Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakslister og møteprotokoller 2016

Kommunestyret

Kommunestyret 15.12.16

Møteinnkalling Kommunestyret 15.12.16.pdf

Vedlegg sak 72 - 78.pdf

Vedlegg til sak Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.pdf

Vedlegg sak 80-82.pdf

Vedlegg 83 - 90.pdf

Ekstra vedlegg til sak Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 15.12.16.pdf

Møteinnkalling - tillegg Kommunestyret 15.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 15.12.16.pdf

Kommunestyret 17.11.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.11.16.pdf

Kommuneplan 2011-2023, samfunnsdelen.pdf

Veileder - kommuneplanprosessen, samfunnsdelen.pdf

Folkehelse i Nes - status og utfordringer.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 17.11.16.pdf

Kommunestyret 10.11.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 10.11.2016.pdf

Referatsaker til møte i Kommuenstyret 10.11.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 10.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 10.11.16.pdf

Kommunestyret 13.10.16

Møteinnkalling Kommunestyret 13.10.16.pdf

Interpellasjon til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Grunngitt spørsmål til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Referatsak til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Svar på grunngitt spørsmål om avklaring og forståelse tl gjeldende politisk reglement og delegasjon.pdf

Kommunestyret 15.09.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Innkalling til møte i Kommunestyret 15.09.16, tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Kommunestyret 21.06.16

Møteinnkalling Kommunestyret 21.06.16.pdf

Vedlegg sak 30 Rammetildeling og økonomiplan 2017 til 2020.pdf

Vedlegg sak 37 Handlingsplan Folkehelse 2016 - 2019.pdf

Vedlegg sak 38 Avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad 2016 - 2020.pdf

Vedlegg sak 39 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Booking Technology AS.pdf

Vedlegg sak 40 Kommunereformen - avsluttende behandling.pdf

Vedlegg sak 41 Del av Nesbyen sentrum, endring av plan.pdf

Vedlegg sak 42 Detaljregulering senterområdet nord, Nesbyen alpinsenter, 2.gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 43 Kommunedelplan Natten og Tverrlie - 3.gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 44 01201503 - Detaljreguleringsplan Nesbyen barnehage, 2.gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 45 01200907 - Detaljreguleringsplan for del av Myking.pdf

Vedlegg sak 46 Utbyggingsavtale - 01201308 - Detaljregulering sentrumsområde nord, Nesbyen alpinsenter.pdf

Referatsaker Kommunestyret 21.06.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 21.06.2016.pdf

Kommunestyret 19.05.16

Møteinnkalling Kommunestyret 19.05.2016.pdf

Vedlegg sak 16.pdf

Vedlegg sak 18 Drifts og vedlikeholdsutgifter.pdf

Vedlegg sak 18 Overslag vedlikeholds utgifter.pdf

Vedlegg sak 19 Revidert Handlingsprogram for Nes kommune 2016 - 2019.pdf

Vedlegg sak 20 Handlingsplan til Strategisk Næringsplan 2016 - 2026.pdf

Vedlegg sak 20 Høringsuttalelser til Strategisk næringsplan 2016 - 2026.pdf

Vedlegg sak 20 Strategisk næringsplan 2016 - 2026.pdf

Vedlegg sak 22 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond.pdf

Vedlegg sak 23 Detaljregulering senterområdet nord, Nesbyen alpinsenter, 2. gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 24.pdf

Vedlegg sak 25 Rapport fremtidige renseløsninger.pdf

Vedlegg sak 25 Vedlegg rapport.pdf

Vedlegg sak 27 Alkoholpolitidke retnigslinjer for Nes kommune 2016 - 2020.pdf

Vedlegg sak 28.pdf

Vedlegg sak 29.pdf

Referatsak 12-15.pdf

Referatsak 16.pdf

Referatsak 17-18.pdf

Referatsak 19 Møtebok Hallingtinget.pdf

Referatsak 19 Presesentasjon.pdf

Referatsak 20-22.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 19.05.2016.pdf

Kommunestyret 14.04.16

Innkalling kommunestyret 14.04.pdf

Saksvedlegg sak 10-11.pdf

Saksvedlegg sak 14.pdf

Referatsaker:

Evaluerig - konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep.pdf

Møtebok Regionrådet 29.01.16.pdf

Møtebok Regionrådet 26.02.16.pdf

Vedtak om nye 110-region og samlokalisering av nødmeldingstjenesten.pdf

Årsmelding Hallingdal barnevernsteneste.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 14.04.16.pdf

Kommunestyret 10.03.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Kommunestyret 11.02.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 1 - 6 til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 7, del 1 til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 7, del 2.pdf

Vedlegg sak sak 7, del 3.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Formannskapet

Formannskapet 07.12.16

Møteinnkalling Formannskapet 07.12.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 07.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 07.12.16.pdf

Formannskapet 02.12.16

Møteinnkalling Formannskapet 02.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 02.12.16.pdf

Formannskapet 24.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 24.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 24.11.16.pdf

Vedlegg til møte 24.11.16 Årsbudsjett 2017, økonomplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 24.11.16.pdf

Formannskapet 18.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 18.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 18.11.16.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020, til behandling i Formannskapet 18.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 18.11.16.pdf

Formannskapet 03.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 03.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 03.11.16.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017 - søknad om økonomisk bidrag til ombygging av Trytetjern skytebane.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017 - prosjekt kunstgressbane og masterplan for Nesbyen idrettssenter.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 03.11.16.pdf

Formannskapet 02.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 02.11.16.pdf

Innkalling til samarbeidsmøte med Nes menighetsråd.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 02.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 02.11.16.pdf

Formannskapet 12.10.16

Møteinnkalling Formannskapet 12.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 12.10.16.pdf

Formannskapet 29.09.16

Møteinnkalling Formannskap og Politiråd 29.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 29.09.16.pdf

Formannskapet 19.09.16

Møteinnkalling Formannskapet 19.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 19.09.16.pdf

Formannskapet - fellesmøte 13.09.16

Innkalling til fellesmøte Teknisk utvalg, Kommuneplanutvalg og Formannskap 13.09.16.pdf

Signert referat etter fellesmøte Formannskap, Teknisk utvalg og Kommuneplanutvalg 13.09.16.pdf

Formannskapet 01.09.16

Møteinnkalling Formannskapet 01.09.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 01.09.16.pdf

Møteinnkalling Formannskapet 01.09.16 - tilleggsliste.pdf

Vedlegg til møteinnkalling Formannskapet 01.0.916 - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.09.16.pdf

Formannskapet 21.06.16

Møteinnkalling Formannskapet 21.06.2016.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 21.06.16.pdf

Møteinnkalling- tilleggsliste Formannskapet 21.06.16.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste.pdf

Vedlegg til møteinnkalling - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 21.06.16.pdf

Formannskapet 02.06.16

Møteinnkalling Formannskapet 02.06.2016.pdf

Vedlegg til møteinnkalling Formannskapet 02.06.2016 - innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 02.06.16.pdf

Felles vedlegg til møte i FSK 02.06.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 02.06.2016.pdf

Formannskapet 12.05.16

Innkalling til møte i Formannskapet 12.05.16.pdf

Vedlegg sak 17, Matrise over høringsuttalelser.pdf

Vedlegg sak 17, Strategisk næringsplan 2016-2026.pdf

Vedlegg sak 17, Handlingsplan til Strategisk næringsplan 2016-2016.pdf

Vedlegg sak 18, søknad om tilskudd kommunalt næringfond.pdf

Vedlegg sak 19, søknad om tilskudd kommunalt næringsfond.pdf

Vedlegg sak 21, brev fra LVK.pdf

Vedlegg sak 22, søknad om tilskudd.pdf

Vedlegg sak 24, regnskap 2015.pdf

Vedlegg sak 24, revisjonsberetning 2015.pdf

Vedlegg sak 24, årsavslutningsbrev.pdf

Vedlegg sak 24, Kontrollutvalgets uttalelse.pdf

Vedlegg sak 24, Årsmelding 2015.pdf

Vedlegg sak 27, revidert handlingsprogram 2016-2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 12.05.16.pdf

Formannskapet 30.03.16

Innkalling til møte i Formannskapet 30.03.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 30.03.16.pdf

REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2016-2019.pdf

Protokoll etter møte i Formannskapet 30.03.16.pdf

Formannskapet 10.03.16

Møteinnkalling Formannskapet 10.03.2016.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 10.03.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 10.03.16.pdf

Formannskapet 25.02.16

Møteinnkalling Formannskapet 25.02.2016.pdf

Saksvedlegg formannskapet 25.02.2016.pdf

Vedlegg sak 7,del 1 ti møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 7, del 2.pdf

Vedlegg sak 7, del 3.pdf

Referatsaker formannskapet 25.02.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 25.02.2016.pdf

Formannskapet 01.02.16

Møteinnkalling Formannskapet 01.02.2016.pdf

Saksvedlegg til formannskapet 01.02.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.02.2016.pdf

Oppvekst-, skole og kultur

Oppvekst-, skole og kultur 13.12.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 13.12.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst,- skole- og kulturutvalg 13.12.2016.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 13.12.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 13.12.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 22.11.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Saksvedlegg for Nes Oppvekst-, skole og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Referatsaker for Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 25.10.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.10.16.pdf

Referatsak 20, møte i OSK 25.10.16, økonomirapport.pdf

Referatsak 21, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Rukkedalen barnehage.pdf

Referatsak 22, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Friskussen barnehage, avdeling Trøllstugu.pdf

Referatsak 22, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Friskussen barnehage, avdeling Tøllemo.pdf

Referatsak 22, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Friskussen barnehage, avdeling Veslestugu.pdf

Referatsak 23, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Nesbyen barnehage, avd Bringenatten.pdf

Referatsak 23, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Nesbyen barnehage, avd Høva.pdf

Referatsak 23, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Nesbyen barnehage, Beia.pdf

Referatsak 24, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Briskebyen barnehage.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.10.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 27.09.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.16.pdf

Referatsak til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 30.08.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 31.05.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 31.05.2016.pdf

Vedlegg til møte i OSK 31.05.16.pdf

Felles vedlegg til møte i OSK 31.05.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Referatsaker til møte i OSK 31.05.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 31.05.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 26.04.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.04.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.04.2016.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.04.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole og kulturutvalg 26.04.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 23.02.16

Innkalling til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.02.16.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.02.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.02.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 26.01.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.16.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.16.pdf

Helse og sosialutvalget

Helse og sosialutvalget 07.12.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 07.12.16.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 07.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 07.12.16.pdf

Helse og sosialutvalget 23.11.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 23.11.2016.pdf

Referatsak til møte i Helse- og sosialutvalget 23.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 23.11.16.pdf

Helse og sosialutvalget 26.10.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 26.10.16.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 26.10.16.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 26.10.16.pdf

Helse og sosialutvalget 28.09.16

Møteinnkalling til møte i Helse- og sosialutvalget 28.09.16.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 28.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 28.09.16.pdf

Helse og sosialutvalget 31.08.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Helse og sosialutvalget 01.06.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 01.06.2016.pdf

Felles vedlegg til møte i HSU 01.06.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialtutvalget 01.06.16.pdf

Helse og sosialutvalget 27.04.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 27.04.2016.pdf

Vedlegg til sak 4.pdf

Vedlegg til sak 5.pdf

Vedlegg til sak 7.pdf

Referatsaker.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 27.04.16.pdf

Helse og sosialutvalget 16.03.16

Innkalling til møte i Helse- og sosialutvalget 16.03.16.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 16.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 16.03.16.pdf

Helse og sosialutvalget 24.02.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 24.02.16.pdf

Referatsaker Helse- og sosialutvalget 24.02.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 24.02.16.pdf

Helse og sosialutvalget 27.01.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 27.01.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 27.01.16.pdf

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg 22.11.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 22.11.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 22.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 22.11.16.pdf

Teknisk utvalg 25.10.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 25.10.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 25.10.16.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 25.10.16.pdf

Teknisk utvalg 13.10.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 13.10.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 13.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 13.10.16.pdf

Teknisk utvalg 27.09.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 27.09.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 27.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 27.09.16.pdf

Teknisk utvalg - fellesmøte 13.09.16

Innkalling til fellesmøte Teknisk utvalg, Kommuneplanutvalg og Formannskap 13.09.16.pdf

Signert referat etter fellesmøte Formannskap, Teknisk utvalg og Kommuneplanutvalg 13.09.16.pdf

Teknisk utvalg 30.08.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 30.08.16.pdf

Vedleggsliste TU 30.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 30.08.16.pdf

Teknisk utvalg 09.08.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 09.08.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 09.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 09.08.16.pdf

Teknisk utvalg 28.06.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Referatsak teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Vedleggsliste - tilleggssaker teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Teknisk utvalg 31.05.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 31.05.2016.pdf

Vedleggsliste sak 34-36 teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Vedleggsliste sak 37-40 teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Vedleggsliste sak 41 teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Felles vedlegg til møte TU 31.05.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Teknisk utvalg 26.04.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 26.04.2016.pdf

Vedleggsliste sak 19-22 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 24 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 25 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 26-28 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 29 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 30-33 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Signert protokoll eller møte i teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Teknisk utvalg 15.03.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 15.03.2016.pdf

Vedleggliste teknisk utvalg 15.03.16.pdf

Referatsak teknisk utvalg 15.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 15.03.16.pdf

Teknisk utvalg 23.02.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 23.02.2016.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 23.02.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 23.02.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 23.02.16.pdf

Teknisk utvalg 26.01.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 26.01.2016.pdf

Referatsak Teklnisk utvalg 26.01.2016.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 26.01.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 26.01.16.pdf

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget 15.12.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 15.12.16.pdf

Vedlegg til Kommuneplanutvalget 15.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 15.12.16.pdf

Kommuneplanutvalget 30.11.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 30.11.16.pdf

Vedlegg til Kommuneplanutvalget 30.11.16.pdf

Protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 30.11.16.pdf

Kommuneplanutvalget 26.10.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 26.10.16.pdf

Vedleggsliste kommuneplanutvalget 26.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 26.10.16.pdf

Kommuneplanutvalget 28.09.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 28.09.16.pdf

Vedleggsliste kommuneplanutvalget 28.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 28.09.16.pdf

Kommuneplanutvalget - fellesmøte 13.09.16

Innkalling til fellesmøte Teknisk utvalg, Kommuneplanutvalg og Formannskap 13.09.16.pdf

Signert referat etter fellesmøte Formannskap, Teknisk utvalg og Kommuneplanutvalg 13.09.16.pdf

Kommuneplanutvalget 10.08.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 10.08.16.pdf

Referatsaker kommuneplanutvalget 10.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 10.08.16.pdf

Kommuneplanutvalget 01.06.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 01.06.2016.pdf

Vedleggsliste kommuneplanutvalget 01.06.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 01.06.16.pdf

Kommuneplanutvalget 27.04.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 27.04.2016.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 27.04.16.pdf

Referatsak Kommuneplanutvalget 27.04.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 27.04.16.pdf

Kommuneplanutvalget 16.03.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 16.03.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 16.03.16.pdf

Kommuneplanutvalget 24.02.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 24.02.2016.pdf

Vedleggsliste KPLU sak 4-16.pdf

Vedleggsliste KPLU sak 5-16.pdf

Plankart kommunedelplan Natten og Tverrlie.pdf

Illustrasjon regplaner Natten og Tverrlie.pdf

Illustrasjon løyper Natten og Tverrlie.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 24.02.16.pdf

Kommuneplanutvalget 27.01.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 27.01.2016.pdf

Vedlegg til møte i Kommuneplanutvalget 27.01.16.pdf

Referatsak til møte i Kommuneplanutvalget 27.01.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 27.01.16.pdf

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget 29.09.16

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 29.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 29.09.16.pdf

Administrasjonsutvalget 30.03.16

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 30.03.16.pdf

Vedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 30.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 30.03.16.pdf

Administrasjonsutvalget 25.02.16

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 25.02.2016.pdf

Saksvedlegg til Administrasjonsutvalget 25.02.2016.pdfl.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 25.02.2016.pdf

Forhandlingsutvalg - Kommunereform

Forhandlingsutvalg - kommunereform 15. og 16. mars 2016

Innkalling til møte i forhandlingsutvalget kommunereform 15. og 16. mars 2016.pdf

Valgnemnd

Valgnemnd 05.10.16

Møteinnkalling Valgnemnda 05.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 05.10.16.pdf

Valgnemnd 27.05.16

Møteinnkalling Valgnemnda 27.05.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 27.05.16.pdf

Valgnemnd 19.01.16

Møteinnkalling Valgnemnda 19.01.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 19.01.16.pdf

Valgstyret

Valgstyret 12.06.16

Møteinnkalling Valgstyret 12.06.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 12.06.16.pdf

Valgstyret 04.05.16

Innkalling til møte i Valgstyret 04.05.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 04.05.16.pdf

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget 07.12.16

Møteinnkalling Kontrollutvalget Nes 07.12.2016.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 07.12.2016.pdf

Kontrollutvalget fellesmøte 20.10.16

Møteinnkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 20.10.2016.pdf

Protokoll etter fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 20.10.16.pdf

Kontrollutvalget 13.09.16

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 13.09.16.pdf

Møteprotokoll etter møte i Kontrollutvalget 13.09.16.pdf

Kontrollutvalget 23.08.16

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 23.08.16.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 23.08.16.pdf

Kontrollutvalget 07.06.16

Innkalling til Kontrollutvalget Nes kommune 07.06.16.pdf

2016-06-07-Møteprotokoll KU-Nes.pdf

Kontrollutvalget 20.04.16

12-00506-55 Innkalling til møte i kontrollutvalget i Nes 20.04.2016 293787_1_1.pdf

12-00506-56 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Nes 20.04.16 295015_1_1.pdf

Kontrollutvalget 23.02.16

Innkalling 2016-2-23 KU-Nes 287692_1_1.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 23.02.16.pdf

Klagenemnd

Klagenemnd 24.11.16

Møteinnkalling Klagenemnda 24.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Klagenemnda 24.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 24.11.16.pdf

Klagenemnd 25.02.16

Møteinnkalling Klagenemnda 25.02.2016.pdf_1.pdf

Saksvedlegg Klagenemnda 25.02.2016.pdf

Signert protokoll eter møte i Klagenemnda 25.02.2016.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt

Takstnemnd for eiendomsskatt 17.02.16

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 17.02.16.pdf

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre 28.11.16

Barn og unges kommunestyre - innkalling til møte 28.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 28.11.16.pdf

Barn og unges kommunestyre 19.09.16

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 19.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 19.09.16.pdf

Barn og unges kommunestyre 21.04.16

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 21.04.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn og unges kommunestyret 21.04.16.pdf

Barn og unges kommunestyre 09.02.16

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 09.02.16.pdf

Barn- og unges kommunestyre - protokoll fra møte 09.02.16.pdf

Eldrerådet

Eldrerådet 21.11.16

Innkalling fra møte i Eldrerådet 21.11.16.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 21.11.16.pdf

Eldrerådet 07.11.16

Innkalling til møte i Eldrerådet 07.11.16.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 07.11.16.pdf

Eldrerådet 10.10.16

Innkalling til møte i Eldrerådet 10.10.16.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 10.10.16.pdf

Eldrerådet 29.08.16

Innkalling til møte i Eldrerådet 29.08.16.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 29.08.16.pdf

Eldrerådet 23.05.16

Innkalling til møte i Eldrerådet 23.05.16.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 23.05.16.pdf

Eldrerådet 25.04.16

Møteinnkalling til Eldrerådet mandag 25.04.16.pdf

Møteprotokoll etter møte i Eldrerådet 25.04.16.pdf

Eldrerådet 22.02.16

Møteinnkalling til Eldrerådet 22.02.16.pdf

Møteprotokoll etter møte i Eldrerådet 22.02.16.pdf

Politirådet

Politirådet 29.09.16

Referat fra møte i Politirådet 29.09.16.pdf

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget 22.06.2016

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 22.06.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 22.06.16.pdf

Arbeidsmiljøutvalget 22.02.2016

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 22.02.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget 22.02.16.pdf

Arbeidsmiljøutvalget 18.01.2016

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 18.01.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 18.01.16.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.16

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.16.pdf

Referat fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.16.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.10.16

Referat fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.10.16.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.09.16

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.09.16.pdf

Referat fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.09.16.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.06.16

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.06.16.pdf

Møtereferat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.06.16.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.04.16

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.04.16.pdf

Møteprotokoll fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 14.04.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.16

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.16.pdf

Møteprotokoll fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.16.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.16

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.16.pdf

Møteprotokoll fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.16.pdf