Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapirer øvrige råd og utvalg

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg 12.10.20

Møteinnkalling fellessamling for Kontrollutvalgene i Hallingdal 12.10.20.pdf

Tema-3-4 Interkommunale samarbeid - oversikt..pdf

Møteinnkalling fellessamling for Kontrollutvalgene i Hallingdal 12.10.20.pdf

Kontrollutvalg 03.09.20

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 03.09.20.pdf

Sak-15 Prosjektplan- arealplan og byggesak Nesbyen kommune.pdf

3-Sak-15 Prosjektplan Reguleringplaner_byggesak Nesbyen kom_.pdf

Sak-16 Etterlevelseskontroll 2020 Attestasjon.pdf

Sak-16 Etterlevelseskontroll 2020, Risiko- og vesentlighetsvurdering.pdf

3-Sak-17 Budsj.-_regnskapstabell. KU Nesb. VEDTATT.pdf

1-Møtebok 2020-09-03 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 16.06.20

Møteinnkalling Kontrollutvalget 16.06.2020.pdf

Sak 10_ Uavhengighetserklæring Vidar Fekjan, Viken revisjon IKS.pdf

Sak 13_ Forum for Kontroll og Tilsyn - Brosjyre 2019.pdf

Sak 13_ Forum for Kontroll og Tilsyn - Vedtekter.pdf

3-Sak-13 Forum for Kontroll og Tilsyn - Invit. medl.skap.pdf

Orienteringssak_ Hallingdal Renovasjon. Revisjonsberetning 2019. Ny 20.04.2020.pdf

Orienteringssak_ Hallingdal Renovasjon. Revisjonsbrev nr. 3.pdf

Orienteringssak_ Hallingdal Renovasjon. Revisjonsbrev nr. 4.pdf

3-Sak-11 K-utvalgets uttale til årsregnskap 2019 Nesbyen. SIGN..pdf

1-Møtebok 2020-06-16 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 13.05.20

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 13.05.20.pdf

Sak-11 Kommunerevisjon IKS - Årsmelding 2019.pdf

Sak-11 Kommunerevisjon IKS - Årsregnskap 2019.pdf

Sak-11 Kommunerevisjon IKS - Årsregnskap 2019 Noter.pdf

Sak-12_13 Utredning - Revisjonsordning og revisor Kontrollutvalget i Nesbyen.pdf

Sak-13 Hedmark Revisjon - Selskapsavtale.pdf

Sak-13 Innlandet Revisjon - Selskapsavtale pr. 01.01.pdf

Sak-13 Viken kommunerevisjon - Selskapsavtale - 14.04.19.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 13.05.20.pdf

Kontrollutvalg 17.02.20

Møteinnkalling Kontrollutvalget 17.02.20.pdf

Vedlegg sak-01.pdf

Vedlegg sak-05.pdf

Vedlegg sak-06.pdf

Vedlegg sak-07.pdf

Vedlegg sak 09.pdf

Orientering 1.pdf

Følgeskriv.pdf

Møtebok fra Kontrollutvalget 17.02.2020.pdf

Kontrollutvalg 13.12 19

Innkalling til møte i Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Orienteringssak Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Orienteringssak - Oppføring brygge Buvatn.pdf

Drøftingssak Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Vedlegg Sak 15 Signering av taushetsplikterklæring - Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Vedlegg til Sak 16-19 - Revisjonsrapport regnskap 2019.pdf

Protokoll fra møte i Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Kontrollutvalg 02.09.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 02.09.19.pdf

Vedlegg til sak 11 - Kontrollutvalget.pdf

Vedlegg til sak 12 - Kontrollutvalget.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 02.09.19.pdf

Kontrollutvalg 11.06.19

Innkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Drøftings-_orienteringssaker til fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Referat fra fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Kontrollutvalg 21.05.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Drøftings- orienteringssaker til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 06 - 2019 til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 07 - 2019 til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 09 - 2019 til møte i Kontrillutvalget 21.05.19.pdf

Følgeskriv til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Kontrollutvalg 18.02.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-03 Saksutredn.Regionrådet 2019-02-01. Tiltak kommunikasjon.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-04 Vedlegg Utkast til Årsmelding 2018.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.2 Vedtaksoppfølg. på kommunens hjemmeside.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.3 Plikt til revisjonsberetning innen 15.april.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 Følgeskriv.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19 - Oversendelse av kontrollutvalgssak _Embetsgarden Nesbyen.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget - Sak 05_2019 Embetsgarden Nesbyen.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19 - Årsmelding Kontrollutvalget 2018.pdf

Kontrollutvalg 10.01.19

Innkalling til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Handlingsprogram 2018-Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Strategisk plan for Hallingdal 2017-2020. Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Vedtekter Regionrådet. Rev. 2012.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-4 Eks. Plan forv.rev. og selsk.kont. 2016-09-02.pdf

Møtereferat fra fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 10.01.19.pdf

Kontrollutvalget 06.12.18

Møteinnkalling Kontrollutvalget 06.12.2018.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 06.12.18 3-Sak-19 Eierskapsmelding Nes kommune (002).pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 06.12.18 4.1 Utbygg. av VA-anlegg - mva-behand. Kundebrev fra Kom.rev_ (002).pdf

16-00508-95 2018-087-Nes- Oversendelse Kontrollutvalgets revisjonsrapport.pdf

Nes Revisjonsrapport.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 06.12.18.pdf

Kontrollutvalget 02.10.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Kontrollutvalget 14.09.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 14.09.18.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 14.08.18.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 14.09.18.pdf

Kontrollutvalget 05.09.18

Innkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Protokoll etter fellesmøte kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Vedlegg til protokoll etter fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Kontrollutvalget 28.05.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.05.18 - ny møtedato.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 28.05.18.pdf

Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 2017.pdf

Følgemail.pdf

Kontrollutvalget 09.05.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 09.05.18.pdf

Kontrollutvalget 20.02.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.02.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.02.18.pdf

Kontrollutvalget fellesmøte 30.01.18

Innkalling til fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Vedlegg_ Ny saksliste fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Vedlegg_ Kommunerevisjon IKS - Styrets redegjørelse til kontrollutvalget i Nes.pdf

Vedlegg_ Mal, Kontrollutvalgene - arbeid og samarbeid. Revisjon, sekretariat.pdf

Vedlegg_ Følgeskriv.pdf

Vedlegg_ Følgeskriv2.pdf

Møtereferat fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Kontrollutvalget 18.12.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Kontrollutvalget 28.11.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Kontrollutvalget 19.10.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.10.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 19.10.17.pdf

Møteprotokoll 19.10.17 Kontrollutvalget i Nes.pdf

Følgemail etter møte i Kontrollutvalget i Nes 19.10.17.pdf

Kontrollutvalget 05.10.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 05.10.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 05.10.17.pdf

Kontrollutvalget 28.09.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.09.17.pdf

Kontrollutvalget 20.09.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.0917.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.09.17.pdf

Kontrollutvalget 05.09.17

Møteinnkalling til Kontrollutvalget 05.09.17 NYTT KL.SLETT 08.30-1130.pdf

Møteprotokoll etter møte i Kontrollutvalget 05.09.17.pdf

Kontrollutvalget 29.08.17

Innkalling til fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 29.08.17.pdf

Protokoll fra fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 29.08.17.pdf

Kontrollutvalget 04.07.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 04.07.2017.pdf

Kontrollutvalget 16.06.17

Møteinnkalling Kontrollutvalget 16.07.2017 - NYTT MØTETIDSPUNKT.pdf

Kontrollutvalget 30.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 30.05.2017 - Ny dato, endret fra 29.05.2017.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Revisjonsberetning.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Revisjonsbrev 2016.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Årsmelding 2016.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Årsregnskap 2016.pdf

Møteprotokoll Kontrollutvalget 30.05.17.pdf

Kontrollutvalget 24.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 24.05.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 24.05.17.pdf

Kontrollutvalget 19.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.05.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 19.05.2017.pdf

Kontrollutvalget 10.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 10.05.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Kontrollutvalget 10.05.17.pdf

Kontrollutvalget 20.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.04.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.04.17.pdf

Kontrollutvalget 19.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.04.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 19.04.17.pdf

Kontrollutvalget 03.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget i Nes 03.04.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 03.04.17.pdf

Kontrollutvalget 01.03.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 01.03.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 01.03.17.pdf

Valgstyret

Valgstyret 23.05.19

Møteinnkalling Valgstyret 23.05.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 23.05.19.pdf

Valgstyret 09.05.19

Møteinnkalling Valgstyret 09.05.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 09.05.19.pdf

Valgstyret 24.01.19

Møteinnkalling Valgstyret 24.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 24.01.19.pdf

Valgstyret 01.11.18

Møteinnkalling Valgstyret 01.11.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 01.11.18.pdf

Klagenemnd

Klagenemnda 06.06.19

Møteinnkalling Klagenemnda 06.06.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 06.06.19.pdf

Klagenemnd 26.04.18

Møteinnkalling Klagenemnda 26.04.18.pdf

Vedlegg til møte i Klagenemnd 26.04.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnd 26.04.18.pdf

Klageutvalg for eiendomsskatt

Klageutvalg for eiendomsskatt 15.09.20

Møteinnkalling Klageutvalg for eiendomsskatt 15.09.2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Klageutvalg for eiendomsskatt 15.09.2020.pdf

Klageutvalg for eiendomsskatt 27.02.20

Møteinnkalling Klageutvalg for eiendomsskatt 27.02.2020.pdf

Klageutvalg for eiendomsskatt 20.02.20

Møteinnkalling Klageutvalg for eiendomsskatt 20.02.2020.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 17.08.20

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 17.08.20.pdf

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt - tilleggsliste 17.08.20.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 17.08.20.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.06.20

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.06.2020.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 12.02.20

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 12.02.2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg 12.02.2020.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 22.01.20

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 22.01.20.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 22.01.20.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.01.20

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.01.2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 08.01.2020.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 18.12 19

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 18.12.2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 18.12.2019.pdf

Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 20.11.19

Møteinnkalling Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 20.11.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt 20.11.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 18.09.19

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 18.09.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 26.06.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 26.06.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Taksnemd for eiendomskatt 26.06.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 04.06.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 04.06.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 08.05.19

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 08.05.19.pdf

Vedlegg.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 08.05.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19 kl 12.30.pdf

Vedlegg til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 24.04.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 03.04.19

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 03.04.19.pdf

Vedlegg.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 03.04.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 13.03.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 13.03.19.pdf

Protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 13.03.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 16.02.18

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 16.02.18.pdf

Vedlegg til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 16.02.18.pdf

Protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt.pdf

Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

Referater Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

2020

Møtereferat 18.05.2020.pdf

Møtereferat 27.04.2020.pdf

Viltfond regnskap 2019.pdf

2019

Møtereferat 11.06.19.pdf

Møtereferat viltnemd 28.01.2019.pdf

2018

Referat viltnemnda_2018-04-03.pdf

2017

Møtereferat 03.04.17.pdf

Møtereferat 12.06.17.pdf

2016

Møtereferat 20.01.16.pdf

Møtereferat 06.06.16.pdf

Møtereferat 04.07.16.pdf

Referat viltnemnda 08.08.16.pdf

2015

Referat viltnemnda_2015-09-21.pdf

Referat viltnemnda_2015-03-23.pdf

2014

Referat viltnemnda_2014-03-11.pdf

2013

Referat viltnemnda_2013-06-03.pdf

Referat viltnemnda_2013-02-26.pdf

2012

12-00610-3 Referat viltnemnda_2012-05-08.pdf

12-00610-2 Referat viltnemnda_2012-04-23.pdf

12-00610-1 Møte i viltnemnda_2012-01-10.pdf

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre 22.10.20

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 22.10.2020.pdf

Reglement for Barn og unges kommunestyre.pdf

Søknad om tiltaksmidler - Barn og unges kommunestyre 2020.pdf

Barn og unges kommunestyre 22.06.20

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 22.06.20.pdf

Vedlegg_ Søknader om tiltaksmidler.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 22.06.20.pdf

Barn og unges kommunestyre 11.03.20

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.03.2020.pdf

Vedlegg_ Informasjon om Ungdomsparlamentet.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 11.03.2020.pdf

Barn og unges kommunestyre 28.11.19

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 28.11.19.pdf

Vedlegg til møteinnkalling BUK 28.11.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 28.11.19.pdf

Barn og unges kommunestyre 19.06.19

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 11.06.19.pdf

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.06.19.pdf

Søknad fra Skjærgårds live - støtte til 10. klasse festival 2019.pdf

Barn og unges kommunestyre 14.03.19

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 14.03.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 14.03.19.pdf

Barn og unges kommunestyre 11.12.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.12.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn og unges kommunestyre 11.12.18.pdf

Barn og unges kommunestyre 11.10.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 11.10.18.pdf

Reglement for Barn og unges kommunestyre (BUK).pdf

Vedtekter Hallingdal ungdomsråd.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 11.10.18.pdf

Barn og unges kommunestyre 31.05.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 31.05.18.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn og unges kommunestyre 31.05.18.pdf

Barn og unges kommunestyre 12.02.18

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 12.02.18.pdf

Nesfjella til sentrum - informasjon til Kommunestyret 14.12.17.pdf

Nesfjella til sentrum - sentrumsutvikling i Nesbyen, utgitt av Norske arkitekters landsforbund.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 12.02.18.pdf

Eldreråd

Eldreråd 26.10.20

Innkalling til møte i Eldrerådet 26.10.20.pdf

Eldreråd 21.09.20

Innkalling til møte i Eldrerådet 21.09.20.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 21.09.20.pdf

Eldreråd 15.06.20

Referat fra møte i Eldrerådet 15.06.pdf

Eldreråd 17.02.20

Referat fra møte i Eldrerådet 17.02.2020.pdf

Eldreråd 25.11.19

Referat fra møte i Eldrerådet 25.11.19.pdf

Eldreråd 26.08.19

Referat fra møte i Eldrerådet 26.08.19.pdf

Eldreråd 27.05.19

Innkalling til møte i Eldrerådet 27.05.19.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 27.05.19.pdf

Eldreråd 12.03.19

Innkalling til møte i Eldrerådet 12.03.19.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 12.03.19.pdf

Eldreråd 18.02.19

Innkalling til møte i Eldrerådet 18.02.19 kl 10.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 18.02.19.pdf

Årsmelding Nes eldreråd for 2018.pdf

Eldreråd 14.01.19

Innkalling til ekstraordinært møte i Eldrerådet 14.01.19 kl. 10.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 14.01.19.pdf

Eldrerådet 27.11.18

Innkalling til møte i Eldrerådet 27.11.18.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 27.11.18.pdf

Eldrerådet 27.08.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 27.08.18.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 27.08.18.pdf

Eldrerådet 28.05.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 28.05.18.pdf

Referat fra Eldrerådet mandag 28.05.18.pdf

Eldrerådet 12.03.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 12. mars 2018.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet mandag 12.03.18.18.pdf

Høringsuttalelse - Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030.pdf

Eldrerådet 19.02.18

Innkalling til møte i Eldrerådet mandag 19.02.18.pdf 

Referat fra møte i Eldrerådet mandag 19.02.18.pdf

Gruppeledermøter

23.04.20

https://web.microsoftstream.com/video/27fdf701-cb78-4ae7-893d-f894ac7df3b3

26.03.20

INNKALLING TIL GRUPPELEDERMØTE TORSDAG 26 (002).pdf

23.03.20

INNKALLING OG NOTAT GRUPPELEDERMØTE MANDAG 23.03.2020.pdf

Notat til Ordfører fra Rådmann.pdf

12.02.20

Innkalling gruppeledermøte onsdag 12.02.2020 kl 18.00 på ordførers kontor.

Anders Halland ønsker å møte gruppelederne i forkant av orientering i kommunestyret vedrørende renseanlegg, så han kommer på gruppemøte. Jeg inviterer også rådmann for å gi en orientering om «Inn på tunet». Er det noen som har noe de ønsker å drøfte er det fint om det gis beskjed i forkant.

Hvis gruppeleder ikke kan møte er det fint om en annen fra gruppa møter.

Saker til drøfting:

 1. Renseanlegg
 2. Orientering «Inn på tunet»
 3. Eiendomsskatt
 4. Eventuelt

Referat gruppeledermøte 12.02.20.pdf

29.10.19

INNKALLING TIL GRUPPELEDERMØTE TIRSDAG 29.10.19.pdf

Forslag folkevalgtopplæring_2.pdf

29.04.19

Kl. 18.00 på ordførerens kontor
Saker

Gjennomgang av saker til Hallingtinget fredag 3.05.2019

Gruppeleder i Bygdelista Audun Aasheim har kommet med forslag til saker vi bør drøfte i gruppeledermøte, de forslagene ligger som kulepunkter under.

 • Avklaring av hva som er informasjon og hva som er en politisk sak, og bli enige om at informasjon er informasjon, og sak er sak
 • Bedre rutiner for oppsetting av saklista, for å sikre at rett sak kommer opp til rett tid
 • Unngå bruk av 34-1 slik at kommunestyret kan være informert om alle saker ved utsending av saklista. Det er en grunn til at man skal ha syv dager til å forberede seg til møtene!
 • Rutiner for å sikre ordførerfunksjonen ved ordførers sykdom, dialog ordfører/varaordfører, beredskap hvis både ordfører og varaordfører er borte/ute av spill
 • Rutiner for jevnlig informasjon fra ordfører til kommunestyre (som jeg i sin tid innførte for meg selv etter kritikk på manglende informasjon, og kan vise eksempler på)
 • Sikre oss at dialog om de overnevnte ting ikke tas opp som valgkamputspill nå i perioden frem mot valget, men heller se på det som et arbeid for å gi et godt grunnlag for det politiske arbeidet neste periode.
 • Vår omtale av hverandre både i møter og ellers
11.04.19

Kl. 16.00 på ordførers kontor

22.10.2018

Kl. 18.00 på ordførers kontor

 • Saker til Hallingtinget
 • Forståelse av gruppelederfunksjonen, jfr sak i kommunestyret sist torsdag.
 • Ordførers vurdering av prioritering av oppgaver, jfr kritikk av Brüssel-tur
 • Hva gjør vi for å unngå lange kommunestyremøter
 • Eventuelt

Referat gruppeledermøte 22.10.18.pdf

25.01.2018

Referat gruppeledermøte 25.01.2018.pdf

Budsjettkonferanse

Budsjettkonferanse 23.10.19

Innkalling til budsjettkonferanse 23.10.19.pdf

Budsjettkonferanse 25.10.18

Innkalling til budsjettkonferanse 25.10.18.pdf

Hovedutvalgsrapport - høst 2018.pdf

Budsjettkonferanse 18.06.18

Innkalling til budsjettkonferanse 18.06.18.pdf

Presentasjoner - budsjettkonferanse 18.06.18.pdf

Nytt rettet, Mulighet for innsparing i budsjettet - konsekvens 2018, helse og omsorg.pdf

Budsjettkonferanse

Innkalling til Budsjettkonferanse 15.03.17 - kommunestyrets medlemmer.pdf

BUDSJETTKONFERANSE 15.3.2017.pptx

Budsjett 2018 oppvekst og kultur.pptx

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.09.20

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.09.20.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.06.20

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsev...pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.11.19

Avlyst

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.09.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.09.19 kl 09.00 - Møterom Helse- og servicesenteret.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.09.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.19 kl 09.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19 kl 09.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.02.19

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.02.19.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.18 kl 09.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.10.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.10.18 kl 09.00.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.10.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.18 kl 09.00.pdf

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06.18.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.05.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.05.18.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne torsdag 03.05.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.03.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.03.18.pdf

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne torsdag 01.03.18.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.02.18

Innkalling til møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.02.18.pdf