Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vigsler

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018.

Informasjon om vigsel i Nesbyen kommune.

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunens vigselstilbud gjelder norske innbyggere og personer bosatt i utlandet, som oppfyller kravet om å inngå ekteskap.

Vilkår for gjennomføring av vigsel - prøvingsattest

Vi må motta prøvingsattest fra dere før vi kan gjennomføre vigsel.

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Link til søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet.

Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Tid

Nesbyen kommune åpner for vigsel primært på ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid. 
Ordfører fastsetter dager for vigsel.

Sted

Nesbyen kommune tilbyr vigsel på kommunehuset. Lokalet er ordførers kontor. Vigselen kan finne sted på annet sted, men dette skal på forhånd være godkjent av vigsleren.

Reservasjon av vigselsdato

For å søke om tidspunkt for vielse må dere fylle ut et søknadsskjema. 

Søknadsskjema

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Søknadsskjemaet, original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av parets legitimasjon sendes deretter til: Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

Dokumentene kan også leveres i konvolutt til servicetorget. Konvolutten må merkes med "vigsler".

Søknad, kopi av legitimasjon og prøvingsattest må sendes til oss senest to uker før ønsket vielsesdato.

Dersom dere ønsker å reservere tid for vielsen mer enn fire måneder i forveien, er dere velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten. Husk at prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder.

Hvem utfører seremonien?

Følgende personer er gitt vigselsmyndighet i Nesbyen:

  • ordfører
  • varaordfører

Vigselsseremonien vil bli gjennomført av en av disse. Det er ikke mulig selv å velge en bestemt person fra listen.

Oppmøte på vigselsdagen

Vigselen vil finne sted i 1. etasje i Nesbyen kommunehus, Rukkedalsvegen 46. Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid for seremonien. Inngangen til vigselsrommet vil være skiltet.

Seremonien

Vigsler kommer ut og møter dere i venterommet og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre dere har invitert med til vielsen. Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsmelding.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Reglement for vigsler i Nesbyen kommune

Reglement for vigsler.pdf

Relevante lenker

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med politisk sekretariat på e-post postmottak@nesbyen.kommune.no eller telefon 32 06 83 00.