Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordførerens sommerhilsen 2017

Feriehilsen fra Montenegro og 42 grader.

Rett over påske var det igjen tid for Hyttemessen på Hellerudsletta, dette er en årlig messe hvor Hallingdal har felles stand. Hyttemessen er et viktig møtepunkt hvor næringsdrivende, grunneiere og andre markedsfører sine produkter. Her treffer en hytteeiere, mulige nye hytteeiere og andre til viktig og hyggelig prat, det er også en viktig arena hvor næringsdrivende bygger nettverk. Vi var fem ordførere fra Hallingdal som var representert på messen.

Det har vært møte i Buskerudtinget hvor Nasjonal transportplan var tema, dette ble et viktig møte for Hallingdal med tanke på oppgradering av veistrekningen Ørgenvika – Gol som nå har kommet inn i planene.

I mai var det Ungt entreprenørskap med 4.klasse på Nes barneskole hvor tema er «vårt lokalsamfunn». Jeg har sammen med leder i OSK Marius Garnås gjennomført 3 dager med 2,5 timer hver gang. Tema har vært å fylle et tomt butikklokale i sentrum og hva det skal brukes til, lekebutikk ble resultatet. Siste dagen laget vi til et kommunestyremøte hvor det var laget til en sak hvor det skulle bestemmes om kommunen skulle bidra med midler fra næringsfondet om støtte til dette. Det ble et interessant og artig kommunestyremøte hvor elevene hadde fått tildelt roller. De var veldig fornøyde og synes dette var meget lærerikt.

Det er store sjanser for at Krokeide VGS vil etablere seg i Hallingdal, det er her snakk om en videregående skole med inntil 220 elever og ca. 70 ansatte. Plassering av skolen er ikke bestemt, her vil alle kommunene i Hallingdal få anledning til å presentere hva de har å tilby, så velger de hvor plassering av skolen skal være. Alle ordførerne og daglig leder Regionrådet Hallingdal var i Bergen og fikk omvisning samt nyttig informasjon om prosjektet, vil være meget viktig for Hallingdal å få en etablering av en slik størrelse.

Når det gjelder felles rettssenter er det mye frem og tilbake, domstoladministrasjonen hadde gitt oss skriftlig beskjed om at de ikke ønsket videre forhandlinger om felles rettssenter. Dette gjorde at regionrådet tok kontakt med justisdepartementet og fikk til et møte med de, med bakgrunn i dette møte har det nå åpnet seg for videre forhandlinger. Det blir også sett på muligheter for et nybygg mellom kommunehus og tinghus som igjen vil løse utfordringer kommunen har vedrørende plass. Dette vil løse utfordringen vi har med lite og dårlig plass for servicetorget, samt at vi må leie lokaler til økonomiavdelingen hvis vi gjør om tinghuset til felles rettssenter, pr. i dag har vi ikke flere tilgjengelig kontorplasser i kommunehuset.

Politireformen går sin gang uten at det er så lett å følge med, nye beskjeder kommer med rask igangsetting. Siste nå er at det er blitt en politikontakt for alle kommunene i Hallingdal. Nes kommune skal ha 10 % politikontakt og vi har lensmann frem til 31.12.2017, hva som skjer etter dette er ikke godt å vite. Jeg har sagt ja til å møte politikontakten, regner med at det skjer rett etter ferien. I Valdres og Gudbrandsdalen har kommunene fått hver sin politikontakt, vanskelig å forstå at 6 kommuner i Hallingdal skal dekkes av en person.

Prosjektet Nesfjellene til sentrum er i rute og jobber effektivt, de to arkitektfirmaene la for kort til siden frem sine forslag, disse tegningene er også hengt opp på kjøpesenteret. Det ligger også nyttig informasjon om dette prosjektet på kommunens hjemmeside www.nes-bu.kommune.no.

Sykkel/gåsti Syningen – Nes sentrum er også et prosjekt som det jobbes med, det er planer om en sykkel og gangsti på ca. 15 km fra Syningen og ned til sentrum. Det ble avholdt et informasjonsmøte i regi av Nesfjellene til sentrum hvor tilbakemeldingene fra både politikere og næringsdrivende var meget positiv.

Det jobbes meget bra for å gjøre turer i fjellet mer attraktive, det bygges gapahuk og fler og flere stier blir merket, dette er meget positivt og gjør kommunen vår mer attraktiv for både fastboende, hytteturister og besøkende.

Jeg blir mer og mer stolt over dugnadsånden som rår i bygda, det ene arrangementet etter det andre blir arrangert med terningkast 6+, det er bare å ta av seg hatten for alle de som legger ned så mye arbeid for av vi innbyggere, hytteturister, besøkende og andre skal få oppleve dette. Stor takk til dere alle!

Når det gjelder samarbeidet politikk /administrasjon ligger det nå hos kontrollutvalget, ser frem til resultatet av den prosessen og håper det vil være til stor hjelp for videre samarbeid som vi alle er så avhengige av.

Til slutt vil jeg ønske alle sammen en RIKTIG GOD SOMMER.

Sommerhilsen fra
Tore Haraldset
Ordfører Nes kommune