Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordføreren sitt hjørne - 5. februar 2016

Da er vi kommet godt inn i det nye året og dagene blir lengre og lengre og solen viser seg mer og mer.

Kommunesammenslåing har vært et sentralt tema i januar måned, i den forbindelse har Flå, Nes, Gol og Hemsedal hatt et dialogmøte hvor ordførere og rådmenn fra de kommunene var samlet for å drøfte dette. Resultatet av dette møte var at «Gol og Nes arbeider videre med forslag til intensjonsavtale. Hemsedal og Flå avklarer eventuelt videre deltaking. Uavhengig av eventuell kommunesammenslåing, er kommunene enige om å styrke samarbeidet». Nes kommunestyre har tidligere satt ned en styringsgruppe med formannskap, representant fra KrF(som ikke sitter i formannskap), tillitsvalgte og representant fra unges kommunestyre som skal arbeide med kommunereformen, styringsgruppa skal ta stilling om vi skal starte med videre utredning.

Regjeringen har lagt frem forslag til nytt inntektssystem. Kort fortalt er dette et basistilskudd kommuner mottar fra staten ut i fra forskjellige kriterier. Dette basistilskuddet har vært nær 14 millioner kroner, men reduseres i det nye forslaget  med ca. 5 millioner for Nes og for Gol ca. 7 millioner. Sånn jeg oppfatter det så tas det penger fra distriktene og overføres til de store byene. Regjeringen har sagt at tvang ikke skal brukes for å slå sammen kommuner, men hvis det nye inntektssystemet blir vedtatt tvinger det frem kommunesammenslåing. Flå og Hemsedal vil komme bedre ut med det nye inntektssystemet med bakgrunn av hvor langt de må kjøre for å nå en befolkning på 5000. Merkelig at det blir lagt opp et inntektssystem som gjør at det ikke lønner seg for Flå og Hemsedal å slå seg sammen med andre når det egentlig er det regjeringen ønsker.

Stortinget stoppet heldigvis prosessen med å slå sammen tingretter. Dette gjør at tingretten fortsatt blir i Nes kommune. Domstoladministrasjonen er positive til å slå sammen Hallingdal tingrett og Øvre Buskerud jordskifterett for å bidra til et større faglig miljø, med både faglige og administrative fordeler.  Her er det noen forutsetninger som ikke er avklart enda, men det jobbes videre med saken.

Samarbeidet i det nye kommunestyret, formannskap og øvrige utvalg synes jeg fungerer veldig bra, samtidig ser jeg hvor mange dyktige medarbeidere kommunen har. Detter er meget viktig for at vi skal ha en velfungerende kommune.

Jeg har startet arbeidet med å besøke næringsdrivende i kommunen, dette er lærerikt og meget viktig for meg som ordfører. Å få mer innsikt i hva næringslivet står for og hva de bidrar med er viktig. Strategisk næringsplan ligger ute til høring, det er viktig at flest mulig involverer seg i denne planen, dette blir et meget viktig verktøy for å videreutvikle kommunen vår.

Tore Haraldset
Ordfører Nes kommune
Nesbyen 5.02.2016