Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordføreren sitt hjørne - 1. juli 2016

Ansatte i Nes kommune fortjener ros, gang etter gang kommer Nes kommune høyt opp på kommunebarometer i forskjellige undersøkelser. Uten dyktige ansatte vil ikke kommunen oppnådd dette. Jeg vil sende en stor takk til Rådmann med hans stab for den innsatsen han og sine gjør for kommunen vår.

Når jeg denne gangen skal si litt om hva som har skjedd siden sist jeg skrev er det vanskelig og ikke komme innom kommunereform. I perioden 1.mars-21.juni ble det jobbet mye for å komme frem til en intensjonsavtale som skulle være grunnlag for om vi skulle slå sammen Nes og Gol kommune. Resultatet av folkeavstemmingen ga en klar oppfordring til politikerne om at innbyggerne i Nes ikke ønsket kommunesammenslåing. Det ble 75,3 % som stemte mot, dette lyttet kommunestyret til og vedtok enstemmig å ha det som i dag. Med dette har Nes kommune gjort jobben de er satt til og gjøre,  vi venter spent på hva som er neste trekk fra regjeringen.

For første gang var jeg på Hyttemessa som foregår på Exporama Hellerudsletta utenfor Oslo. Her er flere bedrifter fra Nes representert.  Det er Hallingdal som blir profilert på Hyttemessa, dette gjør at det blir en av de største standene på messa og mest synlige. Dette er en meget viktig arena for Hallingdal når det gjelder salg og ikke minst knytte kontakter.

Jeg har vært på mange representantskapsmøter i interkommunale selskaper frem mot sommeren. Har lyst til å nevne spesielt Vinn som har avdelinger i Gol og Hol.  Ordførerne i Hallingdal har vært på omvisning på begge avdelingene. Det imponerer meg hva som blir produsert i deres lokaler. De har stort vaskeri, produserer utemøbler, lager pakkerammer for Hallingplast og mye mer. Jeg vil oppfordre kommunene i Hallingdal, som er eiere av Vinn, til å se på sine muligheter for å kunne bruke de mer.

Jeg ble invitert til å være med på Brommadagen. Her var det aktiviteter som natursti, skytingens dag, grilling, staurbæring, hesteskokasting og lykkehjul. Jeg ble med på hesteskokasting, men det gikk heller dårlig. Staurbæring var en populær aktivitet, jeg ble invitert, men skjønte raskt at her hadde jeg ingen ting å stille opp med, her kjempet lokalbefolkningen om å bære flest staur  i en merket løype, vinneren var ikke kåret da jeg dro. Hyggelig og morsom dag selv om været ikke var på deres side.

Festspillene i Nesbyen ble arrangert for 28. gang, ordfører var som tidligere invitert til å åpne festspillene i Nystugu Galleri. Været viste seg fra sin beste side, og det ble en «varm» åpning. Årets festspill ble et vellykket arrangement og utsikten for videre festspill ser ut til å være i boks.

Rockabilly Rumble er et arrangement som vokser og vokser og ble arrangert i juni, her er det damene på «Sjå te å klypp de» som står bak. Her er det 50 og 60 talls stil som gjelder, flere titalls modeller blir frisert til den stilen. Veteranbilparaden med de flotte modellene som passasjerer går gjennom sentrum på dagen lørdag, her fylles gatene med publikum som vil overvære dette, dette skaper liv og røre i sentrum.

Jeg ble i juni invitert av Astrid Eidal til sommeravslutning  «Gøy med hest», det er Astrid Eidal og Lene Lagmanndokk som lager aktiviteter for 6 personer i Nes kommune. 3 jenter i barneskolealder og 3 unge menn. Alle er tilknyttet tjenester i Nes Kommune. De gjør dette frivillig på fritida si og det er imponerende å se hvor stor glede deltakerne viser ved å være med på dette. Knut Halvor Krusedokken stiller sine hester til disposisjon. Flott tiltak dette.

Jeg var invitert sammen med ordfører i Nore & Uvdal til å stå for den offisielle åpningen av Elgens verden på Langedrag. Å bli invitert til en annen kommune for å være med på en åpning var en spennende og ny tanke, det forteller oss at kommunegrenser er mindre viktig i flere sammenhenger, dette er et tydelig bevis på at samarbeid er viktig for alle parter, i dette tilfelle gjensidig for begge kommunene og Langedrag.

Beredskap er viktig å følge opp i kommunene. Vi vet aldri om eller når en alvorlig ulykke/hending  vil oppstå. Vi har nylig hatt tilsyn fra Fylkesmannen som har gått gjennom « plan for kommunal kriseledelse», og øvrige dokumenter i forbindelse med beredskap. Det var positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen på vår beredskap, noe som er betryggende for innbyggerne i vår kommune.

Jeg skrev litt om ruskafe sist gang, jeg har sammen med ansatte i kommunen som jobber med dette, og ordfører i Gol, vært på besøk hos Stabburshella som er en ruskafe som drives på Fagernes. Det var interessant og lærerikt å se hvordan de driver Stabburshella, vi fikk nyttig informasjon som kan nyttes for en eventuell videre planlegging av ruskafe. Det bør vurderes en felles løsning for hele Hallingdal.

Mandag 27. juni kom Helseminister Bent Høie til Hallingdal for å klippe snora for å åpne det nye CT-laboratoriet ved Hallingdal Sjukestugu på Ål. CT-maskina kan brukes til å diagnostisere en lang rekke lidinger som kompliserte beinbrudd, kreftsvulster, betennelser, blodpropp i andre deler av blodsystemet. Men først og fremst er apparatet viktig for å gi pasienter med hjerneslag et bedre tilbud. Alle ordførerne stilte opp med kjede til denne viktige hendelsen for Hallingdal.

Så vil jeg til slutt ønske alle ansatte, innbyggere, politikere, hytteeiere og turister

EN RIKTIG GOD SOMMER.

Nesbyen 1.juli 2016
Tore Haraldset
Ordfører