Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordførerens sitt hjørne - desember 2015

Sitter på ordførerkontoret og kikker ut av vinduet, ut av vinduet ser jeg kommunens interne postbud Donna på vei til skolen med posten, hun er blind, men det er ingen hindring for at posten kommer frem.

Det er nå snart 2 måneder siden jeg entret kontoret på kommunehuset, og det har vært en interessant og spennende tid.

Jeg kan ikke komme utenom å si litt om konstitueringen etter kommunevalget. Jeg har alltid vært av den oppfatning at godt samarbeid politisk og administrativ er til det beste for Nes kommune sine innbyggere, turister og hytteeiere. Å bli enstemmig valgt som ordfører, samtidig som medlemmer til de andre hovedutvalga ble enstemmig valgt, forteller meg at her er det ønske om å få til et godt samarbeid de neste fire åra til det beste for alle.

De to første ukene tenkte jeg. Ja, ja, det er ikke så mye å gjøre for en ordfører, men etter hvert som tiden har gått ser jeg at dagene/kveldene fylles opp med spennende saker både innenfor egen kommune og Hallingdal forøvrig.

Hallingdal Tingrett har vært en meget viktig sak i min første tid som ordfører. At Hallingdal har samlet seg om Nes kommune som felles rettssted i Hallingdal er et historisk vedtak i Regionrådet, og meget viktig for Nes og Hallingdal med bakgrunn i at Domstoladministrasjonen har jobbet for å slå sammen Hallingdal Tingrett med Ringerike Tingrett som ville resultert i at vi mistet tingretten.  At stortinget har stanset denne prosessen og tingrettene fortsatt blir i Nes er en skikkelig julegave til alle innbyggere i kommunen. En stor takk til alle som har bidratt her og snakket med sentrale politikere på Stortinget. Nå starter jobben med et felles rettsenter på Nes.

Det blir mange viktige saker i tider fremover, vi skal ta stilling til eventuell bygging av ny barnehage, om vi skal innføre eiendomsskatt i hele kommunen, ombygging av tinghuset osv. Felles for alle sakene er at noen vil bli skuffet og noen fornøyde, og det er det politikk handler om, og det er denne avgjørelsen politikerne må ta.

Som ordfører ønsker jeg å ha god og nær kontakt med innbyggerne i kommunen, min dør til kontoret står åpen og du er velkommen til å stikke innom, eller at du tar en telefon. Jeg som ordfører er avhengig av å lytte, og det til alle grupper i samfunnet, enten du er arbeidsledig, ufør, leder, direktør eller noe annet, du er uansett velkommen.

Så vil jeg til slutt takke de ansatte i kommunen for måten de har tatt i mot meg, dere har bidratt  til at min første tid som ordfører har blitt en meget god opplevelse for meg.

Nesbyen 4. desember 2015
Tore Haraldset
Ordfører