Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

Valgdager for Stortingsvalget 2021 på Nesbyen er søndag 12. september og mandag 13. september 2021

Disse har stemmerett

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per. 30. juni 2021.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan avlegge stemme på valgdagene. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagene, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme på utenriksstasjoner. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.  Du kan forhåndsstemme fra utlandet i perioden 1.juli – 3. september 2021.

Bor du i utlandet og har ikke vært folkeregistrert som bosatt  i Norge de siste ti årene?

Da må du søke valgstyret i den kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

soknad_innforing_manntall_2021.pdf

Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved Stortingsvalget og sametingsvalget i september. Fra midten av juli til og med valgdagen 13. september 2021 ligger manntallet ute til offentlig ettersyn på Servicetorget, Embetsgarden.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flytting etter 30. juni 2021.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes: Valgstyret i Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.

Her kan du stemme

Valgdagene
Nesbyen kommunehus
inngang Rukkedalsvegen 46,
3540 Nesbyen.

Åpningstider:
Søndag 12. september                 14.00 – 19.00
Mandag 13. september                09.00 – 20.00

Husk å ta med valgkort og legitimasjon.

Forhåndsstemming
I forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 10. september kan du stemme på Servicetorget, Embetsgarden
Åpningstider:
mandag – fredag             kl. 08.30 – 15.00

Husk å ta med valgkort og legitimasjon.

Elverhøy helsetun
Forhåndsstemming institusjon foregår på Elverhøy helsetun
tirsdag 7. september kl. 11.00 – 13.00
(inkludert omsorgsboliger og psykisk helse)

Stemme før 10. august
Du kan tidligstemme fra 1. juli til og med 9. august.

Ta kontakt med Servicetorget for å avtale tidspunkt. (32 06 83 00)

Stemme hjemme
Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.
Frist for å søke om å få stemme hjemme er kl. 10.00 fredag 10. september.
Ta kontakt for å avtale tidspunkt (32 06 83 00)

Smittevern
Friske velgere stemmer ved ordinær forhåndsstemming eller valgting.

Velgere som er i karantene eller isolasjon på grunn av Covid -19 skal ikke stemme i ordinære valglokaler, men vente med å stemme til etter karantene/isolasjon er opphevet.

Velger som er i karantene/isolasjon under valgdagene, kan innen mandag 13. september kl. 10.00 søke om å stemme hjemme eller ved eget stemmested.

Ta kontakt med kommunen for informasjon om hva som gjelder der du bor (32 06 83 00)

Valgstyret

Alle kommuner har et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å tilrettelegge og avvikle Stortings- og sametingsvalget.

Nesbyen kommune sitt valgstyre for perioden 2019 – 2023:
Tore Haraldset (leder)
Geir O. Garthus (nestleder)
Linda Støvik
Heidi Hovind Sezer
Bård Heio

Valgstyrets adresse:
Valgstyret i Nesbyen kommune,
Alfarvegen 117,
3540 Nesbyen.

Epost: postmottak@nesbyen.kommune.no
Tlf.: 32 06 83 00

Hvem kan du stemme på

lister_og_kandidater_buskerud-2.pdf (viken.no)

Sametingsvalget 2021

Valg - Sametinget