Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakslister og møteprotokoller 2018

Kommunestyret

Kommunestyret 13.12.18

Møteinnkalling Kommunestyret 13.12.18.pdf

Vedlegg sak 87.pdf

Referatsak 75.pdf

Referatsak 76.pdf

Referatsak 77.pdf

Referatsak 78.pdf

Saksfremlegg sak 81.pdf

Vedlegg sak 81.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 13.12.18.pdf

Svar på grunngitt spørsmål_ samarbeidsavtale med politiet.pdf

Mal for samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Sør-Øst politidistrikt.pdf

Skriv fra Sør-Øst politidistrikt_ Politiets tjenestetilbud i Hallingdal.pdf

Kommunestyret 29.11.18

Møteinnkalling Kommunestyret 29.11.18.pdf

Vedlegg sak 71.pdf

Vedlegg sak 72.pdf

Vedlegg sak 73.pdf

Vedlegg sak 74.pdf

Vedlegg sak 75.pdf

Vedlegg sak 78.pdf

Vedlegg sak 79.pdf

Vedlegg sak 80.pdf

Referatsak 72.pdf

Referatsak 73.pdf

Referatsak 74.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 29.11.18.pdf

Kommunestyret 08.11.18

Møteinnkalling Kommunestyret 08.11.18.pdf

Vedlegg sak 61.pdf

Vedlegg sak 62.pdf

Vedlegg sak 63.pdf

Vedlegg sak 64.pdf

Vedlegg sak 65.pdf

Vedlegg sak 67.pdf

Vedlegg sak 68.pdf

Referatsak 66.pdf

Referatsak 67.pdf

Referatsak 68.pdf

Referatsak 69.pdf

Referatsak 70.pdf

Referatsak 71.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 08.11.18.pdf

Kommunestyret 11.10.18

Møteinnkalling Kommunestyret 11.10.18.pdf

Vedlegg sak 54.pdf

Vedlegg sak 55.pdf

Vedlegg sak 56.pdf

Vedlegg sak 57.pdf

Vedlegg sak 58.pdf

Vedlegg sak 59.pdf

Vedlegg sak 60.pdf

Referatsak 60.pdf

Referatsak 61.pdf

Referatsak 62.pdf

Referatsak 63.pdf

Referatsak 64.pdf

Referatsak 65.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 11.10.18.pdf

Kommunestyret 13.09.18

Møteinnkalling Kommunestyret 13.09.18.pdf

Vedlegg sak 42.pdf

Vedlegg sak 43.pdf

Vedlegg sak 44.pdf

Vedlegg sak 45.pdf

Vedlegg sak 47.pdf

Vedlegg sak 48.pdf

Vedlegg sak 49.pdf

Vedlegg sak 50.pdf

Skisseprosjekt renseanlegg i Rukkedalen.pdf

Referatsak 49.pdf

Referatsak 50.pdf

Referatsak 51.pdf

Referatsak 52.pdf

Referatsak 53.pdf

Referatsak 54.pdf

Referatsak 55.pdf

Referatsak 56.pdf

Referatsak 57.pdf

Referatsak 58.pdf

Referatsak 59.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 13.09.18.pdf

Kommunestyret 21.06.18

Møteinnkalling Kommunestyret 21.06.18.pdf

Vedlegg sak 28.pdf

Vedlegg sak 29.pdf

Vedlegg sak 30.pdf

Vedlegg sak 31.pdf

Vedlegg sak 32.pdf

Vedlegg sak 33.pdf

Vedlegg sak 34.pdf

Vedlegg sak 35.pdf

Vedlegg sak 36.pdf

Vedlegg sak 37.pdf

Vedlegg sak 38.pdf

Vedlegg sak 39.pdf

Vedlegg til sak 40/18

Arealdel_plankart_3gangsbehandling.pdf

Planbestemmelser - sluttbehandling.pdf

Planbeskrivelse - 3.gangs behandling.pdf

Vedlegg 1 KPA Nes - Bestemmelser om skilting.pdf

Vedlegg 2 KPA Nes - Bestemmelser om campingplasser.pdf

Vedlegg 3 KPA Nes - Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde - 13.06.2018.pdf

Konsekvensutredning - etter oppstart del 1.pdf

Konsekvensutredning - LNF-tomter del 2.pdf

Konsekvensutredning - egne forslag del 3.pdf

Konsekvensutredning - del 4.pdf

Konsekvensutredning del 5 - Innspill etter 2. gangs behandling.pdf

Høringsinnspill Leif Olav Klype.pdf

Høringsinnspill fra Aage Rognsaa.pdf

NIVA-rapport om lysforurensning, 2014.pdf

Høringsinnspill fra Lene M.pdf

Høringsinnspill fra Kristen Harald Eidal.pdf

Høringsinnspilll fra Kjell Eidal.pdf

Høringsinnspill fra Hallingdal Økonomiservice AS.pdf

Kopi av dispensasjonssøknad 2012.pdf

Høringsinnspill fra Sigmund Eidal.pdf

Utdrag av kart Arealplankart m kommentarer.pdf

Vei rettigheter med kommentarer.pdf

Høringsinnspill fra Bane NOR SF.pdf

Høringsinnspill fra Pål Sandøy.pdf

Høringsinnspill fra Fekjan Vel.pdf

Høringsinnspill fra NVE.pdf

Høringsinnspill fra Rune Andreas Johansen.pdf

Høringsinnspill fra Kari Gire Kjær.pdf

Høringsinnspill fra Kristian Espeseth.pdf

Høringsinnspill fra Saupeset Setersameie.pdf

Høringsinnspill fra Buskerud fylkeskommune.pdf

Særutskrift Buskerud fylkeskommune.pdf

Høringsinnspill fra Geir Alf Smedsgård.pdf

Høringsinnspill fra Roar Sandbekk.pdf

Høringsinnspill fra Odd Gunnar Eidal.pdf

Høringsinnspill fra Fylkesmannen i Buskerud.pdf

Høringsinnspill fra Børtnes Ødegårdene grunneierlag.pdf

Høringsinnspill fra Jorun M.Syversen.pdf

Vedlegg til innspill fra Jorun M.Syversen.pdf

Høringsinnspill fra Advokatfirmaet Norman - Co ANS.pdf

Referatsak 23.pdf

Referatsak 24.pdf

Referatsak 25.pdf

Referatsak 26.pdf

Referatsak 27.pdf

Referatsak 28.pdf

Referatsak 29.pdf

Referatsak 30.pdf

Referatsak 31.pdf

Referatsak 32.pdf

Referatsak 33.pdf

Referatsak 34.pdf

Referatsak 35.pdf

Referatsak 36.pdf

Referatsak 37.pdf

Referatsak 38.pdf

Referatsak 39.pdf

Referatsak 40.pdf

Referatsak 41.pdf

Referatsak 42.pdf

Referatsak 43.pdf

Referatsak 44.pdf

Referatsak 45.pdf

Referatsak 46.pdf

Referatsak 47.pdf

Referatsak 48.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 21.06.18.pdf

Grunngitt spørsmål og svar på grunngitt spørsmål vedr budsjett.pdf

Kommunestyret 08.05.18

Møteinnkalling Kommunestyret 08.05.18.pdf

Vedlegg sak 20.pdf

Vedlegg sak 21.pdf

Vedlegg sak 22.pdf

Vedlegg sak 23.pdf

Vedlegg sak 25.pdf

Vedlegg sak 26.pdf

Referatsak 19.pdf

Referatsak 20.pdf

Referatsak 21.pdf

Referatsak 22.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 08.05.18.pdf

Kommunestyret 12.04.18 

Møteinnkalling Kommunestyret 12.04.18.pdf

Vedlegg sak 12.pdf

Vedlegg sak 13.pdf

Vedlegg sak 14.pdf

Vedlegg sak 15.pdf

Vedlegg sak 16.pdf

Vedlegg sak 17.pdf

Vedlegg sak 18.pdf

Referatsak 15.pdf

Referatsak 16.pdf

Referatsak 17.pdf

Referatsak 18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 12.04.18.pdf

Kommunestyret 08.03.18

Møteinnkalling Kommunestyret 08.03.18.pdf

Vedlegg sak 8.pdf   

Vedlegg sak 9.pdf 

Referatsak 8.pdf

Referatsak 9.pdf

Referatsak 10.pdf

Referatsak 11.pdf

Referatsak 12.pdf

Referatsak 13.pdf

Referatsak 14.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 08.03.18.pdf

Kommunestyret 08.02.18

Møteinnkalling Kommunestyret 08.02.18.pdf

Vedlegg sak 4.pdf

Vedlegg sak 6.pdf

Referatsak 1.pdf

Referatsak 2.pdf

Referatsak 3.pdf

Referatsak 4.pdf

Referatsak 5.pdf

Referatsak 6.pdf

Referatsak 7.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 08.02.18.pdf 

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

Formannskapet

Formannskapet 06.12.18

Møteinnkalling Formannskapet 06.12 .18.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 06.12.18.pdf

Formannskapet 22.11.18

Møteinnkalling Formannskapet 22.11.18.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet 22.11.18.pdf

Vedlegg sak 66.pdf

Vedlegg sak 67.pdf

Vedlegg sak 69.pdf

Vedlegg sak 71.pdf

Vedlegg sak 72.pdf

Vedlegg sak 73.pdf

Vedlegg sak 74.pdf

Vedlegg sak 75.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 22.11.18.pdf

Formannskapet 01.11.18

Møteinnkalling Formannskapet 01.11.18.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet 01.11.18.pdf

økonomiplan 2019 - 2022.pdf

Nes menighetsråd - økonomiplan 2019-2022.pdf

Hallingdal barneverntjeneste - budsjett 2019.pdf

Hallingdal brann- og redningstjeneste, budsjett 2019.pdf

Kontrollutvalget - budsjett 2019.pdf

Hallingdal legevakt - nattlegevakt for Hallingdal, budsjett 2019.pdf

Hallingdal vilt og trafikk - støtte.pdf

Kommunale gebyrer.pdf

Søknad om tilskudd og matchingmidler - NTN.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.11.18.pdf

Formannskapet 31.10.18

Møteinnkalling Formannskapet 31.10.10.pdf

Samarbeidsmøte 31.10.18.pdf

Vedlegg sak 59.pdf

Tertialrapport 2. tertial 2018.pdf

Vedlegg sak 61.pdf

Referatsak 12.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 31.10.18.pdf

2018.10.31 Samarbeidsmøte, referat.pdf

Referat fra samarbeidsmøte 26.04.18.pdf

Formannskapet 27.09.18

Møteinnkalling Formannskapet 27.09.18.pdf

Vedlegg sak 54.pdf

Vedlegg sak 55.pdf

Vedlegg sak 56.pdf

Tertialrapport 2. tertial 2018.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 27.09.18.pdf

Formannskapet 28.08.18

Møteinnkalling Formannskapet 28.08.18.pdf

Vedlegg sak 45.pdf

Vedlegg sak 47.pdf

Vedlegg sak 49.pdf

Referatsak 11.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 28.08.18.pdf

Formannskapet 28.06.18

Møteinnkalling Formannskapet 28.06.18.pdf

Vedlegg sak 33.pdf

Vedlegg sak 34.pdf

Vedlegg sak 35.pdf

Vedlegg sak 36.pdf

Vedlegg sak 37.pdf

Vedlegg sak 38.pdf

Vedlegg sak 39.pdf

Vedlegg sak 40.pdf

Vedlegg sak 41.pdf

Vedlegg sak 44.pdf

Møteinnkalling tilleggsliste Formannskapet 28.06.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 28.06.18.pdf

Formannskapet 13.06.18

Møteinnkalling Formannskapet 13.06.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 13.06.18.pdf

Formannskapet 07.06.18

Møteinnkalling Formannskapet 07.06.18.pdf

Vedlegg sak 24.pdf

Vedlegg sak 25.pdf

Vedlegg sak 26.pdf

Vedlegg sak 27.pdf

Vedlegg sak 28.pdf

Vedlegg sak 29.pdf

Vedlegg sak 30.pdf

Referatsak 9 - 10.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 07.06.18.pdf

Formannskapet 06.06.18

Møteinnkalling Formannskapet 06.06.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 06.06.18.pdf

Formannskapet 01.06.18

Møteinnkalling Formannskapet 01.06.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.06.18.pdf

Formannskapet 26.04.18

Møteinnkalling Formannskapet 26.04.18.pdf

Vedlegg sak 15.pdf

Vedlegg sak 16.pdf

Vedlegg sak 17.pdf

Vedlegg sak 18.pdf

Vedlegg sak 19.pdf

Vedlegg sak 20.pdf

Innkalling til samarbeidsmøte med Nes menighetsråd.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 26.04.18.pdf

Referat fra samarbeidsmøte formannskap og Nes menighetsråd 26.04.18.pdf

Formannskapet 22.03.18

Møteinnkalling Formannskapet 22.03.18.pdf

Vedlegg sak 8.pdf

Vedlegg sak 9.pdf

Vedlegg sak 10.pdf

Vedlegg sak 11.pdf

Vedlegg sak 12.pdf

Vedlegg sak 13.pdf

Vedlegg sak 14.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 22.03.18.pdf

Vedlegg til orientering i møte i Formannskapet 22.03.18.pdf

Formannskapet 22.02.18

Møteinnkalling Formannskapet 22.02.18.pdf

Vedlegg sak 3.pdf

Vedlegg sak 4.pdf

Vedlegg sak 5.pdf

Vedlegg sak 6.pdf

Vedlegg sak 7.pdf

Referatsak 3 - 8.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 22.02.18.pdf

Formannskapet 25.01.18

Møteinnkalling Formannskapet 25.01.18.pdf

Vedlegg sak 1.pdf

Referatsak 1-2.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste til møte i Formannskapet 25.01.18.pdf

Saksvedlegg sak 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 25.01.18.pdf

Vedlegg protokoll Formannskapet 25.01.18.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur

Oppvekst-, skole- og kultur 11.12.18

Møte i Oppvekst-, skole – og kulturutvalg 11.12.18 er avlyst grunnet få saker.

Oppvekst-, skole- og kultur 20.11.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11.2018.pdf

Referatsak 36-18 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11.2018.pdf

Referatsak 37-18 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11.2018.pdf

Referatsak 38-18 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11.2018.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11 .2018.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 23.10.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.2018.pdf

Saksvedlegg sak 16-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Saksvedlegg sak 17-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Saksvedlegg sak 18-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Saksvedlegg sak 19-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Saksvedlegg sak 20-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Saksvedlegg sak 21-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Saksvedlegg sak 22-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Referatsak sak 31-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Referatsak sak 32-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Referatsaker sak 33-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Referatsaker sak 34-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Referatsaker sak 35-18 Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst,- skole- og kulturutvalg 23.10.18.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 25.09.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Saksvedlegg sak 13-18 Nes oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Saksvedlegg sak 14-18 Nes oppvekst-, skole. og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Tertialrapport 2. tertial 2018.pdf

Referatsaker sak 19-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 20-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 21-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 22-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 23-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 24-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 25-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 26-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 27-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 28-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 29-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Referatsaker sak 30-18 Nes Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.09.18.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 28.08.18

Møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 28.08.18 er avlyst grunnet få vedtakssaker

Oppvekst-, skole- og kultur 19.06.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.06.2018.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.06.2018.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.06.2018.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.06.18.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 29.05.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.05.2018.pdf

Saksvedlegg for Nes Oppvekst-, skole- og kultur 29.05.2018.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.05.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.05.2018.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 24.04.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 24.04.18.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 24.04.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 24.04.2018.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 20.03.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.03.18.pdf

Saksvedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.03.18.pdf

Referatsaker for Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.03.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.03.18.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 20.02.18

Møtet er avlyst grunnet få saker til behandling

Oppvekst,- skole- og kultur 23.01.18

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.01.18.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.01.18.pdf

Helse og sosialutvalget

Helse og sosialutvalget 12.12.18

Møte i Helse- og sosialutvalget 12.12.18 blir avlyst pga for lite saker.

Helse og sosialutvalget 21.11.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 21.11.18.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 21.11.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 21.11.18.pdf

Helse og sosialutvalget 24.10.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 24.10.18.pdf

Hovedutvalgsrapport - høst 2018.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 24.10.18.pdf

Helse og sosialutvalget 26.09.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 26.09.18.pdf

Saksvedlegg sak 11-18 til møte i Helse-og Sosialutvalg 26.09.18.pdf

Saksvedlegg sak 12-18 til møte i Helse-og Sosialutvalg 26.09.18.pdf

Tertialrapport 2. tertial 2018.pdf

Referatsak til møte i Helse- og sosialutvalg 26.09.18.pdf

Signert protokoll etter Helse- og sosialutvalg 26.09.18.pdf

Helse og sosialutvalget 29.08.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 29.08.18.pdf

Referatsak til møte i Helse- og sosialutvalget 29.08.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 29.08.18.pdf

Helse og sosialutvalget 20.06.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 20.06.18.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 20.06.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalg 20.06.18.pdf

Helse og sosialutvalget 30.05.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 30.05.18.pdf

Møteinnkalling tilleggsliste Helse- og sosialutvalget 30.05.18.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalg 30.05.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalg 30.05.18.pdf

Helse og sosialutvalget 25.04.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalg 25.04.18.pdf

Referatsak i Helse- og sosialutvalget 25.04.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 25.04.18.pdf

Helse og sosialutvalget 21.03.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 21.03.18.pdf

Referatsaker Helse- og sosialutvalg 21.03.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 21.03.18.pdf

Helse og sosialutvalget 21.02.18

Møtet er avlyst grunnet få saker til behandling.

Helse og sosialutvalget 24.01.18

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 24.01.18.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 24.01.18.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 24.01.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 24.01.18.pdf

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg 11.12.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Vedlegg sak 67 Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Vedlegg sak 68 Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Vedlegg sak 69 Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Vedlegg sak 70 Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Vedlegg sak 71 Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 11.12.18.pdf

Teknisk utvalg 20.11.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 20.11.18.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 20.11.18.pdf

Referatsak Teknisk utvalg 20.11.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 20.11.18.pdf

Teknisk utvalg 23.10.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 23.10.18.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 23.10.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 23.10.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 23.10.18.pdf

Teknisk utvalg 02.10.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 02.10.18.pdf

Vedlegg sak 49 Teknisk utvalg 02.10.18.pdf

Vedlegg sak 50 Teknisk utvalg 02.10.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 02.10.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 02.10.18.pdf

Teknisk utvalg 13.09.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 13.09.18.pdf

Vedlegg TU sak 47.pdf

Vedlegg TU sak 48.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 13.09.18.pdf

Teknisk utvalg 28.08.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 28.08.18.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 28.08.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 28.08.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 28.08.18.pdf

Teknisk utvalg 19.06.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 19.06.18.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 19.06.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 19.06.18.pdf

Møteinnkalling Teknisk utvalg 19.06.18 - tilleggsliste.pdf

Referatsak Teknisk utvalg 19.06.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 19.06.18.pdf

Teknisk utvalg 29.05.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 26 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 27 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 28 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 29 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 30 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 31 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 32 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 33 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Vedlegg sak 35 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Referatsaker 11-13 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Referatsak 14 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Referatsak 15 Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 29.05.18.pdf

Teknisk utvalg 24.04.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 24.04.18.pdf

Vedleggsliste sak 21-18 Teknisk utvalg 24.04.18.pdf

Vedleggsliste sak 22-18 Teknisk utvalg 24.04.18.pdf

Vedleggsliste sak 23-18 Teknisk utvalg 24.04.18.pdf

Vedleggsliste sak 24-18 Teknisk utvalg 24.04.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 24.04.18.pdf

Møteprotokoll Teknisk utvalg 24.04.18.pdf

Teknisk utvalg 20.03.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 20.03.18..pdf

Vedleggsliste sak 14-18 - 16-18 Teknisk utvalg 20.03.18.pdf

Vedleggsliste sak 17-18 - 20-18 Teknisk utvalg 20.03.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 20.03.18..pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 20.03.18.pdf

Teknisk utvalg 20.02.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 20.02.18.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 20.02.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 20.02.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 20.02.18.pdf

Teknisk utvalg 23.01.18

Møteinnkalling Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Vedlegg sak 2 og 3 Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Vedlegg sak 4 Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Vedlegg sak 5 Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Vedlegg sak 7 Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Vedlegg sak 8 Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Vedlegg sak 9 Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 23.01.18.pdf

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget 12.12.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 12.12.18.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 12.12.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 12.12.18.pdf

Kommuneplanutvalget 21.11.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 21.11.18.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 21.11.18.pdf

Referatsak Kommuneplanutvalget 21.11.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 21.11.18.pdf

Kommuneplanutvalget 26.09.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 26.09.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 26.09.18.pdf

Kommuneplanutvalget 29.08.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 29.08.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 29.08.18.pdf

Kommuneplanutvalget 20.06.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 20.06.18.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 20.06.18 - sak 15-18.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 20.06.18 - sak 16-18 - plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 20.06.18 - sak 16-18 - konsekvensutredning del 1 - del 5.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 20.06.18 - sak 16-18 - høringsinnspill del 1.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 20.06.18 - sak 16-18 - høringsinnspill del 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 20.06.18.pdf

Kommuneplanutvalget 05.06.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 05.06.18.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 05.06.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 05.06.18.pdf

Kommuneplanutvalget 25.04.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 25.04.18.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 25.04.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 25.04.18.pdf

Kommuneplanutvalget 21.03.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 21.03.18.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 21.03.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 21.03.18.pdf

Kommuneplanutvalget 21.02.18 AVLYST

Møtet er avlyst

Kommuneplanutvalget 24.01.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 24.01.18.pdf

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 24.01.18 - tilleggsliste.pdf

Vedlegg sak 3 Kommuneplanutvalget 24.01.18.pdf

Vedlegg sak 4 Kommuneplanutvalget 24.01.18.pdf

Vedlegg sak 6 Kommuneplanutvalget 24.01.18.pdf

Vedlegg sak 7 Kommuneplanutvalget 24.01.18.pdf

Vedlegg sak 8 Kommuneplanutvalget 24.01.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 24.01.18.pdf

Kommuneplanutvalget ekstra møte 08.01.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 08.01.18.pdf

Planbestemmer kommuneplan for 2015-2025 - 2. gangs behandling.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel 2. gangsbehandling-A0.pdf

Planbeskrivelse kommuneplan for 2015-2025 - 2.gangs behandling.pdf

Høringsuttalelser mm. fra regionale myndigheter.pdf

Private forslag- del 1.pdf

Private forslag- del 2.pdf

Private forslag- del 3.pdf

Private forslag- del 4.pdf

Innspill Stigebu.pdf

56-224, Liaset - klage på vedtak om dispensasjon til oppføring av hytte i LNF-område.pdf

Konsekvensutredning - etter oppstart, del 1.pdf

Konsekvensutredning - LNF-tomter, del 2.pdf

Konsekvensutredning - egne forslag, del.pdf

Konsekvensutredning - innspill etter 1. gangs behandling, del 4.pdf

Vedlegg 1 KPA Nes - Bestemmelser om skilting.pdf

Vedlegg 2 KPA Nes - Bestemmelser om campingplasser.pdf

Vedlegg 3 KPA Nes - Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 08.01.18.pdf

Kommuneplanutvalget 03.01.18

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 03.01.18.pdf

Planbestemmer kommuneplan for 2015-2025 - 2. gangs behandling.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel 2. gangsbehandling-A0.pdf

Planbeskrivelse kommuneplan for 2015-2025 - 2.gangs behandling.pdf

Høringsuttalelser mm. fra regionale myndigheter.pdf

Private forslag- del 1.pdf

Private forslag- del 2.pdf

Private forslag- del 3.pdf

Private forslag- del 4.pdf

Innspill Stigebu.pdf

56-224, Liaset - klage på vedtak om dispensasjon til oppføring av hytte i LNF-område.pdf

Konsekvensutredning - etter oppstart, del 1.pdf

Konsekvensutredning - LNF-tomter, del 2.pdf

Konsekvensutredning - egne forslag, del.pdf

Konsekvensutredning - innspill etter 1. gangs behandling, del 4.pdf

Vedlegg 1 KPA Nes - Bestemmelser om skilting.pdf

Vedlegg 2 KPA Nes - Bestemmelser om campingplasser.pdf

Vedlegg 3 KPA Nes - Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 03.01.18.pdf

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget 27.09.18

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 27.09.2018.pdf

Saksvedlegg Administrasjonsutvalget 27.09.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 27.09.18.pdf

Administrasjonsutvalget 22.03.18

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 22.03.18.pdf

Saksvedlegg Administrasjonsutvalget 22.03.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 22.03.18.pdf

Valgnemnd

Valgnemnda 08.11.18

Møteinnkalling Valgnemnda 08.11.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 08.11.18.pdf

Valgstyret

Valgstyret 01.11.18

Møteinnkalling Valgstyret 01.11.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 01.11.18.pdf

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget 06.12.18

Møteinnkalling Kontrollutvalget 06.12.2018.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 06.12.18 3-Sak-19 Eierskapsmelding Nes kommune (002).pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 06.12.18 4.1 Utbygg. av VA-anlegg - mva-behand. Kundebrev fra Kom.rev_ (002).pdf

16-00508-95 2018-087-Nes- Oversendelse Kontrollutvalgets revisjonsrapport.pdf

Nes Revisjonsrapport.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 06.12.18.pdf

Kontrollutvalget 02.10.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Kontrollutvalget 14.09.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 14.09.18.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 14.08.18.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 14.09.18.pdf

Kontrollutvalget 05.09.18

Innkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Protokoll etter fellesmøte kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Vedlegg til protokoll etter fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Kontrollutvalget 28.05.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.05.18 - ny møtedato.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 28.05.18.pdf

Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 2017.pdf

Følgemail.pdf

Kontrollutvalget 09.05.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 09.05.18.pdf

Kontrollutvalget 20.02.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.02.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.02.18.pdf

Kontrollutvalget fellesmøte 30.01.18

Innkalling til fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Vedlegg_ Ny saksliste fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Vedlegg_ Kommunerevisjon IKS - Styrets redegjørelse til kontrollutvalget i Nes.pdf

Vedlegg_ Mal, Kontrollutvalgene - arbeid og samarbeid. Revisjon, sekretariat.pdf

Vedlegg_ Følgeskriv.pdf

Vedlegg_ Følgeskriv2.pdf

Møtereferat fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Klagenemnd

Klagenemnd 26.04.18

Møteinnkalling Klagenemnda 26.04.18.pdf

Vedlegg til møte i Klagenemnd 26.04.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnd 26.04.18.pdf

Klagenemnd for eiendomsskatt

Takstnemnd for eiendomsskatt

Takstnemnd for eiendomsskatt 16.02.18

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 16.02.18.pdf

Vedlegg til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 16.02.18.pdf

Protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt.pdf

Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

Referater Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

2018

Referat viltnemnda_2018-04-03.pdf

2017

Møtereferat 03.04.17.pdf

Møtereferat 12.06.17.pdf

2016

Møtereferat 20.01.16.pdf

Møtereferat 06.06.16.pdf

Møtereferat 04.07.16.pdf

Referat viltnemnda 08.08.16.pdf

2015

Referat viltnemnda_2015-09-21.pdf

Referat viltnemnda_2015-03-23.pdf

2014

Referat viltnemnda_2014-03-11.pdf

2013

Referat viltnemnda_2013-06-03.pdf

Referat viltnemnda_2013-02-26.pdf

2012

12-00610-3 Referat viltnemnda_2012-05-08.pdf

12-00610-2 Referat viltnemnda_2012-04-23.pdf

12-00610-1 Møte i viltnemnda_2012-01-10.pdf

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre 11.12.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.12.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn og unges kommunestyre 11.12.18.pdf

Barn og unges kommunestyre 11.10.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.10.18.pdf

Reglement for Barn og unges kommunestyre (BUK).pdf

Vedtekter Hallingdal ungdomsråd.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 11.10.18.pdf

Barn og unges kommunestyre 31.05.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 31.05.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn og unges kommunestyre 31.05.18.pdf

Barn og unges kommunestyre 12.02.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 12.02.18.pdf

Nesfjella til sentrum - informasjon til Kommunestyret 14.12.17.pdf

Nesfjella til sentrum - sentrumsutvikling i Nesbyen, utgitt av Norske arkitekters landsforbund.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 12.02.18.pdf

Eldrerådet 

Eldrerådet 27.11.18

Innkalling til møte i Eldrerådet 27.11.18.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 27.11.18.pdf

Eldrerådet 27.08.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 27.08.18.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 27.08.18.pdf

Eldrerådet 28.05.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 28.05.18.pdf

Referat fra Eldrerådet mandag 28.05.18.pdf

Eldrerådet 12.03.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 12. mars 2018.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet mandag 12.03.18.18.pdf

Høringsuttalelse - Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030.pdf

Eldrerådet 19.02.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 19.02.18.pdf 

Referat fra møte i Eldrerådet mandag 19.02.18.pdf

Gruppeledermøter

22.10.2018

Kl. 18.00 på ordførers kontor

  • Saker til Hallingtinget
  • Forståelse av gruppelederfunksjonen, jfr sak i kommunestyret sist torsdag.
  • Ordførers vurdering av prioritering av oppgaver, jfr kritikk av Brüssel-tur
  • Hva gjør vi for å unngå lange kommunestyremøter
  • Eventuelt

Referat gruppeledermøte 22.10.18.pdf

25.01.2018

Referat gruppeledermøte 25.01.2018.pdf

Budsjettkonferanse

Budsjettkonferanse 25.10.18

Innkalling til budsjettkonferanse 25.10.18.pdf

Hovedutvalgsrapport - høst 2018.pdf

Budsjettkonferanse 18.06.18

Innkalling til budsjettkonferanse 18.06.18.pdf

Presentasjoner - budsjettkonferanse 18.06.18.pdf

Nytt rettet, Mulighet for innsparing i budsjettet - konsekvens 2018, helse og omsorg.pdf

Budsjettkonferanse

Innkalling til Budsjettkonferanse 15.03.17 - kommunestyrets medlemmer.pdf

BUDSJETTKONFERANSE 15.3.2017.pptx

Budsjett 2018 oppvekst og kultur.pptx

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget 17.12.2018

Møte i Arbeidsmiljøutvalget 17.12.18 er avlyst.

Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 03.09.18.pdf

Vedlegg til møte i Arbeidsmiljøutvalget 03.09.18.pdf

Referatsaker til møte i Arbeidsmiljøutvalget 03.09.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget 03.09.18.pdf

Arbeidsmiljøutvalget 14.02.2018

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 14.02.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 14.02.18.pdf

HMS - Aktivitetsplan for Nes kommune 2018, vedtatt i møte i Arbeidsmiljøutvalget 14.02.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.18 kl 09.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.10.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.10.18 kl 09.00.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.10.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.18 kl 09.00.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06.18.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.05.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.05.18.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne torsdag 03.05.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.03.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.03.18.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne torsdag 01.03.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.02.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.02.18.pdf