Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordføreren sitt hjørne 21. mars

Ja så er det påske, palmehelga er akkurat over og mange hyttefolk har innlosjert seg i hyttene for å feire påske i kommunen vår, og flere kommer det utover uka.

Mye har skjedd siden sist «Ordførers hjørne» og jeg vil oppsummere noe av det.

Kommunereform har vært noe som har fått mye oppmerksomhet siste tiden. Status her er at Nes og Gol er i samtaler med hverandre for å utrede og lage forslag til en intensjonsavtale. Bakgrunn for dette arbeidet er at befolkningen i de to kommunene skal få informasjon om fordeler og ulemper med en eventuell kommunesammenslåing. Det er også viktig å få frem hva konsekvensene kan bli om vi ikke gjør noe. Kommunestyret har vedtatt at det skal være folkeavstemming hvor nedre aldersgrense vil være de som fyller 16 år innværende år. Du kan lese mer om kommunereformen på kommunens hjemmeside www.nes-bu.kommune.no , her vil det ligge referater fra møter i de forskjellige utvalgene.

Vårt lokalsamfunn har vært et prosjekt jeg har vært så heldig å få være med på. Dette gir elevene, i dette tilfelle 4a og 4b på Nes barneskole, større forståelse for hvordan et lokalsamfunn fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Her har jeg vært instruktør i 4a i fire timer med lærer til stede, Lars Brattested har hatt tilsvarende i 4b. Kort fortalt har det gått ut på at elevene skal bestemme hva et tomt lokale skal brukes til. I denne prosessen har det vært gruppearbeid og de har gjort vedtak ved avstemming, den ene gruppen har kommet frem til at de vil ha et bakeri i det tomme lokalet, akkurat slik mange i kommunen ønsker. Hvorfor betale skatt har også vært et av temaene. Vi avsluttet dette prosjektet med at de hadde kommunestyremøte i kommunestyresalen hvor de hadde fått en sak som gikk på å få støtte til å starte bakeri. De stilte med ordfører, rådmann og sekretær, mens de andre var kommunestyrerepresentanter. Dette var meget vellykket og gøy med god forberedelse fra lærernes side. Vi avsluttet med en omvisning på kommunehuset, og det ble også boller og brus. Takk til Nes barneskole for at jeg fikk være med på dette.

Hallingdal Tingrett og jordskifteretten jobbes det med. Ikke endelige avklaringer, men det ses på hvilket arealøsninger som egner seg best.

Øst-Vest konferansen ble arrangert på Klekken Hotell på Ringerike, hvor Hallingdal var godt representert. Ringeriksbanen og ny 4 felts motorveg Sandvika-Hønefoss vil bli et viktig prosjekt for Hallingdal, togtur Hønefoss-Oslo vil reduseres fra 1t 13 min til 27 min. Det jobbes også med vegprosjekt på strekningen Ørgenvika-Robru hvor det ligger et forslag på tunnel i Kjerringvika og Beiakleivi. Bare i Nes kommune er det snakk om investeringer på rundt 1,7 milliarder.

En rusavhengig tok kontakt med meg og lurte på om han kunne få et møte med meg. Det synes jeg var interessant og satte stor pris på det. Han hadde med seg en venn som ikke er rusavhengig og begge bor i bygda. Dette ble et sterkt og viktig møte, han hadde notert ned på en blokk ting han ønsket å formidle meg. Vedkommende hadde nylig blitt skrevet ut fra ValdresKlinikken som har et mål for øyet «Å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv». Utfordringen hans var da han ble skrevet ut og ettervern er avgjørende for om han skal lykkes. Livet hans var preget av skam-ensomhet-håpløshet-tomhet-angst-frykt-meningsløshet-likegyldighet. Han hadde gode råd å komme med og de rådene er det viktig å lytte til. Det han i første omgang ønsket var å åpne en ruskafe hvor rusavhengige og tidligere rusavhengige kunne møtes, og hvor de som ønsker kunne stikke innom. Hvor en kunne kjøpe en kaffe og vaffel, se på TV sammen eller spille noe, rett og slett et sted og møtes, f.eks.3 dager i uka, selvfølgelig skulle de være rusfrie mens de oppholder seg der. Dette har jeg videreformidlet til rådmann og fått positive signaler på at dette er noe kommunen kommer til å prioritere.  Og sitte å lytte til en person som er i denne vanskelige situasjonen gir sterke inntrykk, men jeg tror det er utrolig viktig å lytte, spesielt når de engasjerer seg  for å gi råd.

Ny kafedrift  på Kjøpesenteret Nesbyen, vil få ønske Geir Liodden lykke til med KAFE & LE på kjøpesenteret.

SÅ VIL JEG BENYTTE ANLEDNINGEN TIL Å ØNSKE ALLE INNBYGGERE, HYTTETURISTER OG ANDRE EN RIKTIG GOD PÅSKE.

Mvh Tore Haraldset
Ordfører Nes kommune
Nesbyen 21.03.2016