Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Råd og utvalg

Kommunestyret

Medlemmer for perioden 2011-2015

Alu Brøto, Geir Olav (BL)
Tlf. 32 06 72 45
Mob. 91 17 63 09
E-post: gob@frodigokonomi.no

Andersen, Per Rune (AP)
Mob. 99 41 36 40
E-post: per.rune.andersen@gmail.com

Berge, Gerd Eli (SP)
Tlf. 32 07 01 54
Mob. 41 50 81 55
E-post: post@tollefsgard.no 

Brusletten, Reidun (KRF)
Tlf: 32068725
Mob. 90962732
E-post: Reidun.brusletten@gmail.com

Eggestøl, Ståle (H)
Tlf. 32 07 06 98
Mob. 979 98 140
E-post: stale.eggestol@tideforsikring.no

Garnås, Marius (BL)
Mob. 99022806
Epost. mariusgarnaas@gmail.com

Garnås, Reidun Jordheim (SP)
Mob. 95 10 63 61
E-post: reidunjoga@gmail.com

Halvorsen, Margit (AP)
Mob. 90041450
E-post: margi.hal@gmail.com

Jorde, Gerd Kristin (SP)
Tlf: 32068836
Mob. 41420811
E-post: gjorde@online.no

Jorde, Knut Halvor (BL)
E-post: k_jorde@hotmail.com

Juven, Ingolf (H)
Tlf: 32 07 01 19
Mob: 414 19 102
E-post: ingjuven@online.no

Larsen, Knut Jakob (AP)
Mob. 90 95 91 98
E-post: knjla@online.no

Magnussen, Tor Oscar (H)
Ordfører
Tlf: 32 06 83 01
Mob. 91 17 08 30
E-post: Tor-Oscar.Magnussen@nes-bu.kommune.no

Majormoen, Alf (BL)
Tlf. 32 07 16 73
Mob. 95 22 33 01
E-post: an-majo@online.no

Mikkelsplass, Hildegunn F. (SP)
Tlf. 32 06 73 45
Mob. 45 60 42 84
E-post: hmikkelsplass@gmail.com 

Noreng, Kristian (H)
Mob. 95 00 15 43
E-post: j-noreng@online.no

Renslo, Lars Olav (FRP)
Mob. 41 63 50 15
E-post: lorenslo@online.no 

Sanden, Geir Egil (AP)
Tlf. 32 06 94 70
Mob. 91 66 27 43
E-post: geir.sanden@defa.com

Storhaug, Endre (H)
Mob. 92 25 33 18
E-post: endre@maent.no

Tandberg, Arvid (H)
Tlf: 32 07 15 85
Mob: 901 01 806
E-post: Arvid.t@online.no

Ålien, Kjell (AP)
Tlf. 32 06 87 16
Mob. 90 20 99 69
E-post: Kjell.Alien@bfk.no

Formannskap og klagenemnd

Medlemmer for perioden 2011-2015

Magnussen, Tor Oscar (H)
Ordfører
Tlf: 32 06 83 01
Mob. 91 17 08 30
E-post: Tor-Oscar.Magnussen@nes-bu.kommune.no

Storhaug, Endre (H)
Mob. 92 25 33 18
E-post: endre@maent.no

Ålien, Kjell (AP)
Varaordfører
Tlf. 32 06 87 16
Mob. 90 20 99 69
E-post: kjell.alien@c2i.net

Mikkelsplass, Hildegunn F. (SP)
Tlf. 32 06 73 45
Mob. 45 60 42 84
E-post: hmikkelsplass@gmail.com

Alu Brøto, Geir Olav (BL)
Tlf. 32 06 72 45
Mob. 91 17 63 09
E-post: gob@frodigokonomi.no

Administrasjonsutvalget

Medlemmer for perioden 2011-2015

Magnussen, Tor Oscar (H)
Ordfører
Tlf: 32 06 83 01
Mob. 91 17 08 30
E-post: Tor-Oscar.Magnussen@nes-bu.kommune.no

Storhaug, Endre (H)
Mob. 92 25 33 18
E-post: endre@maent.no

Ålien, Kjell (AP)
Varaordfører
Tlf. 32 06 87 16
Mob. 90 20 99 69
E-post: kjell.alien@c2i.net

Mikkelsplass, Hildegunn F. (SP)
Tlf. 32 06 73 45
Mob. 45 60 42 84
E-post: hmikkelsplass@gmail.com

Alu Brøto, Geir Olav (BL)
Tlf. 32 06 72 45
Mob. 91 17 63 09
E-post: gob@frodigokonomi.no

Grønna, Mona
Ansattes representant
E-post: Mona.Gronna@nes-bu.kommune.no

Levorsen, Mona Aasen
Ansattes representant.
E-post: Mona.Aasen.Levorsen@nes-bu.kommune.no

Hovind, Heidi
Ansattes representant.
E-post: Heidi.Hovind@nes-bu.kommune.no

Helse- og sosialutvalget

Medlemmer i perioden 2011-2015

Gerd Jorde (SP) - Leder
Tlf: 32068836
Mob. 41420811
E-post: gjorde@online.no

Margit Halvorsen (AP) - Nestleder
Mob. 90041450
E-post: margi.hal@gmail.com

Reidun Brusletten (KRF)
Tlf: 32068725
Mob. 90962732
E-post: Reidun.brusletten@gmail.com

Marius Bjørnsen Garnås (BL)
Mob. 99022806
Epost. mariusgarnaas@gmail.com

Rune Ihle (H)
Mob. 48071005
E-post: runeihle@gmail.com

Oppvekst, skole- og kulturutvalget

Medlemmer for perioden 2011-2015

Per Rune Andersen (AP) - Leder
Mob. 99 41 36 40
E-post: per.rune.andersen@gmail.com

Reidun Jordheim Garnås  (SP) - Nestleder
Mob. 95 10 63 61
E-post: reidunjoga@gmail.com

Liv Toril Ålien (AP)
Mob: 918 69 627
Epost: liv.torill@yahoo.no

Ole Arvid Haraldseth (H)
Mob: 952 57 160
E-post: oaharaldseth@yahoo.no

Knut Halvor Jorde (BL)
E-post: k_jorde@hotmail.com

Teknisk utvalg

Medlemmer for perioden 2011-2015

Ståle Eggestøl (H) - Leder
Tlf. 32 07 06 98
Mob. 979 98 140
E-post: stale.eggestol@tideforsikring.no

Knut Jakob Larsen (AP) - Nestleder
Mob. 90 95 91 98
E-post: knjla@online.no

Wenche Ulsaker (H)
Tlf: 32 07 00 21

Gerd Eli Berge (SP)
Tlf. 32 07 01 54
Mob. 41 50 81 55
E-post: post@tollefsgard.no

Alf Majormoen (BL)
Tlf. 32 07 16 73
Mob. 95 22 33 01
E-post: an-majo@online.no

Kontrollutvalget

Medlemmer for perioden 2011-2015

Eli Jorde Tilghman (SP) - Leder
E-post: eli.jorde.tilghman@sb1regnskap.no

Magne Fremo (AP) - Nestleder
Mob: 917 59 135
E-post: m-fremo@online.no

Lars Olav Renslo (FRP)
Mob. 41 63 50 15
E-post: lorenslo@online.no

Kommuneplanutvalg

Medlemmer for perioden 2011-2015

Kjell Ålien (AP) - Leder
Tlf. 32 06 87 16
Mob. 90 20 99 69
E-post: Kjell.Alien@bfk.no

Ståle Eggestøl (H) - Nestleder
Tlf. 32 07 06 98
Mob. 979 98 140
E-post: stale.eggestol@tideforsikring.no

Hildegunn Mikkelsplass (SP)
Tlf. 32 06 73 45
Mob. 45 60 42 84
E-post: hmikkelsplass@gmail.com

Wenche ulsaker (H)
Tlf: 32 07 00 21
Mob: 928 31 726

Geir Olav Brøto (BL)
Tlf. 32 06 72 45
Mob. 91 17 63 09
E-post: gob@frodigokonomi.no

Eldrerådet

Medlemmer for perioden 2011-2015

Juven, Ingolf, leder
Pensjonistforeningens representant.
Tlf: 32 07 01 19
Mob: 414 19 102
E-post: ingjuven@online.no

Øen, Kari Nakkerud,
Kommunens representant

Brusletten, Reidun (KRF)
Tlf: 32068725
Mob. 90962732
E-post: Reidun.brusletten@gmail.com

Høva, Åsmund
Pensjonistforeningens representant

Juvhaugen, Jorand
Pensjonistforeningens representant

Valgnemd

Medlemmer for perioden 2011-2015

Rune Ihle (H)  - Leder
Mob. 48071005
E-post: runeihle@gmail.com

Gerd Eli Berge (SP - Nestleder
Tlf. 32 07 01 54
Mob. 41 50 81 55
E-post: post@tollefsgard.no

Liv Toril Ålien (AP)
Tlf: 32 07 11 09
E-post: liv.toril@yahoo.no

Alf Majormoen (BL)
Tlf. 32 07 16 73
Mob. 95 22 33 01
E-post: an-majo@online.no

Borghild Marie Skaliand (KRF)
Mob: 975 18 419

Anita Thoen (FRP)
Mob: 415 20 210
E-post: leder.nesfrp@yahool.no

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer for perioden 2011-2015

Gunnerød, Rune Hansen
De funksjonshemmedes organisasjon.
Tlf: 32 07 21 92
Mob: 472 94 545

Bakkerud, Donna
De funksjonshemmedes organisasjon.
Tlf: 32 07 01 51
Mob: 908 94 129

Aasen, Lars
De funksjonshemmedes organisasjon

Aalton, Torbjørn
Kommunens representant

Lauvvang, Anne Grøtt
Kommunens representant.
Mob: 900 28 627

Styringsgruppa for gårds- og slektshistorie

Medlemmer for perioden 2011-2015

Samarbeidsavtale mellom Nes og Flå.

Styringsgruppa består av 6 personer med 3 fra hver kommune.

Styringsgruppe for Gards- og slektshistorie for Nes og Flå

Ordfører i Nes

Rådmann i Nes

Tor-Even Lysfjord (repr. fra administrasjon, oppnevnt av rådmann)

Ordfører i Flå - leder

Rådmann i Flå

Ola Akervold (repr. fra administrasjon i Flå)