Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Nesfjella til sentrum

Det ble avholdt arbeidsmøte ifm sak Nesfjella til sentrum på dagen 14.september, her ble politikerne og administrasjon orientert om det arbeidet styringsgruppa og vurderingsgruppa har gjort, det er lagt ned et betydelig arbeid fra deres side i dette prosjektet.


Gruppearbeid etter presentasjonen fra de to arkitektgruppene i kulturhuset 15. mai

Kommunestyret behandlet saken Nesfjella til sentrum i kommunestyret i etterkant av arbeidsmøte. Et enstemmig kommunestyret vedtok et omforent forslag hvor de ser nødvendigheten av en kontinuitet i prosjektet. Kommunestyret bevilger inntil kr. 300 000,- til dekning av videreføring av prosjektet ut året, og til ressursbruk i fht ytterligere spesifisere og kvalitetssikre de fremlagte forslag. Prosjektet skal i samråd med Rådmann utarbeide en plan for overføring av prosjektet innen 31.12.2017.

Vurderingsgruppens anbefaling til Nes kommune

Styringsgruppens og vurderingsgruppens innstilling til kommunestyret

Ordfører er meget fornøyd med at det ble et enstemmig omforent forslag i kommunestyret, dette gir grunnlag for en god videreføring av prosjektet. Vi vet at det står eksterne investorer som følger nøye med på dette prosjektet.

Mvh Tore