Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer til offentlig høring

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring. Under planene fremkommer høringsfrist, vedlegg, samt kunngjøring.

Etter høringsfristen vil dokumenter til arealplaner (kommuneplaner og reguleringsplaner) fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv

NB! Plandokumentene vil bli fjernet herfra etter at fristen er gått ut.