Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Dokumenter for folkevalgte

Lovverk

Forvaltningsloven.pdf

Kommuneloven

Offentleglova.pdf

Lov om folkehelsearbeid

Regionalt samarbeid

Vedtekter for Regionrådet i Hallingdal.pdf

Viljeserklaring-interkommunalt-samarbeid.pdf

Reglement

Delegeringsreglement.pdf

Politisk reglement.pdf

Taushetsplikt for folkevalgte.pdf

Etiske retningslinjer.pdf

Finansreglement, vedtatt i Kommunestyret 15.12.2016.pdf

Habilitet

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner.pdf

Styringsdokument

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018 - 2021 (ekstern link)

Kommuneplan 2015-2025, bestemmelser og retningslinjer arealdel.pdf

Kommuneplan 2015-2025, planbeskrivelse arealdel.pdf

Kommuneplan 2018-2030, samfunnsdelen.pdf

Kommunal planstrategi 2016-2019.pdf

Folkehelse i Nes - status og utfordringer.pdf

Årsmelding og årsregnskap

Regnskap 2018.pdf

Årsmelding 2018.pdf

Regnskap Nes kommune 2017.pdf

Årsmelding 2017.pdf

Regnskap 2016.pdf

Årsmelding 2016.pdf

Regnskap 2015.pdf

Årsmelding 2015.pdf

Regnskap 2014.pdf

Årsmelding 2014.pdf

Presentasjoner folkevalgtopplæring

Presentasjon folkevalgtopplæring 06.02.2020 - Kommunal planlegging.pdf

Folkevalgtopplæring 2015-2019 Nes kommune

Kommunens oppgaver.pdf

Kommunale og interkommunale selskaper.pdf

Adferd og omdømme.pdf

Etikk for folkevalgte.pdf

Folkevalgtopplæring.pdf

Innbyggermedvirkning og samhandling med lokalsamfunnet.pdf

Planarbeidet i Nes kommune.pdf

Økonomi og regnskap.pdf

Samarbeidstiltak i Hallingdal, oppdatert 06.02.15.pdf

Kontrollutvalg.pdf

Informasjon fra Kommunerevisjon IKS

Informasjon fra Kommunerevisjon IKS, gitt i møte i Kommunestyret 21.06.16.pdf

Informasjon fra Fylkesmannen i Buskerud

Økonomiske nøkkeltall 2017, kommunene i Buskerud.pdf

Tilstandsrapport 2016.pdf

Rapport fra KS

Nes kommune - Rapport samhandling politikk og administrasjon, utarbeidet januar 2017.pdf

Rapport fra Telemarksforsking

Endelig oversendt rapport fra Telemarksforsking - analyse av omstillingstillingspotensiale og menypakke av tiltak.pdf