Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakslister og møteprotokoller 2017

Kommunestyret

Kommunestyret 27.12.17 

Møteinnkalling Kommunestyret 27.12.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 27.12.17.pdf

Vedlegg sak 86.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 27.12.17.pdf

Kommunestyret 14.12.17

Møteinnkalling Kommunestyret 14.12.17.pdf

Vedlegg sak 64.pdf

Vedlegg sak 65.pdf

Vedlegg sak 66.pdf

Vedlegg sak 67.pdf

Vedlegg sak 68.pdf

Vedlegg sak 69.pdf

Vedlegg sak 70.pdf

Vedlegg sak 71.pdf

Vedlegg sak 72.pdf

Vedlegg sak 73.pdf

Vedlegg sak 76.pdf

Vedlegg sak 78.pdf

Vedlegg sak 79.pdf

Vedlegg sak 80.pdf

Vedlegg sak 81.pdf

Vedlegg sak 82.pdf

Vedlegg sak 83.pdf

Vedlegg sak 84.pdf

Referatsak 67 - 72.pdf

Referatsak 73 - 81.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 14.12.17.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kommunestyret 14.12.17.pdf

Kommunestyret 09.11.17

Møteinnkalling Kommunestyret 09.11.17.pdf

Vedlegg sak 60.pdf

Vedlegg sak 61.pdf

Vedlegg sak 62 - 63.pdf

Referatsaker.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 09.11.17.pdf

Kommunestyret 27.10.17

Møteinnkalling Kommunestyret 27.10.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 27.10.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 27.10.17.pdf

Kommunestyret 12.10.17

Møteinnkalling Kommunestyret 12.10.17.pdf

Vedlegg sak 48.pdf

Vedlegg sak 50.pdf

Vedlegg sak 51.pdf

Vedlegg sak 52.pdf

Vedlegg sak 54.pdf

Vedlegg sak 55.pdf

Vedlegg sak 56.pdf

Vedlegg sak 57.pdf

Vedlegg sak 58.pdf

Referatsak 50.pdf

Referatsak 51.pdf

Referatsak 52.pdf

Referatsak 53.pdf

Referatsak 54 - 56.pdf

Referatsak 57 - 61.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 12.10.17.pdf

Kommunestyret 14.09.17

Innkalling til møte i Kommunestyret 14.09.17.pdf

Vedlegg sak 43.pdf

Vedlegg sak 44.pdf

Vedlegg sak 45.pdf

Vedlegg sak 46.pdf

Referatsak 41 - 42.pdf

Referatsak 43.pdf

Referatsak 44 - 47.pdf

Referatsak 48 - 49.pdf

Møteinnkalling til arbeidsmøte Nesfjella til sentrum.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 14.09.17.pdf

Kommunestyret 15.06.17

Møteinnkalling Kommunestyret 15.06.17 kl 11.00.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 34.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 35.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 36.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 37.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 38.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 39.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 40.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 41.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 42.pdf

Referatsak til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 30-32.pdf

Referatsak til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 33.pdf

Referatsak til møte i Kommunestyret 15.06.17, sak 34-40.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 15.06.17.pdf

Vedlegg til protokoll KST 15.06.17

Kommunestyret 11.05.17

Møteinnkalling Kommunestyret 11.05.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 11.05.17, sak 29 - 30.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 11.05.17. sak 31.pdf

Referatsak til møte i Kommunestyret 11.05.17, sak 21.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 11.0.517, sak 22-29.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste til møte i Kommunestyret 11.05.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 11.05.17, sak 33.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 11.05.17.pdf

Kommunestyret 06.04.17

Møteinnkalling Kommunestyret 06.04.17.pdf

Grunngitt spørsmål til møte i Kommunestyret 06.04.17.pdf

Interpellasjon til møte i Kommunestyret 06.04.17.pdf

Vedlegg til Kommunestyret 06.04.17, sak 15.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 18.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 19.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 20 - 23.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 24.pdf 

Referatsaker til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 15 - 17.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 18.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 19 - 20.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 06.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 25.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 26.pdf

Møteinnkalling - ny tilleggsliste Kommunestyret 06.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 28.pdf

Svar på grunngitt spørsmål til kommunestyret 06.04.17.pdf

Svar på interpellasjon til kommunsetyret 06.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 06.04.17.pdf

Kommunestyret 09.03.17

Møteinnkalling Kommunestyret 09.03.17.pdf

Vedlegg til sak 8 - 11 i møte i Kommunestyret 09.03.17.pdf

Vedlegg til sak 12 i møte i Kommunestyret 09.0.317.pdf

Vedlegg til sak 13 i møte i Kommunestyret 09.03.17.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 09.0.317.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 09.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 09.03.2017.pdf

Kommunestyret 09.02.17

Møteinnkalling Kommunestyret 09.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 09.02.17.pdf

Referatsaker 1-5.pdf

Referatsak 6.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 09.02.17.pdf

Kommunestyret 02.02.17 og 03.02.17

Møteinnkalling Kommunestyret 02.02.17 og 03.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 02.02. og 03.02.17.pdf

Formannskapet

Formannskapet 07.12.17

Møteinnkalling Formannskapet 07.12.17.pdf

Saksvedlegg sak 84 og 85.pdf

Vedlegg sak 86.pdf

Vedlegg sak 87.pdf

Vedlegg sak 88.pdf

Vedlegg sak 91.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 07.12.17.pdf

Tabell A_ Formannskapets endringsforslag 2018 - 2021.pdf

Formannskapet 23.11.17

Møteinnkalling Formannskapet 23.11.17.pdf

Vedlegg sak 77 - 78.pdf

Vedlegg sak 79.pdf

Vedlegg sak 80.pdf

Vedlegg sak 81.pdf

Vedlegg sak 82.pdf

Vedlegg sak 83.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 23.11.17.pdf

Formannskapet 02.11.17

Møteinnkalling Formannskapet 02.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 02.11.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 02.11.17.pdf

Formannskapet 01.11.17

Møteinnkalling Formannskapet 01.11.17.pdf

Vedlegg til møteinnkalling - innkalling til samarbeidsmøte med Nes menighetsråd.pdf

Vedlegg sak 70.pdf

Vedlegg sak 71.pdf

Vedlegg sak 72.pdf

Vedlegg sak 73.pdf

Vedlegg sak 74.pdf

Vedlegg sak 75.pdf

Delegert sak 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.11.11.pdf

Referat fra samarbeidsmøte med Nes menighetsråd 01.11.17.pdf

Formannskapet 28.09.17

Møteinnkalling Formannskap 28.09.17.pdf

Vedlegg til møteinnkalling Formannskap 28.09.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet 28.09.17.pdf

Vedlegg til sak 62.pdf

Vedlegg sak 63.pdf

Vedlegg sak 65.pdf

Vedlegg sak 66.pdf

Vedlegg sak 67.pdf

Vedlegg sak 68.pdf

Vedlegg sak 69.pdf

Referatsaker.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 28.09.17.pdf

Vedlegg til protokoll - vedtak Nesfjella til sentrum.pdf

Formannskapet 04.09.17

Møteinnkalling Formannskapet 04.09.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 04.09.17.pdf

Formannskapet 31.08.17

Innkalling til møte i Formannskapet 31.08.17.pdf

Vedlegg til sak 55.pdf

Vedlegg til sak 56.pdf

Vedlegg til sak 57.pdf

Vedlegg til sak 58.pdf

Vedlegg til sak 60.pdf

Referatsaker til møte i Formannskapet 31.08.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 31.08.17.pdf

Formannskapet 29.06.17

Møteinnkalling Formannskapet 29.06.17.pdf

Delegerte saker til møte i Formannskapet 29.06.17.pdf

Referatsaker til møte i Formannskapet 29.06.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 29.06.17.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Formannskapet 29.06.17 Sak 52.17 om tilleggsbevilgning Nes sokn.pdf

Formannskapet 01.06.17

Møteinnkalling Formannskapet 01.06.17.pdf

Ekstra saksvedlegg sak 36.pdf

Vedlegg til sak 37, Tertialrapport 1. kvartal 2017 Nes kommune.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 01.06.17, sak 38.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 01.06.17, sak 39 - 44.pdf

Referatsak til møte i Formannskapet 01.06.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.06.17.pdf

Formannskapet 23.05.17

Møteinnkalling Formannskapet 23.05.17.pdf

Vedlegg til møteinnkalling Formannskapet 23.05.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 23.05.17.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Formannskapet 23.05.17.pdf

Formannskapet 27.04.17

Møteinnkalling Formannskapet 27.04.2017.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 27.04.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet 27.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 27.04.17, sak 35.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 27.04.17.pdf

Formannskapet 06.04.17

Møteinnkalling Formannskapet 06.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 06.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 06.04.17.pdf

Formannskapet 31.03.17

Møteinnkalling Formannskapet 31.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 31.03.17.pdf

Formannskapet 23.03.17

Møteinnkalling Formannskapet 23.03.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 23.03.17.pdf

Formannskapet 09.03.17

Møteinnkalling Formannskapet 09.03.2017.pdf

Formannskapet 23.02.17

Møteinnkalling Formannskapet 23.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.02.17, sak 10 - 14.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.02.17, sak 15; KS Konsulent rapport 2-17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.02.17, sak 15; Oppsummering - seminar politikk og administrasjon 02. og 03. februar 2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 23.02.17.pdf

Formannskapet 26.01.17

Møteinnkalling Formannskapet 26.01.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 26.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 26.01.17.pdf

Formannskapet 04.01.17

Møteinnkalling Formannskapet 04.01.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 04.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 04.01.17.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur

Oppvekst,- skole- og kultur 21.11.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 21.11.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 21.11.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 21.11.17.pdf

Dokumenter i sak

Budsjett 2017, del 2b, Investeringsbudsjett.pdf

Budsjett overslag Nes ungdomskole ny 1. og 2. etg..pdf

Skisseplan 1. etasje.pdf

Skisseplan 2. etasje.pdf

Skisseprosjekt av ombygging eksisterende lærergarderober.pdf

Skisseprosjekt ombygging av eksisterende lærer arbeidsplasser.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 24.10.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 24.10.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 24.10.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole og kulturutvalget 24.10.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole og kulturutvalget 24.10.17. 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 24.10.17.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 26.09.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.09.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 26.09.17.pdf

Referatsak til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 26.09.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 26.09.17.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 29.08.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.08.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 29.08.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 29.08.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 29.08.17.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 30.05.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.05.17.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Oppvekst,- skole- og kulturutvalg 30.05.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.05.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.05.2017.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 25.04.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Referatsaker for Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 06.04.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Vedlegg til møteinnkalling til Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.16.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Vedlegg - tilleggsliste til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. 06.04.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Oppvekst-, skole og kultur 21.02.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Vedlegg til møte i OSK 21.02.17 - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 21.11.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 21.11.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 21.11.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 21.11.17.pdf

Dokumenter i sak

Budsjett 2017, del 2b, Investeringsbudsjett.pdf

Budsjett overslag Nes ungdomskole ny 1. og 2. etg..pdf

Skisseplan 1. etasje.pdf

Skisseplan 2. etasje.pdf

Skisseprosjekt av ombygging eksisterende lærergarderober.pdf

Skisseprosjekt ombygging av eksisterende lærer arbeidsplasser.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 24.10.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 24.10.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 24.10.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole og kulturutvalget 24.10.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole og kulturutvalget 24.10.17. 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 24.10.17.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 26.09.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.09.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 26.09.17.pdf

Referatsak til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 26.09.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 26.09.17.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 29.08.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.08.17.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 29.08.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 29.08.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 29.08.17.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 30.05.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.05.17.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Oppvekst,- skole- og kulturutvalg 30.05.17.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.05.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.05.2017.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 25.04.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Referatsaker for Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 06.04.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Vedlegg til møteinnkalling til Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.16.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Vedlegg - tilleggsliste til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. 06.04.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Oppvekst-, skole og kultur 21.02.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Vedlegg til møte i OSK 21.02.17 - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Helse og sosialutvalget

Helse og sosialutvalget 22.11.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 22.11.17.pdf

Signert møteprotokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 22.11.17.pdf

Helse og sosialutvalget 25.10.17 AVLYST

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 25.10.17.pdf

Helse og sosialutvalget 27.09.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 27.09.17.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 27.09.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 27.09.17.pdf

Helse og sosialutvalget 30.08.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 30.08.17.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 30.08.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 30.08.17.pdf

Helse og sosialutvalget 31.05.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 31.05.17.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 31.05.17.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 31.05.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 31.05.17.pdf

Helse og sosialutvalget 22.03.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Møteinnkalling - Tilleggsliste, Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Saksvedlegg tilleggsliste til Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Helse og sosialutvalget 08.03.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 08.03.17 kl 15.00.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse-og sosialutvalget 08.03.17.pdf

Helse og sosialutvalget 22.02.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 22.02.17.pdf

Referatsak til møte i Helse- og sosialutvalget 22.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 22.02.17.pdf

Helse og sosialutvalget 25.01.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 25.01.17.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 25.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 25.01.17.pdf

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg 21.11.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 21.11.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste - Teknisk utvalg 21.11.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggliste - Teknisk utvalg 21.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Teknisk utvalg, sak 64-66 og 69-71.pdf

Vedlegg til møte i Teknisk utvalg, sak 67.pdf

Vedlegg til møte i Teknisk utvalg, sak 68.pdf

Vedlegg til møte i Teknisk utvalg, sak 72.pdf

Vedlegg til møte i Teknisk utvalg, sak 73.pdf

Referatsaker til møte i Teknisk utvalg 21.11.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 21.11.17.pdf

Vedlegg til protokoll - Orienteringer teknisk utvalg 21.11.17.pdf

Teknisk utvalg 24.10.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 24.10.17.pdf

Vedleggsliste TU sak 58.pdf

Vedleggsliste TU sak 59.pdf

Vedleggsliste TU sak 60 - 63.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 24.10.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 24.10.17.pdf

Vedlegg til protokoll - Orienteringer teknisk utvalg 24.10.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 24.10.17.pdf

Teknisk utvalg 26.09.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 26.09.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg 26.09.17.pdf

Vedleggsliste TU sak 48, 51-55.pdf

Vedleggsliste TU sak 49.pdf

Vedleggsliste TU sak 50.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 26.09.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 26.09.17.pdf

Vedlegg til protokoll Teknisk utvalg 26.09.17.pdf

Teknisk utvalg 29.08.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 29.08.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg 29.08.17.pdf

Vedleggsliste sak 33-17 TU 29.08.17.pdf

Vedleggsliste sak 34 - 42-17 TU 29.08.17.pdf

Vedleggsliste sak 43-17 TU 29.08.17.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 29.08.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 29.08.17.pdf

Teknisk utvalg 20.06.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 20.06.17.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 20.06.17.pdf

Referatsak Teknisk utvalg 20.06.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 20.06.17.pdf

Teknisk utvalg 30.05.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 30.05.17.pdf

Vedleggsliste sak 21-17 Teknisk utvalg 30.05.17.pdf

Vedleggsliste sak 22-17 Teknisk utvalg 30.05.17.pdf

Vedleggsliste sak 23-17 Teknisk utvalg 30.05.17.pdf

Vedleggsliste sak 24-17 - 26-17 Teknisk utvalg 30.05.17.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 30.05.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 30.05.17.pdf

Teknisk utvalg 25.04.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 25.04.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 25.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 25.04.17.pdf

Teknisk utvalg 21.03.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 21.03.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg sak 12-14 og 17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg sak 16.pdf

Referatsak teknisk utvalg 21.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 21.03.17.pdf

Vedlegg til møteprotokoll sak 15-17, Prosess og prosedyrer.pdf

Vedlegg til møteprotokoll sak 16-17 - Oppfølging av arbeidet knyttet til rollefordeling - avklaring mellom politisk ledelse og rådmannen.pdf

Teknisk utvalg 21.02.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 21.02.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 21.02.17.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 21.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 21.02.17.pdf

Teknisk utvalg 24.01.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 24.01.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 24.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 24.01.17.pdf

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget 25.10.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 25.10.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommuneplanutvalget 25.10.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 25.10.17.pdf

Kommuneplanutvalget 27.09.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 27.09.17.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 27.09.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 27.09.17.pdf

Kommuneplanutvalget 30.08.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 30.08.17.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 30.08.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 30.08.17.pdf

Kommuneplanutvalget 21.06.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 21.06.17.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 21.06.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 21.06.17.pdf

Kommuneplanutvalget 31.05.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 31.05.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 31.05.17.pdf

Kommuneplanutvalget 06.04.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 06.04.17.pdf

Vedlegg til kommuneplanutvalget 06.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 06.04.17.pdf

Kommuneplanutvalget 22.03.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Saksvedlegg til Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Møteinnkalling tilleggsliste Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Saksvedlegg tilleggsliste til Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Kommuneplanutvalget 22.02.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 22.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 22.02.17.pdf

Kommuneplanutvalget 25.01.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 25.01.17.pdf

Møteinnkalling sak 5-17 Kommuneplanutvalget 25.01.17.pdf

Vedleggsliste KPLU 25.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 25.01.17.pdf

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget 01.11.17

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 01.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 01.11.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalg 01.11.11.pdf

Administrasjonsutvalget 27.04.17

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 27.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 27.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 27.04.17.pdf

Administrasjonsutvalget 23.02.17

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 23.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 23.02.17.pdf

Valgnemnd

Valgnemnd 27.11.17

Møteinnkalling Valgnemnda 27.11.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 27.11.17.pdf

Valgnemnd 01.02.17

Møteinnkalling Valgnemnda 01.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 01.02.17.pdf

Valgnemnd 25.01.17

Møteinnkalling Valgnemnda 25.01.17.pdf

Valgstyret

Valgstyret 12.09.17

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 12.09.17.pdf

Valgstyret 23.05.17

Møteinnkalling Valgstyret 23.05.17.pdf

Valgstyret 18.01.17

Innkalling til møte i Valgstyret 18.01.17.pdf

Vedlegg til møte i Valgstyret 18.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 18.01.17.pdf

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget 18.12.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Kontrollutvalget 28.11.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Kontrollutvalget 19.10.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.10.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 19.10.17.pdf

Møteprotokoll 19.10.17 Kontrollutvalget i Nes.pdf

Følgemail etter møte i Kontrollutvalget i Nes 19.10.17.pdf

Kontrollutvalget 05.10.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 05.10.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 05.10.17.pdf

Kontrollutvalget 28.09.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.09.17.pdf

Kontrollutvalget 20.09.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.0917.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.09.17.pdf

Kontrollutvalget 05.09.17

Møteinnkalling til Kontrollutvalget 05.09.17 NYTT KL.SLETT 08.30-1130.pdf

Møteprotokoll etter møte i Kontrollutvalget 05.09.17.pdf

Kontrollutvalget 29.08.17

Innkalling til fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 29.08.17.pdf

Protokoll fra fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 29.08.17.pdf

Kontrollutvalget 04.07.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 04.07.2017.pdf

Kontrollutvalget 16.06.17

Møteinnkalling Kontrollutvalget 16.07.2017 - NYTT MØTETIDSPUNKT.pdf

Kontrollutvalget 30.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 30.05.2017 - Ny dato, endret fra 29.05.2017.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Revisjonsberetning.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Revisjonsbrev 2016.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Årsmelding 2016.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Årsregnskap 2016.pdf

Møteprotokoll Kontrollutvalget 30.05.17.pdf

Kontrollutvalget 24.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 24.05.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 24.05.17.pdf

Kontrollutvalget 19.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.05.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 19.05.2017.pdf

Kontrollutvalget 10.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 10.05.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Kontrollutvalget 10.05.17.pdf

Kontrollutvalget 20.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.04.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.04.17.pdf

Kontrollutvalget 19.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.04.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 19.04.17.pdf

Kontrollutvalget 03.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget i Nes 03.04.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 03.04.17.pdf

Kontrollutvalget 01.03.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 01.03.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 01.03.17.pdf

Klagenemnd

Klagenemnd 29.06.17

Møteinnkalling Klagenemnda 29.06.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 29.06.17.pdf

Klagenemnd 01.06.17

Møteinnkalling Klagenemnda 01.06.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 01.06.17.pdf

Klagenemnd 23.02.17

Møteinnkalling Klagenemnda 23.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Klagenemnda 23.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 23.02.17.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt

Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17.pdf

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre 16.10.17

Barn- og unges kommunestyre, innkalling til møte 16.10.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 16.10.17.pdf

Barn og unges kommunestyre 19.06.17

Innkalling til møte i Barn- og unges kommunestyre 19.06.17.pdf

Vedlegg Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2025.pdf

Vedlegg Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2025, handlingsplan fysiske tiltak.pdf

Vedlegg Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2025, handlingsplan ikke-fysiske tiltak.pdf

Ungdata - videregående elever i Ål kommune.pdf

Ungdata - videregående elever i Gol kommune.pdf

Reglement for barn og unges kommunestyre.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 19.06.17.pdf

Uttalelse fra BUK_ Politikk og administrasjon på kollisjonskurs.pdf

Barn og unges kommunestyre 10.05.17

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 10.05.2017.pdf

signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 10.05.17.pdf

Barn og unges kommunestyre 20.03.17

Møteinnkalling Barn- og unges kommunestyre 20.03.17.pdf

Vedlegg - Eksisterende kart.pdf

Vedlegg - Eksisterende plan.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 20.03.17.pdf

Vedlegg til signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 20.03.17.pdf

Gruppeledermøter

07.08.2017

Referat fra gruppeledermøte 07.08.17.pdf

Informasjon fra ordfører i forbindelse med gruppeledermøte 07.08.17.pdf

03.04.2017

Kl. 19.00
Ordførerens kontor

Budsjettkonferanse

Budsjettkonferanse

Innkalling til Budsjettkonferanse 15.03.17 - kommunestyrets medlemmer.pdf

BUDSJETTKONFERANSE 15.3.2017.pptx

Budsjett 2018 oppvekst og kultur.pptx

Eldrerådet

Eldrerådet 27.11.17

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 27.11.17.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet mandag 27.11.17.pdf

Eldrerådet 23.10.17

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 23. oktober 2017.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet mandag 23.10.17.pdf

Eldrerådet 28.08.17

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 28.08.17.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet mandag 28.08.17.pdf

Eldrerådet 24.05.17

Innkalling til møte i Eldrerådet 24.05.17.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet onsdag 24.05.17.pdf

Eldrerådet 13.03.17

Innkalling til møte i Eldrerådet 13.03.17.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 13.03.17.pdf

Eldrerådet 20.02.17

Innkalling til møte i Eldrerådet 20.02.17.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 20.02.17.pdf

Budsjettkonferanse

Budsjettkonferanse 15.03.17

Innkalling til Budsjettkonferanse 15.03.17 - kommunestyrets medlemmer.pdf

BUDSJETTKONFERANSE 15.3.2017.pptx

Budsjett 2018 oppvekst og kultur.pptx

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget 25.09.2017

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 25.09.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 25.09.17.pdf

Arbeidsmiljøutvalget 27.03.2017

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 27.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 27.03.17.pdf

Arbeidsmiljøutvalget 16.02.2017

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 16.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 16.02.17.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.01.17

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.01.17.pdf

Referat fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.01.17.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.02.17

Møteinnkalling til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.02.17.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.02.17.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.17

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.17.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.17.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.05.17

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.05.17.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.05.17.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.09.17

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.09.17.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.09.17.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.10.17

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.10 .17.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.10.17.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.11.17

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.11.17.pdf

Referat fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.11.17.pdf