: 01200506) opphørt fra det tidspunkt detaljreguleringsplan for Buvasslie hyttegrend vedtas.

Planområdet er i samsvar med vedtatt kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er å fortette eksisterende hyttefelt gjennom å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

01201707, Buvasslie hyttegrend - detaljreguleringsplan - 1. gangs offentlig ettersyn.pdf

3040_01201707_Rp_Buvasslie_beskrivelse_1høring.pdf

3040_01201707_Rp_Buvasslie_bestemmelser_1høring.pdf

3040_01201707_Rp_Buvasslie_plankart_1høring_A1.pdf

3040_01201707_Rp_Buvasslie_ROS_1høring.pdf

3040_01201707_Rp_Buvasslie_VA-kart_1høring.pdf

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i Nesbyen kommune, tlf. 32 06 83 00.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 22. januar 2022.

Andre kunngjøringer