Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

SFO ved Nesbyen barneskole

Målgruppe

  • SFO er et tilbud før og etter skoletid, samt på skolens fridag for 1.-4.klasse
  • SFO er også et tilbud for barn med spesielle behov i 1.-7. klasse.
  • SFO åpner kl. 7.30 og stenger kl.16.30 hver dag.
  • Dagtilbudet på barnas fridager er fra kl. 7.30 - 16.30.

For de som ønsker, kan SFO benyttes fra 1. august etter avtale.

Når skolen starter vil den ordinære avtalen jmf søknadsskjemaet gjelde

Vedtekter

SFO vedtekter 2018.pdf

Søk om SFO-plass 

Søknadsfristen for neste skoleår er den 1. mars.

SFO tar også imot søknader hele året, og oppholdstiden kan justeres etter behov dersom vi har ledig kapasitet. Det er også mulig å kjøpe ekstra ettermiddager og fridager etter behov. Dette gjelder både fast påmeldte barn og andre som har behov.

Elektronisk søknad

Veiledning til elektronisk søknad

Dersom du ikke har tilgang til internett eller dersom du ønsker hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, kan du ta kontakt med Nesbyen barneskole på tlf. 32 06 84 50.
Personer som mangler 11-sifret personnummer må også ta kontakt på tlf. 32 06 84 50.

Ved søknad eller endring av plass i SFO inneværende år – ta kontakt med Nesbyen barneskole
Telefon: 32 06 84 50
Epost: nesbyen.barneskole@nesbyen.kommune.no

Pris for tjenesten

SFO priser 2021.pdf

Redusert betaling

Som en prøveordning for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021, er det innført ulike ordninger for redusert betaling på SFO. Dette gjelder søskenmoderasjon i SFO, også hvis en har barn i barnehage samtidig. Det gjelder også hvis en har lav årsinntekt, se priser for mer informasjon.

Dersom en ønsker å søke om redusert betaling, må dette skjemaet fylles ut og sendes kommunen sammen med dokumentasjon.

SFO Søknad redusert betaling.pdf

Dagsrytme på SFO

07.30 SFO åpner. Leik og spill, rolig aktivitet
08.25 Vi rydder og skolebarna går i klasserommene
08.30 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
10.30 Lunsj
11.00 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
13.30 Rydding
14.00 Mat
14.30 Frie aktiviteter
16.30 SFO stenger

Ferie og planleggingsdager

Nærmere info om ferie og planleggingsdager, se vedtektene

Infobrosjyre

 

SFO

Besøksadresse:

Beiavegen 4
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Maren Dokk Høiberg

Tittel: Daglig leder SFO

Telefon: 415 09 568/409 16 460

Kontaktperson: Oddvar Øen

Tittel: Rektor, Nesbyen barneskole

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Hanne Brunborg

Tittel: Skolefaglig ansvarlig

Telefon: 32 06 83 06