Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Julehilsen fra ordføreren

Julen nærmer seg og i skrivende stund snur sola og det blir lysere og lysere for hver dag. Jeg har nå hatt mitt første hele år som ordfører, det har vært spennende, utfordrende, lærerikt og ikke minst innholdsrikt.

Jeg vil starte med å gi ros til rådmann med sine ansatte, Nes kommune scorer høyt på kommunebarometer og undersøkelser som blir gjort av landets kommuner. Takket være dyktige ansatte leveres det tjenester på høyt nivå, så en stor takk til de.

Det er stor aktivitet i kommunen vår, både fra kommunens side og det private. Det bygges ny 4 avdelings barnehage, det skal bygges dagsenter for demente, 2 boliger psykisk helse, 12 nye leiligheter i sentrum står klare 1 mars, det bygges ny forretning til Rema 1000 og det er enorm bygging i fjellet. Trytetjernområdet utvikles til et friluftsområde med badeplass, fiskeplass, gapahuk, toaletter og stier for gående og syklende.

Det har vært enorm utvikling i fjellene siste året, Nes kommune er en av kommunene i hele landet hvor det har skjedd størst utvikling i antall nye hytter. Det er koblet til strøm på ca. 100 nye hytter dette året, hvor det tidligere år har ligget på 20-30 hytter i året. Dette gir store ringvirkninger for kommunen vår både når det gjelder arbeidskraft og handel i kommunen. Mellom 25 og 30 gravemaskiner/anleggsmaskiner driver hver dag i Natten – Tverrlia området, dette er lokale entreprenører. I tillegg er mange rørleggere, elektrikere og murere mm. fra lokalt næringsliv engasjert i fjellene.

Vi ordførere i Hallingdal bruker mye tid på å forsvare statlige arbeidsplasser og på en best mulig måte holde liv i distriktene. Vi kjemper for å beholde skattekontoret, vi kjemper for felles rettssted, vi kjemper for å beholde politiet, vi mister distriktstilskuddet, ja listen blir bare lengre og lengre og jeg er spent på hvordan fremtiden blir. Regionrådet har nå bedt om et møte med kommunalminister Jan Tore Sanner for å snakke om uroa rundt utviklinga i distriktsnorge.

Nes kommune er foreslått av politimesteren til å være ett av tre lensmannskontor i Hallingdal.  Det blir spennende å følge med på det arbeidet politiet skal utføre i Hallingdal med de endringene som er gjort, vi er lovet at det skal bli minst like bra. Når det gjelder Hallingdal tingrett har vi hatt møte med domstoladministrasjonen uten å få noen signaler på fremtiden. Vi skulle få noen signaler etter DA sitt styremøte 12.12.2016, men de signalene har vi ikke fått, bare beskjed om at det kommer i 2017. Blir vanskelig å forholde oss til dette iom at det skal gjøres store investeringer om det blir et felles rettssted på Nes. Her blir det å jobbe med sentrale politikere i tiden fremover.

Nesfjellene til sentrum er et prosjekt som er satt i gang for å se hvilket muligheter sentrum har for utvikling. Dette er et meget viktig prosjekt som jeg har stor tro på, visjonen og målsettingen for prosjektet er:

Visjon for prosjektet

Nesbyen: Et levende og attraktivt sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide, der hytteeiere trives og handler.

Mål

Økt omsetning i næringslivet og økt lønnsomhet for næringsdrivende og kommunen.

Økt attraktivitet, flere arbeidsplasser, økt tilflytning og positivt omdømme.

Jeg har lyst til å fremheve en nyetablering nå nylig. 17 november åpnet Odd Arild Juven Expertbutikk i sentrumsgården. Det å få en flott moderne Expertbutikk til Nes er utrolig viktig, dette vil føre til vesentlig mindre handelslekkasje da vi tidligere har måtte reise utenbygds for å kjøpe f.eks mobiltelefon, nå får vi kjøpt dette i egen bygd. Jeg vil oppfordre alle til å handle mest mulig lokalt, slik at vi kan bevare de butikkene vi har og samtidig få inn nye bransjer i kommunen vår.

Det har vært skrevet en del om samarbeidsklima mellom politikk og administrasjon og politikere seg imellom. Vi er nå inne i en prosess som jeg som ordfører har tro på at vil gi positive resultater både når det gjelder samarbeid politikere og administrasjon og oss politikere imellom. Jeg som ordfører vil ha hovedfokus på dette i tiden fremover til det beste for ansatte, politikere, innbyggere, hytteeiere og turister og oppfordrer alle til å bidra med det.

Jeg vil her liste opp noe av det jeg som ordfører har vært engasjert i det siste halvåret:

 • Jeg var på studietur til Trysil vedrørende sykkelprosjektet sammen med 2 fra administrasjon. Her fikk vi orientering om hvordan de hadde utviklet Trysil til en av landets beste sykkeldestinasjoner. Vi fikk også mulighet til å teste løypene.
 • Har sammen med Osmund Ueland vært i møte med ledelsen i Telenor på Fornebu ifm dårlig mobildekning i fjellet, det jobbes nå sammen med Telenor om å bedre dekningen i områder Liemarka-Buvatn Nes Østmark.
 • Åpning av Nybuelve og Tverråne kraftverk
 • Beredskap er viktig for alle kommuner, vi jobber nå med Beredskapsplan for Nes kommune, vi er snart ferdig med å evaluere ROS analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse)
 • Det er startet opp et arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.
 • TV aksjonen 2016 ble gjennomført med glimrende innsats fra alle kanter, vil spesielt nevne innsatsen Nes barneskole gjorde med å samle inn ca. 104 000,- Nes kommune ble best i Buskerud og nummer 30 på landsbasis J
 • NTN arrangerte næringspizza På Hjørnet, her møtte mange næringsdrivende opp og det ble gitt nyttig informasjon, kommunen var representert med ordfører og rådmann, flere politikere var tilstede.
 • Møte med hytte velforeningene. Her ble det enighet om fordeling løypetilskudd til Hallingdalsløypa sør og Eventyrløypa. Det er også vedtak på at det skal tas 200 000,- i året av næringsfondet til løypetilskudd for å gi forutsigbarhet for de som jobber med dette. Vedtektene av næringsfondet skal evalueres i 2017.
 • Det er etablert flott brygge og badeplass ved Buvatn i Nes østmark.
 • Buskerudtinget i november tok opp fjerning av distriktstilskudd, det var liten hjelp å få fra regjeringspartiene på Buskerudbenken, men positivt fra SP og MDG. 
 • Mikrobryggeriet Gøtt øl hadde offisiell åpning 11. november med nesten 100 inviterte gjester, ordfører var her fyritalsmann og fikk æren av å selve dåpen.
 • Hallingtinget har gitt uttale til vegvalg der Nes støttet forslaget om Rv7 over Hardangervidda sammen med Flå, Ål og Hol. Saken avgjøres i NTP våren 2017.
 • Det jobbes med regionreform, her har Regionrådet gitt uttalelse. Det er ingen enighet om hvordan kartet skal se ut og blir jobbet videre med i 2017.

Da vil jeg få ønske alle sammen en riktig
GOD JUL og ET GODT NYTTÅR!

Julehilsen fra
Tore Haraldset
Ordfører Nes kommune