Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakslister og møteprotokoller 2019/2020

Kommunestyret

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret. 

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

Kommunestyret 24.03.20

Møteinnkalling Kommunestyret 24.03.2020.pdf

Vedlegg sak 7.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 24.03.2020.pdf

Avstemming kommunestyremøte 24.03.2020.pdf

Kommunestyret 19.03.20

Møteinnkalling Kommunestyret 19.03.2020.pdf

Vedlegg sak 6.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 19.03.2020.pdf

Kommunestyret 12.03.20

Møtet utsatt

Kommunestyret 13.02.20

Møteinnkalling Kommunestyret 13.02.2020.pdf

Grunngitt spørsmål.pdf

Forprosjekt Nytt Nesbyen renseanlegg.pdf

Vedlegg sak 1.pdf

Vedlegg sak 2.pdf

Vedlegg sak 3.pdf

Vedlegg sak 4.pdf

Referatsak 1.pdf

Referatsak 2.pdf

Referatsak 3.pdf

Referatsak 4.pdf

Referatsak 5.pdf

Referatsak 6.pdf

Referatsak 7.pdf

Referatsak 8.pdf

Referatsak 9.pdf

Referatsak 10.pdf

Referatsak 11.pdf

Referatsak 12.pdf

Referatsak 13.pdf

Referatsak 14.pdf

Referatsak 15.pdf

Referatsak 16.pdf

Referatsak 17.pdf

Referatsak 18.pdf

Signert protokoll fra møte i Kommunestyret 13.02.2020.pdf

Svar_ Grunngitt spørsmål - brev til innbyggerne med beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.pdf

Svar_ Grunngitt spørsmål vedrørende tiltaket _Inn på tunet.pdf

Kommunestyret 12.12.19

Møteinnkalling Kommunestyret 12.12.19.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 12.12.19.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste2 Kommunestyret 12.12.19.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste 3.pdf

Vedlegg sak 96.pdf

Vedlegg sak 98.pdf

Vedlegg sak 99.pdf

Vedlegg sak 101.pdf

Vedlegg sak 104.pdf

Vedlegg sak 106.pdf

Vedlegg sak 111.pdf

Vedlegg sak 112.pdf

Økonomiplan 2020-2023.pdf

Nes kirkelige fellesråd, budsjett 2020.pdf

Forslag til budsjett for Hallingdal barnevernteneste 2020.pdf

Budsjett 2020, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS.pdf

Kontrollutvalgets budsjett 2020.pdf

Fortsatt støtte til Nesbyen frivilligsentral.pdf

2020 Søknad Driftstilskudd og Matchingmidler til NTN.pdf

Satser betalingsreglement oppvekst og kultur.pdf

Formannskapet 14. november 2019.pdf

Budsjettkonferanse 23. oktober 2019.pdf

Fritak eiendomsskatt § 7a - lag og forreninger.pdf

Presentasjon om Nes folkebibliotek 2019.pdf

Vedlegg sak 117.pdf

Referatsak 86.pdf

Referatsak 87.pdf

Referatsak 88.pdf

Referatsak 89.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 12.12.2019.pdf

Kommunestyret 28.11.19

Møteinnkalling Kommunestyret 28.11.19.pdf

Vedlegg sak 85.pdf

Vedlegg sak 87.pdf

Vedlegg sak 88.pdf

Vedlegg sak 89.pdf

Vedlegg sak 91.pdf

Referatsak 74.pdf

Referatsak 75.pdf

Referatsak 76.pdf

Referatsak 77.pdf

Referatsak 78.pdf

Referatsak 79.pdf

Referatsak 80.pdf

Referatsak 81.pdf

Referatsak 82.pdf

Referatsak 83.pdf

Referatsak 84.pdf

Referatsak 85.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 28.11.19.pdf

Kommunestyret 07.11.19

Møteinnkalling Kommunestyret 07.11.19.pdf

Vedlegg sak 70.pdf

Vedlegg sak 71.pdf

Vedlegg sak 72.pdf

Vedlegg sak 73.pdf

Vedlegg sak 74.pdf

Vedlegg sak 75.pdf

Vedlegg sak 77.pdf

Vedlegg sak 78.pdf

Vedlegg sak 79.pdf

Vedlegg sak 80.pdf

Referatsak 72.pdf

Referatsak 73.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 07.11.19.pdf

Kommunestyret 10.10.19

Møteinnkalling Kommunestyret 10.10.19.pdf

Vedlegg sak 52.pdf

Vedlegg sak 56.pdf

Vedlegg sak 68.pdf

Vedlegg sak 69.pdf

Signert protokoll etter konstituerende møte i Kommunestyret 10.10.19.pdf

Kommunestyret 05.09.19

Møteinnkalling Kommunestyret 05.09.19.pdf

Vedlegg sak 43.pdf

Vedlegg sak 44.pdf

Vedlegg sak 46.pdf

Vedlegg sak 47.pdf

Vedlegg sak 48.pdf

Vedlegg sak 49.pdf

Vedlegg sak 50.pdf

Vedlegg sak 51.pdf

Referatsak 59.pdf

Referatsak 60.pdf

Referatsak 61.pdf

Referatsak 62.pdf

Referatsak 63.pdf

Referatsak 64.pdf

Referatsak 65.pdf

Referatsak 66.pdf

Referatsak 67.pdf

Referatsak 68.pdf

Referatsak 69.pdf

Referatsak 70.pdf

Referatsak 71.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 05.09.19.pdf

Kommunestyret 20.06.19

Møteinnkalling Kommunestyret 20.06.19.pdf

Vedlegg sak 25.pdf

Vedlegg sak 26.pdf

Vedlegg sak 27.pdf

Vedlegg sak 28.pdf

Vedlegg sak 29.pdf

Vedlegg sak 33.pdf

Vedlegg sak 36.pdf

Vedlegg sak 37.pdf

Vedlegg sak 38.pdf

Vedlegg sak 39.pdf

Vedlegg sak 40.pdf

Vedlegg sak 42.pdf

Referatsak 38.pdf

Referatsak 39.pdf

Referatsak 40.pdf

Referatsak 41.pdf

Referatsak 42.pdf

Referatsak 43.pdf

Referatsak 44.pdf

Referatsak 45.pdf

Referatsak 46.pdf

Referatsak 47.pdf

Referatsak 48.pdf

Referatsak 49.pdf

Referatsak 50.pdf

Referatsak 51.pdf

Referatsak 52.pdf

Referatsak 53.pdf

Referatsak 54.pdf

Referatsak 55.pdf

Referatsak 56.pdf

Referatsak 57.pdf

Referatsak 58.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 20.06.19.pdf

Interpellasjon til kommunestyremøte i juni.pdf

Svar på_ Interpellasjon om heltidskultur ved ansettelser i Nes kommune.pdf

Kommunestyret 09.05.19

Møteinnkalling Kommunestyret 09.05.19.pdf

Vedlegg sak 19.pdf

Vedlegg sak 20.pdf

Vedlegg sak 21.pdf

Vedlegg sak 22.pdf

Vedlegg sak 23.pdf

Vedlegg sak 24.pdf

Referatsak 35.pdf

Referatsak 36.pdf

Referatsak 37.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 09.05.19.pdf

Kommunestyret 11.04.19

Møteinnkalling Kommunestyret 11.04.19.pdf

Vedlegg sak 16.pdf

Vedlegg sak 17.pdf

Vedlegg sak 18.pdf

Referatsak 23.pdf

Referatsak 24.pdf

Referatsak 25.pdf

Referatsak 26.pdf

Referatsak 27.pdf

Referatsak 28.pdf

Referatsak 29.pdf

Referatsak 30.pdf

Referatsak 31.pdf

Referatsak 32.pdf

Referatsak 33.pdf

Referatsak 34.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 11.04.19.pdf

Kommunestyret 28.03.19

Møteinnkalling Kommunestyret 28.03.19.pdf

Vedlegg sak 13.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 28.03.19.pdf

Grunngitt spørsmål vedr. utbygging av fiber på Svenkerud og området rundt.pdf

Svar på grunngitt spørsmål om utbygging av fibernett for Svenkerud med området rundt.pdf

Kommunestyret 07.03.19

Møteinnkalling Kommunestyret 07.03.19.pdf

Vedlegg sak 5.pdf

Vedlegg sak 9.pdf

Vedlegg sak 10.pdf

Vedlegg til møte i kommunestyret 07.03.19, sak 11.pdf

Referatsak 16.pdf

Referatsak 17.pdf

Referatsak 18.pdf

Referatsak 19.pdf

Referatsak 20.pdf

Referatsak 21.pdf

Referatsak 22.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 07.03.19.pdf

Grunngitt spørsmål vedrørende åpne møter.pdf

Svar på grunngitt spørsmål vedrørende åpne møter.pdf

Kommunestyret 07.02.19

Møteinnkalling Kommunestyret 07.02.19.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 07.02.19.pdf

Vedlegg sak 1.pdf

Vedlegg sak 3.pdf

Referatsak 1.pdf

Referatsak 2.pdf

Referatsak 3.pdf

Referatsak 4.pdf

Referatsak 5.pdf

Referatsak 6.pdf

Referatsak 7.pdf

Referatsak 8.pdf

Referatsak 9.pdf

Referatsak 10.pdf

Referatsak 11.pdf

Referatsak 12.pdf

Referatsak 13.pdf

Referatsak 14.pdf

Referatsak 15.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 07.02.19.pdf

Formannskap

Formannskap 31.03.20

Møteinnkalling - fjernmøte Formannskap 31.03.2020.pdf

Vedlegg sak 5.pdf

Vedlegg sak 6.pdf

Vedlegg sak 7.pdf

Vedlegg sak 8.pdf

Vedlegg sak 9.pdf

Vedlegg sak 10.pdf

Vedlegg sak 11, del 1.pdf

Vedlegg sak 11, del 2.pdf

Vedlegg sak 11, del 3.pdf

Vedlegg sak 11, del 4.pdf

Vedlegg sak 11, del 5.pdf

Vedlegg sak 13, del 1.pdf

Vedlegg sak 13, del 2.pdf

Vedlegg sak 13, del 3.pdf

Signert protokoll etter møte (fjernmøte) i Formannskap 31.03.2020.pdf

Formannskap 20.02.20

Møteinnkalling Formannskap 20.02.2020.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskap 20.02.2020.pdf

Notat i forbindelse med grunngitt spørsmål _Inn på tunet_ Kommunestyret 13.02.2020.pdf

Referatsak 1.pdf

Referatsak 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskap 20.02.2020.pdf

Regnskap 2019 - foreløpig status.pdf

Økonomiske oversikter per 19.02.2020.pdf

Formannskap 30.01.20

Møteinnkalling Formannskap 30.01.2020.pdf

Vedlegg sak 1.pdf

Vedlegg sak 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskap 30.01.2020.pdf

Formannskap 26.11.19

Innkalling til møte i Formannskap 26.11.19.pdf

Vedlgg sak 31 Økonomiplan for 2020-2023.pdf

Vedlegg sak 31.pdf

Vedlegg 31 Rådmannens presentasjoner.pdf

Vedlegg sak 34.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskap 26.11.19.pdf

Formannskap 14.11.19

Møteinnkalling Formannskap 14.11.19.pdf

Vedlegg til møteinnkalling Formannskap 14.11.19.pdf

Samarbeidsmøte fellesråd og formannskap 14.11.19.pdf

Samarbeidsmøte, referat 16.06.19.pdf

Nes kommune, budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.pdf

Følgemail.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskap 14.11.19.pdf

Referat samarbeidsmøte fellesråd - formannskap 14.11.19.pdf

Formannskap 31.10.19

Møteinnkalling Formannskap 31.10.19.pdf

Vedlegg sak 28.pdf

Vedlegg sak 28, del 2.pdf

Vedlegg sak 29.pdf

Vedlegg sak 30.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskap 31.10.19.pdf

Formannskap 29.08.19

Møteinnkalling Formannskapet 29.08.19.pdf

Vedlegg sak 22.pdf

Vedlegg sak 23.pdf

Vedlegg sak 24.pdf

Vedlegg sak 25.pdf

Vedlegg sak 26.pdf

Vedlegg sak 27.pdf

Referatsak 1.pdf

Referatsak 2.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskap 29.08.19.pdf

Prognose budsjett pr 31.07.19.pdf

Nye tiltak 2020.pdf

Nye investeringer 2020.pdf

Næringsfondet 2019, per 31.08.19.pdf

Formannskap 06.06.19

Møteinnkalling Formannskapet 06.06.19.pdf

Innkalling til samarbeidsmøte Nes menighetsråd og formannskap 06.06.19.pdf

Referat fra samarbeidsmøte 31.10.18.pdf

Årsmelding for Nes menighetsråd 2018.pdf

Følgemail.pdf

Årsmelding 2018 - Nes kommune.pdf

Regnskap 2018 - Nes kommune.pdf

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018.pdf

Vedlegg sak 13, Tertialrapport 1. tertial 2019 (06.06.19).pdf

Vedlegg sak 14.pdf

Vedlegg sak 15.pdf

Vedlegg sak 16.pdf

Vedlegg sak 17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 06.06.19.pdf

Protokoll etter samarbeidsmøte formannskap_menighetsråd 06.06.19.pdf

Formannskap 25.04.19

Møteinnkalling Formannskapet 25.04.19.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet 25.04.19.pdf

Vedlegg sak 7.pdf

Vedlegg sak 8.pdf

Vedlegg sak 9.pdf

Vedlegg sak 10.pdf

Vedlegg sak 11.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 25.04.19.pdf

Formannskap 21.03.19

Møteinnkalling Formannskapet 21.03.19.pdf

Vedlegg sak 2.pdf

Vedlegg sak 3.pdf

Vedlegg sak 5.pdf

Vedlegg sak 6.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 21.03.19.pdf

Formannskap 21.02.19

Møteinnkalling Formannskapet 21.02.19.pdf

Vedlegg sak 1.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 21.02.19.pdf

Formannskap 24.01.19

Møteinnkalling Formannskapet 24.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 24.01.19.pdf

Referat fra møte i Politiråd 24.01.19.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur

Oppvekst,- skole,- og kultur 18.02.20

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 18.02.20.pdf

Vedlegg sak 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Vedlegg sak 2 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 2 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 3 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 4 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 18.02.20.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 10.12.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 10.12.19.pdf

Vedlegg til sak 23 i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 10.12.19.pdf

Referatsak 21 Oppvekst-, skole og kulturutvalg 10.12.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 10.12.19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 20.11.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11.19.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 20.11.19.pdf

Presentasjon av Nes folkebibliotek 2019.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 29.10.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Saksvedlegg til møte i Oppvekst-,skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Referatsak 16-19 til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Referatsak 17-19 til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Referatsak 18-19 til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Referatsak 19-19 til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Referatsak 20-19 til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 29.10.19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 27.08.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.08.19.pdf

Saksvedlegg til sak 12-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Saksvedlegg til sak 13-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Saksvedlegg til sak 14-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 8-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 9-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 10-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 11-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 12-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 13-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 14-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Referatsak 15-19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.08.19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 18.06.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 18.06.19.pdf

Referatsak til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 18.06.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 18.06.19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 21.05.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.05.19.pdf

Saksvedlegg sak 6.19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.05.19.pdf

Saksvedlegg sak 10.19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.05.19.pdf

Referatsak sak 5.19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.05.19.pdf

Referatsak sak 6.19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.05.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.05.19.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.08.19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 23.04.19

Avlyst

Oppvekst,- skole- og kultur 19.03.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.03.19.pdf

Vedlegg til sak 4 - 19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.03.19.pdf

Vedlegg til sak 5 - 19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.03.19.pdf

Referatsak 3 - 19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.03.19.pdf

Referatsak 4 - 19 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.03.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.03.19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 19.02.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.02.19.pdf

Saksvedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.02.19.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.02.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.02 .19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 22.01.19

Da det ikke er vedtakssaker til møtet i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.01.19 er det i samråd med utvalgsleder og administrasjon besluttet å avlyse møtet.

Helse og sosialutvalg

Helse og sosialutvalg 18.02.20

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalg 18.02.20.pdf

Vedlegg sak 1 Helse- og sosialutvalg.pdf

Referatsak 1 Helse- og sosialutvalg.pdf

Referatsak 2 Helse- og sosialutvalg.pdf

Referatsak 3 Helse- og sosialutvalg.pdf

Referatsak 4 Helse- og sosialutvalg.pdf

Referatsak 5 Helse- og sosialutvalg.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalg 18.02.20.pdf

Helse og sosialutvalg 11.12.19

Møte i Helse- og sosialutvalg 11.12.19 er avlyst pga lite saker.

Helse og sosialutvalg 20.11.19

Møte i Helse- og sosialutvalg 20.11.19 er avlyst pga lite saker.

Helse og sosialutvalg 30.10.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalg 30.10.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse-og sosialutvalg 30.10.19.pdf

Helse og sosialutvalg 28.08.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 28.08.19.pdf

Saksvedlegg til sak 6-19 Helse- og sosialutvalget.pdf

Saksvedlegg til sak 7-19 Helse- og sosialutvalget.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 28.08.19.pdf

Helse os sosialutvalg 18.06.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 18.06.19.pdf

Referatsak 7.pdf

Referatsak 8.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 18.06.19.pdf

Helse og sosialutvalg 22.05.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 22.05.19.pdf

Referatsak til Helse- og sosialutvalget 22.05.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 22.05.19.pdf

Helse og sosialutvalg 24.04.19

Avlyst

Helse og sosialutvalg 20.03.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 20.03.19.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 20.03.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 20.03.19.pdf

Helse og sosialutvalg 20.02.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 20.02.19.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 20.02.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 20.02.19.pdf

Helse og sosialutvalg 23.01.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 23.01.19.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 23.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 23.01.19.pdf

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg 12.03.20

Møteinnkalling Teknisk utvalg 12.03.20.pdf

Vedlegg sak 16, del 1, teknisk utvalg 12.03.20.pdf

Vedlegg sak 16, del 2, teknisk utvalg 12.03.20.pdf

Vedlegg sak 16, del 3, teknisk utvalg 12.03.20.pdf

Teknisk utvalg 18.02.20

Møteinnkalling Teknisk utvalg 18.02.20.pdf

Vedlegg sak 12 teknisk utvalg 18.02.20.pdf

Vedlegg sak 13 teknisk utvalg 18.02.20.pdf

Vedlegg sak 14 teknisk utvalg 18.02.20.pdf

Vedlegg sak 15 teknisk utvalg 18.02.20.pdf

Referatsak 2 teknisk utvalg 18.02.20.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 18.02.20.pdf

Teknisk utvalg 28.01.20

Møteinnkalling Teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 1 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 2 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 4 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 5 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 6 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 7 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 8 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 9 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 10 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Vedlegg sak 11 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Referatsak 1 teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 28.01.20.pdf

Teknisk utvalg 10.12.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Vedlegg sak 53 teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Vedlegg sak 54 teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Vedlegg sak 55 teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Vedlegg sak 56 teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Vedlegg sak 57 teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Vedlegg sak 59 teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Referatsak 7 teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 10.12.19.pdf

Teknisk utvalg 21.11.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 21.11.19.pdf

Vedlegg sak 52 teknisk utvalg 21.11.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 21.11.19.pdf

Teknisk utvalg 29.10.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 37 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 38 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 39 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 40 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 41 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 42 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 43 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 44 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 45 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Vedlegg sak 46 teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 29.10.19.pdf

Teknisk utvalg 27.08.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Vedlegg sak 30 Teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Vedlegg sak 31 Teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Vedlegg sak 32 Teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Vedlegg sak 33 Teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Vedlegg sak 36 Teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Referatsak teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 27.08.19.pdf

Teknisk utvalg 18.06.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Vedlegg sak 20 Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Vedlegg sak 21 Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Vedlegg sak 22 Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Vedlegg sak 23 Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Vedlegg sak 24 Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Vedlegg sak 29 Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Referatsaker Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 18.06.19.pdf

Teknisk utvalg 21.05.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 21.05.19.pdf

Vedlegg sak 17 Teknisk utvalg 21.05.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 21.05.19.pdf

Teknisk utvalg 23.04.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Vedlegg sak 11 Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Vedlegg sak 12 Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Vedlegg sak 13 Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Vedlegg sak 14 Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Vedlegg sak 15 Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Vedlegg sak 16 Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 23.04.19.pdf

Teknisk utvalg 19.03.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 19.03.19.pdf

Vedlegg sak 9 Teknisk utvalg 19.03.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 19.03.19.pdf

Teknisk utvalg 07.03.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 07.03.19.pdf

Vedlegg sak 8 Teknisk utvalg 07.03.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 07.03.19.pdf

Teknisk utvalg 19.02.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 3 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 4 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 5 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 6 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 7 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Referatsak Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Teknisk utvalg 22.01.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Referatsak Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Kommuneplanutvalg

Kommuneolanutvalg 19.02.20

Møteinnkalling Kommuneplanutvalg 19.02.20.pdf

Vedlegg sak 1 Kommuneplanutvalg 19.02.20.pdf

Vedlegg sak 2 Kommuneplanutvalg 19.02.20.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 19.02.20.pdf

Kommuneplanutvalg 11.12.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalg 11.12.19.pdf

Vedlegg sak 13 Kommuneplanutvalg 11.12.19.pdf

Vedlegg sak 14 Kommuneplanutvalg 11.12.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalg 11.12.19..pdf

Kommuneplanutvalg 30.10.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalg 30.10.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalg 30.10.19.pdf

Kommuneplanutvalg 24.09.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 24.09.19.pdf

Vedlegg sak 10 Kommuneplanutvalget 24.09.19.pdf

Vedlegg sak 11 Kommuneplanutvalget 24.09.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 24.09.19.pdf

Kommuneplanutvalg 28.08.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 28.08.19.pdf

Vedlegg sak 8 Kommuneplanutvalget 28.08.19.pdf

Vedlegg sak 9 Kommuneplanutvalget 28.08.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 28.08.19.pdf

Kommuneplanutvalg 19.06.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 19.06.19.pdf

Vedlegg sak 6 Kommuneplanutvalget 19.06.19.pdf

Vedlegg sak 7 Kommuneplanutvalget 19.06.19.pdf

Referatsak 1 Kommuneplanutvalget 19.06.19.pdf

Referatsak 2 Kommuneplanutvalget 19.06.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 19.06.19.pdf

Kommuneplanutvalg 22.05.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 22.05.19.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 22.05.19.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommuneplanutvalget 22.05.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 22.05.19.pdf

Kommuneplanutvalg 24.04.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 24.04.19.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 24.04.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 24.04.19.pdf

Kommuneplanutvalg 20.02.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 20.02.19.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 20.02.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 20.02.19.pdf

Kommuneplanutvalg 23.01.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 23.01.19.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 23.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 23.01.19.pdf

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalg 25.04.19

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 25.04.19.pdf

Vedlegg - sykefravær 2018.pdf

Vedlegg - sykefravær 2019 tom 31.03.19.pdf

Vedlegg - Handlingsplan sykefravær 2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 25.04.19.pdf

Valgstyret

Valgstyret 23.05.19

Møteinnkalling Valgstyret 23.05.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 23.05.19.pdf

Valgstyret 09.05.19

Møteinnkalling Valgstyret 09.05.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 09.05.19.pdf

Valgstyret 24.01.19

Møteinnkalling Valgstyret 24.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 24.01.19.pdf

Valgutvalg

Valgutvalg 29.01.20

Signert protokoll etter møte i Valgutvalg 29.01.2020.pdf

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg 17.02.20

Møteinnkalling Kontrollutvalget 17.02.20.pdf

Vedlegg sak-01.pdf

Vedlegg sak-05.pdf

Vedlegg sak-06.pdf

Vedlegg sak-07.pdf

Vedlegg sak 09.pdf

Orientering 1.pdf

Følgeskriv.pdf

Møtebok fra Kontrollutvalget 17.02.2020.pdf

Kontrollutvalg 13.12 19

Innkalling til møte i Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Orienteringssak Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Orienteringssak - Oppføring brygge Buvatn.pdf

Drøftingssak Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Vedlegg Sak 15 Signering av taushetsplikterklæring - Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Vedlegg til Sak 16-19 - Revisjonsrapport regnskap 2019.pdf

Protokoll fra møte i Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Kontrollutvalg 02.09.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 02.09.19.pdf

Vedlegg til sak 11 - Kontrollutvalget.pdf

Vedlegg til sak 12 - Kontrollutvalget.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 02.09.19.pdf

Kontrollutvalg 11.06.19

Innkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Drøftings-_orienteringssaker til fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Referat fra fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Kontrollutvalg 21.05.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Drøftings- orienteringssaker til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 06 - 2019 til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 07 - 2019 til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 09 - 2019 til møte i Kontrillutvalget 21.05.19.pdf

Følgeskriv til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Kontrollutvalg 18.02.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-03 Saksutredn.Regionrådet 2019-02-01. Tiltak kommunikasjon.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-04 Vedlegg Utkast til Årsmelding 2018.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.2 Vedtaksoppfølg. på kommunens hjemmeside.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.3 Plikt til revisjonsberetning innen 15.april.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 Følgeskriv.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19 - Oversendelse av kontrollutvalgssak _Embetsgarden Nesbyen.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget - Sak 05_2019 Embetsgarden Nesbyen.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19 - Årsmelding Kontrollutvalget 2018.pdf

Kontrollutvalg 10.01.19

Innkalling til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Handlingsprogram 2018-Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Strategisk plan for Hallingdal 2017-2020. Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Vedtekter Regionrådet. Rev. 2012.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-4 Eks. Plan forv.rev. og selsk.kont. 2016-09-02.pdf

Møtereferat fra fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 10.01.19.pdf

Klagenemnd

Klagenemnda 06.06.19

Møteinnkalling Klagenemnda 06.06.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 06.06.19.pdf

Klageutvalg for eiendomsskatt

Klageutvalg for eiendomsskatt 27.02.20

Møteinnkalling Klageutvalg for eiendomsskatt 27.02.2020.pdf

Klageutvalg for eiendomsskatt 20.02.20

Møteinnkalling Klageutvalg for eiendomsskatt 20.02.2020.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 12.02.20

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 12.02.2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg 12.02.2020.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 22.01.20

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 22.01.20.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 22.01.20.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.01.20

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.01.2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.01.2020.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 18.12 19

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 18.12.2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 18.12.2019.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 20.11.19

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 20.11.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 20.11.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 18.09.19

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 18.09.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 26.06.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 26.06.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Taksnemd for eiendomskatt 26.06.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 04.06.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 04.06.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 08.05.19

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 08.05.19.pdf

Vedlegg.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 08.05.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19 kl 12.30.pdf

Vedlegg til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 03.04.19

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 03.04.19.pdf

Vedlegg.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 03.04.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 13.03.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 13.03.19.pdf

Protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 13.03.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19.pdf

Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

Referater Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

2019

Møtereferat 11.06.19.pdf

Møtereferat viltnemd 28.01.2019.pdf

2018

Referat viltnemnda_2018-04-03.pdf

2017

Møtereferat 03.04.17.pdf

Møtereferat 12.06.17.pdf

2016

Møtereferat 20.01.16.pdf

Møtereferat 06.06.16.pdf

Møtereferat 04.07.16.pdf

Referat viltnemnda 08.08.16.pdf

2015

Referat viltnemnda_2015-09-21.pdf

Referat viltnemnda_2015-03-23.pdf

2014

Referat viltnemnda_2014-03-11.pdf

2013

Referat viltnemnda_2013-06-03.pdf

Referat viltnemnda_2013-02-26.pdf

2012

12-00610-3 Referat viltnemnda_2012-05-08.pdf

12-00610-2 Referat viltnemnda_2012-04-23.pdf

12-00610-1 Møte i viltnemnda_2012-01-10.pdf

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre 11.03.20

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.03.2020.pdf

Vedlegg_ Informasjon om Ungdomsparlamentet.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 11.03.2020.pdf

Barn og unges kommunestyre 28.11.19

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 28.11.19.pdf

Vedlegg til møteinnkalling BUK 28.11.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 28.11.19.pdf

Barn og unges kommunestyre 19.06.19

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 11.06.19.pdf

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.06.19.pdf

Søknad fra Skjærgårds live - støtte til 10. klasse festival 2019.pdf

Barn og unges kommunestyre 14.03.19

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 14.03.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 14.03.19.pdf

Eldreråd

Eldreråd 17.02.20

Referat fra møte i Eldrerådet 17.02.2020.pdf

Eldreråd 25.11.19

Referat fra møte i Eldrerådet 25.11.19.pdf

Eldreråd 26.08.19

Referat fra møte i Eldrerådet 26.08.19.pdf

Eldreråd 27.05.19

Innkalling til møte i Eldrerådet 27.05.19.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 27.05.19.pdf

Eldreråd 12.03.19

Innkalling til møte i Eldrerådet 12.03.19.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 12.03.19.pdf

Eldreråd 18.02.19

Innkalling til møte i Eldrerådet 18.02.19 kl 10.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 18.02.19.pdf

Årsmelding Nes eldreråd for 2018.pdf

Eldreråd 14.01.19

Innkalling til ekstraordinært møte i Eldrerådet 14.01.19 kl. 10.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 14.01.19.pdf

Gruppeledermøter

26.03.20

INNKALLING TIL GRUPPELEDERMØTE TORSDAG 26 (002).pdf

23.03.20

INNKALLING OG NOTAT GRUPPELEDERMØTE MANDAG 23.03.2020.pdf

Notat til Ordfører fra Rådmann.pdf

12.02.20

Innkalling gruppeledermøte onsdag 12.02.2020 kl 18.00 på ordførers kontor.

Anders Halland ønsker å møte gruppelederne i forkant av orientering i kommunestyret vedrørende renseanlegg, så han kommer på gruppemøte. Jeg inviterer også rådmann for å gi en orientering om «Inn på tunet». Er det noen som har noe de ønsker å drøfte er det fint om det gis beskjed i forkant.

Hvis gruppeleder ikke kan møte er det fint om en annen fra gruppa møter.

Saker til drøfting:

 1. Renseanlegg
 2. Orientering «Inn på tunet»
 3. Eiendomsskatt
 4. Eventuelt

Referat gruppeledermøte 12.02.20.pdf

29.10.19

INNKALLING TIL GRUPPELEDERMØTE TIRSDAG 29.10.19.pdf

Forslag folkevalgtopplæring_2.pdf

29.04.19

Kl. 18.00 på ordførerens kontor
Saker

Gjennomgang av saker til Hallingtinget fredag 3.05.2019

Gruppeleder i Bygdelista Audun Aasheim har kommet med forslag til saker vi bør drøfte i gruppeledermøte, de forslagene ligger som kulepunkter under.

 • Avklaring av hva som er informasjon og hva som er en politisk sak, og bli enige om at informasjon er informasjon, og sak er sak
 • Bedre rutiner for oppsetting av saklista, for å sikre at rett sak kommer opp til rett tid
 • Unngå bruk av 34-1 slik at kommunestyret kan være informert om alle saker ved utsending av saklista. Det er en grunn til at man skal ha syv dager til å forberede seg til møtene!
 • Rutiner for å sikre ordførerfunksjonen ved ordførers sykdom, dialog ordfører/varaordfører, beredskap hvis både ordfører og varaordfører er borte/ute av spill
 • Rutiner for jevnlig informasjon fra ordfører til kommunestyre (som jeg i sin tid innførte for meg selv etter kritikk på manglende informasjon, og kan vise eksempler på)
 • Sikre oss at dialog om de overnevnte ting ikke tas opp som valgkamputspill nå i perioden frem mot valget, men heller se på det som et arbeid for å gi et godt grunnlag for det politiske arbeidet neste periode.
 • Vår omtale av hverandre både i møter og ellers
11.04.19

Kl. 16.00 på ordførers kontor

Budsjettkonferanse

Budsjettkonferanse 23.10.19

Innkalling til budsjettkonferanse 23.10.19.pdf

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalg 02.03.20

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg 02.03.20.pdf

Saksvedlegg sak 1-20 Arbeidsmiljøutvalg 02.03.20.pdf

Referatsak 1-20 Arbeidsmiljøutvalg 02.03.20.pdf

Referatsak 2-20 Arbeidsmiljøutvalg 02.03.20.pdf

Referatsak 3-20 Arbeidsmiljøutvalg 02.03.20.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalg 02.03.20.pdf

Arbeidsmiljøutvalg 16.12.19

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg 16.12.19.pdf

Vedlegg til møte i Arbeidsmiljøutvalg 16.12.19.pdf

Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalg 16.12.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalg 16.12.19.pdf

Arbeidsmiljøutvalg 02.09.19

Møte i Arbeidsmiljøutvalget 02.09.19 ble avlyst pga ingen innkomne saker.

Arbeidsmiljøutvalg 21.02.19

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19.pdf

Vedlegg til møte i Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19.pdf

Referatsaker til møte i Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.11.19

Avlyst

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.09.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.09.19 kl 09.00 - Møterom Helse- og servicesenteret.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.09.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.19 kl 09.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19 kl 09.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.02.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.02.19.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.02.19.pdf