Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Valgdager for stortingsvalget og sametingsvalget er søndag 10. september og mandag 11. september 2017.

Disse har stemmerett

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

For å kunne stemme ved valget i Nes må du være innført i manntallet for Nes.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2017.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan avlegge stemme på valgdagene. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagene, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Søknaden må komme frem til valgstyret innen tirsdag 12. september kl. 17:00.For mer infoon: se www.valg.no

Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved stortingsvalget og sametingsvalget i september.

Fra midten av juli t.o.m. valgdagen den 11. september 2017 ligger manntallet ute til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nes kommunehus.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2017.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:
Valgstyret i Nes kommune
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Her kan du stemme

Valgdagene

Nes kommunehus
Rukkedalsvegen 46

Søndag 10. september kl. 14:00-19:00
Mandag 11. september kl. 09:00-20:00

Forhåndsstemming

I forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 8. september kan du stemme på  Nes kommunehus, servicetorget mandag-fredag kl. 08:30-15:00
Husk ta med valgkort og legitimasjon!

Stemme før 10. august

Du kan også tidligstemme fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august. Ta kontakt med servicetorget for å avtale tidspunkt.

Stemme hjemme

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 5. september 2017.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per. tel. 32 06 83 00 eller per. brev

Valgstyret i Nes kommune
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Valgstyret

Alle kommuner har et valgstyret valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å tilrettelegge og avvikle stortings- og sametingsvalget.

Nes kommune sitt valgstyre for perioden 2015-2019 har 5 medlemmer:

Haraldset, Tore (Nes bygdeliste)
Brattested, Astrid (Nes bygdeliste)
Jorde, Gerd Kristin (Sp)
Storhaug, Endre Anton (H)
Larsen, Knut Jakob (uavhengig)

Valgstyrets adresse:
Valgstyret i Nes
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Epost: postmottak@nes-bu.kommune.no
Tlf: 32 06.83.00

Hvem kan du stemme på?

Valglistene inneholder en oversikt over kandidater som stiller til valg for de ulike partiene.

Her finner du oversikt over alle partier med kandidater i Buskerud som stiller til valg til Stortinget i 2017.

Valglister til stortingsvalget 2017 (PDF):

Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene i Norge
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Valglistene til stortingsvalget 2017 ble godkjent av fylkesvalgstyret i Buskerud 24. mai.

Sametingsvalget 2017

Det avholdes valg til Sametinget samtidig med stortingsvalget. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget i alle valglokaler i landet fra 1. juli til og med 8. september. Du kan ikke stemme til sametingsvalget på valgdagene 10. og 11. september.

Du har stemmerett om du er oppført i Sametingets valgmanntall. Du kan sjekke om du står oppført i manntallet ved å ta kontakt med egen kommune.

Nes kommune er en del av Sør-Norge valgkrets. Fra Sør-Norge krets skal det velges 6 mandater til Sametinget. For å se hvem som stiller liste i din krets, se Sametingets nettside, sametinget.no/valg.

Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt ett blått valgkort og ett blått stemmeseddelsett fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme. Stemmesedler vil være tilgjengelige på forhåndsstemmestedene.

Du må ha med legitimasjon for å kunne avlegge stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med velgerens navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort.