Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Påskehilsen fra ordføreren 2017

Påsken er så vidt startet, hyttefolket og andre turister inntar Hallingdal og folketallet mangedobles, slik er det også i Nes kommune. Med ca. 3400 hytter og fritidsboliger som fylles opp, blir det liv og røre i sentrum noe som er meget viktig for næringslivet.

Siden nyttår har det skjedd mye i bygda vår, flere reformer er i prosess og noen er i sluttfasen. Politireformen har pågått en stund og lokalisering av tjenestesteder har vært mye diskutert. Det er nå bestemt at det blir lensmannskontor i Nes kommune, i tillegg til Hol og Gol/Hemsedal, lensmannskontorene i Flå og Ål blir lagt ned, lensmann i Nes Geir Vidme vil ha 2 kontordager på Flå hver uke.  Hallingdal blir egen tjenesteenhet noe som er meget viktig for oss. Det ligger an til at vi får beholde et passkontor i Hallingdal.

Det har vært mye snakk om samlokalisering av Hallingdal Tingrett og Øvre Buskerud jordskifterett, Nes kommune har gjort alle forarbeidene for å få dette realisert. Det jobbes kontinuerlig for å få dette gjennomført, dette tjenestetilbudet er det meget viktig å beholde i Hallingdal, kommunene i Hallingdal jobber godt sammen for å beholde statlige arbeidsplasser. Regionrådet fikk møte med statsråd Jan Tore Sanner i KMD, her ble Hallingdal tingrett/jordskifterett og skattekontor på Gol tatt opp som tema, vi er i ferd med å miste skattekontoret i Hallingdal noe som vil få stor negativ betydning for tjenestetilbudet i Hallingdal, samt tap av arbeidsplasser.

Distriktstilskuddet blir også borte, regionrådet har mottatt ca. 2,5 millioner i året for å videreutvikle regionen. Dette har vært penger som blant annet har blitt brukt til Hallingdal Etablerersenter og den populære yrkesmessen med mer. Det er brukt mye tid siden nyttår på å bevare statlige arbeidsplasser, uten at det gir de gode uttellingene, det ser ut til at sentralisering og bli store er det som skal til, dette kan diskuteres.

Nes kommune drives meget godt, en fersk måling viser av vi ligger på 24. plass av vel 400 kommuner i landet, dette takket være rådmann og hans dyktige ansatte. Nylig hadde skolen besøk av Kommunal Rapport som laget en tosiders reportasje om alt det positive arbeidet som ble gjort der, skolene i Nes kommune ligger helt i toppen på landsbasis. Det samme gjelder Helse og omsorg som nylig hadde besøk av pasient og brukerombudet. Det var sjelden de hadde sett så gode resultater som Nes kunne vise til, og var nysgjerrige på hva Nes gjorde for å få til dette. På teknisk er det meget hyggelig å se at de på saksbehandling har rykket frem 200 plasser siden sist måling, de ligger nå på 109 plass av over 400 kommer, kanskje de snart er inne på den gjeve 100 topp liste.

Det har vært stor mediedekning vedrørende samarbeidet mellom politikk og administrasjon. Vi er midt i en prosess så jeg ønsker ikke å utdype dette noe mer i denne omgang, det pågår et arbeide som jeg håper vil føre til at vi kan bruke mer tid på å videreutvikle den flotte bygda vi har.

Det pågår et prosjekt som heter ”Nesfjella til sentrum”, dette er et meget spennende prosjekt som jobber med hvordan vi kan få et levende og attraktivt sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide og der hytteeierne og besøkende trives og handler. Dette kan du lese mer om på kommunens hjemmesider www.nes-bu.kommune.no

Ungdommen er en viktig ressurs, sist uke var jeg på møte i HUR (Hallingdal Ungdomsråd). Her sitter det to representanter fra hver kommune og diskuterer fremtiden i våre kommuner, hvordan de tenker og hvilket ønsker de har. Det er viktig å lytte til ungdommen, at ungdommen engasjerer seg i HUR og Ungdommens kommunestyre er noe jeg setter stor pris på, vi trenger dere.

Nes kommune er med på noe som heter Ungt entreprenørskap, dette er et opplegg med 4.klassinger på Nes barneskole. Her er det ordfører og leder i Oppvekst/skole og kultur som er med som lærere. Elevene skal bygge opp sitt eget lokalsamfunn og finne ut hva de skal bruke et tomt butikklokale til, de lærer å samarbeide i grupper, hva som er viktig å ha i et lokalsamfunn, hvordan komme til viktige avgjørelser med mer. Vi skal avslutte med et arrangert kommunestyremøte i kommunestyresalen. Dette er meget lærerikt og interessant for elevene. Kjørte samme opplegg i fjor.

Nes kommune er en av 22 kommuner i landet som er med i et klimanettverk. Første samlingen var i slutten av mars hvor ordfører, rådmann og to i hans stab var i Trondheim. Dette var en interessant samling hvor vi fikk høre om klimaendringer vi må forvente oss i fremtiden og hvordan vi skal forebygge dette. Her treffes folk som er i samme situasjon som vi når det spesielt gjelder flom og skredfare. Vi har også brukt mye tid på ROS analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) for Nes kommune. Denne ble vedtatt i sist kommunestyremøte. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er nå til revidering.

Sammen med næringsutvikler Vera Magnussen har vi startet et prosjekt hvor vi skal besøke næringsdrivende i bygda vår, det er spennende å høre og lære om de forskjellige bedriftene i kommunen. Vi fortsetter med det, og neste gang er det kanskje deg som blir oppringt og spurt om det passer.

Her er noe av det jeg har vært med på siden nyttår, du kan lese om mye av dette på regionrådet sine hjemmesider: www.regionraadet.no og www.ks.no

17 januar        : Møte skatteetaten Oslo

18-19 januar   : Reiselivskonferanse Geilo

31jan-1.feb     : Eierseminar Hallingdal kraftnett

2-3 februar     : KS seminar, samarbeid politikk/administrasjon

9 februar        : Offisiell åpning Hallingdal Sjukestugu

20-21 februar : KS strategikonferanse KS Buskerud

24 februar      : Møte Jan Tore Sanner KMD

2 mars            : Åpning Nedre Jordes Borettslag

22-23 mars     : Byregionprogrammet Ålesund

28-29 mars     : KS Klimanettverk konferanse Trondheim

3 april             : HUR (Hallingdal ungdomsråd)


Nesbyen 11.04.2017
Tore Haraldset
Ordfører Nes kommune